Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/1097
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Gradoing d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja tunela i kanala Bakovac-Lika 
Radovi 10.12.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1096
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb, Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., Beograd, Srbija i Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole za cHE Vinodol 
Usluge 10.12.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1095
Splitsko-dalmatinska županija , Split SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računala i računalna oprema 
Roba 10.12.2021. 31.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1094
Dom zdravlja Čakovec , Čakovec Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
medicinski i stomatološki potrošni materijal, alkohol i dezinficijensi 
Roba 10.12.2021. 30.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1093
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Akcionarsko društvo "PROJEKT" Banja Luka , Banja Luka, Bosna i Hercegovina DIT
usluge stručnog nadzora na izgradnji tunela i kanala Bakovac-Lika 
Usluge 09.12.2021. 16.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1092
Srednja škola Zabok , Zabok Laniva d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge vanjskih predavača, provedbe kulinarskih radionica i vanjskih stručnjaka za potrebe organizacije događaja, radionica, manifestacija i natjecanja (grupa 3.) 
Usluge 08.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1091
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb UPI-2M d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat cjelovite obnove zgrada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta stradalih u potresu 
Usluge 08.12.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1090
Primorsko-goranska županija , Rijeka Prijevoznički obrt Josip Knežević, vl. Josip Knežević , Plitvička Jezera DIT
nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (grupa 5.) 
Usluge 07.12.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1089
Primorsko-goranska županija , Rijeka Prijevoznički obrt Josip Knežević, vl. Josip Knežević , Plitvička Jezera DIT
nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (grupa 3.) 
Usluge 07.12.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1088
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik 
Usluge 07.12.2021. 15.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1087
Grad Zagreb , Zagreb Growth strategies d.o.o. , Zagreb DIT
studija izvodljivosti optoimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba 
Usluge 07.12.2021. 7.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1086
Općina Perušić , Perušić Optima LED, obrt za elektroinstalacije, vl. Marko Mešin , Knin DIT
modernizacija sustava javne rasvjete Općine Perušić 
Usluge 06.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1085
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Birodom d.o.o. , Zagreb DIT
tinte i toneri 
Roba 06.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1084
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Turisthotel d.d. , Zadar DIT
pranje i glaćanje rublja 
Usluge 06.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1083
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb pewag d.o.o. , Rijeka DIT
lanci i polugusjenice za šumske zglobne traktore 
Roba 06.12.2021. 8.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1082
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Florence prijevoz d.o.o. , Solin DIT
prijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u JPAK-Podružnici Split 
Usluge 06.12.2021. 18.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1081
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
izrada idejnog rješenja izgradnje upravne zgrade HŽ Infrastrukture Zagreb, Branimirova 4-6 
Usluge 06.12.2021. 31.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1080
Grad Zagreb , Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. , Zagreb DIT
tekuće održavanje objekta 
Usluge 06.12.2021. 17.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1079
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Leadtech d.o.o. , Zagreb DIT
redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite, Grupa 2. Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite u objektima PrP Osijek 
Usluge 03.12.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1078
Hrvatski državni arhiv , Zagreb Primat-logistika d.o.o. , Hrvatski Leskovac DIT
nabava pokretnih polica-arhivskih regala 
Roba 03.12.2021. 22.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1077
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Đurkin d.o.o. , Čakovec DIT
izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u Ulici Rudolfa Steinera u Čakovcu 
Radovi 03.12.2021. 9.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1076
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Rivet d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal uključivo toneri i tinte (grupa 2.) 
Roba 03.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1075
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb LumeNNice d.o.o. , Zagreb DIT
usluge vanjskog stručnjaka za izradu dokumentacije o nabavi za javnu nabavu, odvojena nabava (grupa 1.) 
Usluge 02.12.2021. 18.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1074
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine , Zagreb Key project d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom 
Usluge 02.12.2021. 23.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1073
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb IKOM d.d. , Zagreb DIT
napredna mjerna infrastruktura (grupa 1.) 
Roba 02.12.2021. 14.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1072
Grad Samobor , Samobor Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma DIT
nabava usluge posebnog školskog prijevoza učenika osnovnih škola za 2022. godinu 
Usluge 02.12.2021. 30.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1071
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo Hidrotech d.o.o. , Rijeka DIT
izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo III za sufinanciranje iz EU fondova 
Usluge 01.12.2021. 27.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1070
Privreda d.o.o. , Petrinja Odvjetničko društvo Kožul i Petrinović d.o.o. , Zagreb DIT
usluge upravljanja projektom "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja 
Usluge 01.12.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1069
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens Mobility Austria GmbH , Beč, Austrija DIT
radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza (EU) 
Radovi 01.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1068
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Auto Čavelj d.o.o. , Krapina DIT
održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom 
Usluge 01.12.2021. 7.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1067
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb AKD-Zaštita d.o.o. , Zagreb DIT
zaštitarske usluge (grupa 1.) 
Usluge 30.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1066
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Marun prijevoz, građevinarstvo i usluge, vl. Renato Marić , Slavonski Brod DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Slavonski Brod 
Usluge 30.11.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1065
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP LED Elektronika d.o.o., Ivanić-Grad i Realis informacijske tehnologije d.o.o., Trzin, Slovenija DIT
izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja Prometok (TMP) 
Usluge 30.11.2021. 10.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1064
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Rudomar d.o.o. , Tuhelj DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Kutina 
Usluge 30.11.2021. 24.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1063
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Cadcom d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Opatija i MGGP Aero Sp. z.o.o., Tarnow, Poljska DIT
usluga multisenzorskog snimanja RH-Projekt Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa (grupa 2,) 
Usluge 30.11.2021. 3.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1062
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Cadcom d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Opatija i MGGP Aero Sp. z.o.o., Tarnow, Poljska DIT
usluga multisenzorskog snimanja RH-Projekt Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa (grupa 1.) 
Usluge 30.11.2021. 3.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1061
Državni inspektorat , Zagreb Eurco d.d. , Vinkovci DIT
uklanjanje zgrada koje predstavljaju neposrednu prijetnju sigurnosti i zdravlju ljudi 
Radovi 30.11.2021. 27.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1060
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje 
Usluge 29.11.2021. 29.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1059
Grad Ivanić-Grad , Ivanić Grad Cvipek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
nabava radova na izgradnji šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-gradu (grupa A) 
Radovi 29.11.2021. 14.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1058
DVD Gorjani , Gorjani TIN-obrt za radove u građevinarstvu, vl. Nada Bjelobrk i Tomislav Bjelobrk , Selci Đakovački DIT
rekonstrukcija objekta DVD-a Gorjani 
Radovi 29.11.2021. 30.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1057
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Rasco d.o.o. , Kalinovac DIT
nabava cestovne čistilice 
Roba 29.11.2021. 6.12.2021
14.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1056
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Hudek-Trgotrans d.o.o. , Biljevec DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Varaždin 
Usluge 29.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1055
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Brodometalurgija d.o.o. , Split DIT
napredna mjerna infrastruktura (grupa 2.) 
Roba 29.11.2021. 21.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1054
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad (grupe: 1., 2., 3., 4., 5.) 
Usluge 29.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1053
Hrvatske vode , Zagreb Almes d.o.o. , Viškovo DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES 
Usluge 29.11.2021. 29.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1052
Hrvatske vode , Zagreb Almes d.o.o. , Viškovo DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES 
Mješovita nabava 29.11.2021. 28.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1051
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije , Sisak Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
nabava lijekova i potrošnog medicinskog materijala (po grupama) 
Roba 29.11.2021. 10.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1050
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb K-TIM d.o.o. , Rijeka DIT
usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad (grupa 2.) 
26.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1049
Grad Pula-Pola , Pula-Pola Telemach Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži 
Usluge 26.11.2021. 4.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1048
Ministarstvo pravosuđa i uprave , Zagreb Primus savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
usluga nadogradnje Sudskog registra radi uvođenja novih e-usluga u okviru projekta e-Sudski registar - faza 2 (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) (Kodni broj KK.02.2.1.01.0019) 
Usluge 26.11.2021. 23.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1047
Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije , Vinkovci A&B d.o.o. , Zagreb DIT
gotove podloge 
Roba 25.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1046
Javna ustanova "Gradski stanovi" Varaždin , Varaždin Vlašić DN usluge d.o.o. , Kelemen DIT
radovi na stambenoj građevini A9 stambenog naselja Rajčul u Hrašćici. 
Radovi 24.11.2021. 24.12.2021
2.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1045
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split SPIK, obrt za servisiranje crpki za vodu i trgovinu, vl. Ivan Klarić , Zagreb DIT
servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi 
Usluge 24.11.2021. 13.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1044
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP IVICOM Consulting d.o.o., Zagreb i OIKON d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole za KKP Rijeka 
Usluge 23.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1043
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
dobava i montaža 20 kV postrojenja u TS 110 20 kV Lovran 
Mješovita nabava 23.11.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1042
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb BAK-Tehnika d.o.o. , Kostanjevac DIT
izgradnja tunela i kanala Bakovac-Lika 
Radovi 22.11.2021. 30.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1041
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Melius promet d.o.o. , Kutina DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šuma, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama 
22.11.2021. 25.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1040
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo ZP Hidroing d.o.o., Osijek i I D T d.o.o., Osijek DIT
izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova 
Usluge 19.11.2021. 7.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1039
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Config d.o.o. , Mostar, Bosna i Hercegovina DIT
izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP) 
Usluge 19.11.2021. 10.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1038
Grad Karlovac , Karlovac A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži 
Usluge 19.11.2021. 20.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1037
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Zola d.o.o. , Zagreb DIT
toneri i tinte 
Roba 19.11.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1036
Hrvatske vode , Zagreb Geodesign AB , Saltsjöbaden, Švedska DIT
nabava opreme za obranu od poplava (Provedba aktivnosti projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava - VEPAR) nabava metalnih mobilnih linijskih protupoplavnih barijera 
Roba 19.11.2021. 16.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1035
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije , Rijeka Dräger Safety d.o.o. , Zagreb DIT
nabava zaštitne opreme za COVID-19 (grupa 3.) 
Roba 19.11.2021. 10.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1034
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Mash ICT d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge održavanja integriranog poslovnog informacijskog sustava u komunalnim djelatnostima (MARIS) i sustava za naplatu parkinga (IP MARIS) 
Usluge 17.11.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1033
Jadrolinija , Rijeka Turisthotel d.d. , Zadar DIT
usluga preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova Jadrolinije na plovnom području Split 
Usluge 17.11.2021. 14.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1032
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova , Zagreb PEL d.o.o. , Rijeka DIT
telefonski aparati za MVEP i DMKU 
Roba 17.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1031
Grad Vrbovec , Vrbovec Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima ima osnivačka prava Grad Vrbovec 
Usluge 17.11.2021. 24.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1030
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split IN2 informacijski inženjering d.o.o. , Zagreb DIT
kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa... 
Mješovita nabava 16.11.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1029
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb BKS-Leasing Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
leasing policijskih vozila 
Usluge 16.11.2021. 22.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1028
Županijska lučka uprava Zadar , Zadar Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb DIT
izrada masterplana razvoja luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije 
Usluge 15.11.2021. 24.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1027
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva , Zagreb 4 helix j.d.o.o. , Novi Vinodolski DIT
usluge upravljanja i administracije projektom 
Usluge 15.11.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1026
Grad Zagreb , Zagreb BIM projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge vođenja projekta građenja 
Usluge 15.11.2021. 28.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1025
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Kontroltest international d.o.o. , Zagreb DIT
oprema i alati za zaštitu istočnih granica EU (grupa 12.) 
Roba 15.11.2021. 3.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1024
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Vis projektiranje d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije-idejni i glavni projekt za elektroenergetski objekt TS 35-10(20) kV Orašac 
Usluge 15.11.2021. 16.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1023
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Deloitte d.o.o. , Zagreb DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija 
Usluge 15.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1022
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija 
Usluge 12.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1021
Ministarstvo zdravstva , Zagreb IGH Business Advisory Services d.o.o. , Zagreb DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija 
Usluge 12.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1020
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Notitia d.o.o. , Zagreb DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija 
Usluge 12.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1019
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Dinka Bujas, obrt za savjetovanje, vl. Dinka Bujas , Zagreb DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija 
Usluge 11.11.2021. 5.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1018
Plinacro d.o.o. , Zagreb M. & S. Optimus d.o.o. , Vodnjan DIT
usluga čišćenja i održavanja higijene u poslovnim objektima sektora transporta plina (po grupama) 
Usluge 11.11.2021. 12.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1017
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica Dartan Consulting d.o.o. , Zagreb DIT
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica 
Radovi 10.11.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1016
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Urban konzalt d.o.o. , Zagreb DIT
dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik 
Radovi 10.11.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1015
Grad Šibenik , Šibenik Fusio d.o.o. , Poreč DIT
opremanje dječjeg vrtića Ljubica (grupa 1.) 
Roba 10.11.2021. 22.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1014
Grad Vukovar , Vukovar Autotransport Karlovac d.d. , Karlovac DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vukovara  
Usluge 09.11.2021. 17.11.2021
Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/1013
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Pro-Prom Zagreb d.o.o. , Zagreb DIT
nabava niskih i visokih cipela 
Roba 09.11.2021. 17.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1012
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
izgradnja TS 35-20(10) kV Bogomolje 
Radovi 09.11.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1011
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica-Projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava 
Mješovita nabava 09.11.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1010
Grad Ogulin , Ogulin Premec j.d.o.o. , Rijeka DIT
radovi rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine u zgradu za pružanje socijalne usluge 
Radovi 09.11.2021. 14.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1009
Komunalni servisi Kutina d.o.o. , Kutina O-K-TEH d.o.o. , Zagreb DIT
nabava nove ili rabljene cestovne čistilice 
Roba 08.11.2021. 7.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1008
Klinički bolnički centar Split , Split EnergoVizija d. o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade Prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva za projekt izgradnje i održavanja podzemne garaže za potrebe KBC Split 
Usluge 08.11.2021. 20.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1007
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. , Zagreb DIT
strategija razvoja željezničkog sustava u RH, NP razvoja željezničke infrastrukture i NP upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza 
Usluge 08.11.2021. 17.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1006
Grad Osijek , Osijek Rencon d.o.o. , Osijek DIT
usluga novelacije izvedbenog projekta na izgradnji podvožnjaka na Sv. L.B.Mandića 
Usluge 08.11.2021. 14.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1005
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb ZP Um i UM d,.o.o., Zagreb i PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Slovenija. DIT
strategija razvoja željezničkog sustava u RH, NP razvoja željezničke infrastrukture i NP upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza 
Usluge 05.11.2021. 17.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1004
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Geluk d.o.o. , Zagreb DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje 
Mješovita nabava 05.11.2021. 12.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1003
Grad Zagreb , Zagreb Euro unit d.o.o. , Čakovec DIT
04.11.2021. 8.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/1002
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb DIT
jednogodišnja nabava lijekova generičkih paralela 7 
Roba 03.11.2021. 8.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1001
Grad Zagreb , Zagreb Mar d.o.o. , Samobor DIT
sanacijski radovi nakon potresa vanjskog i unutarnjeg stubišta, zapadnog pročelja i unutrašnjosti objekta Gradske uprave na lokaciji PU Medveščak, Draškovićeva 15 
Radovi 03.11.2021. 10.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1000
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ADL struktura d.o.o. , Zagreb DIT
izrada novelacije idejnog rješenja i izrada SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za izmještanje DC2 na dionici Petrijanec-Hrašćica, duljine približno 8 km 
Usluge 03.11.2021. 5.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/999
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Mreža znanja d.o.o. , Zagreb DIT
studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (za potrebe IRI infrastrukturnih projekata) 
Usluge 03.11.2021. 24.11.2021
UP/II-034-02
/21-01/998
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izmještanjem DV 110 kV Crikvenica-Vrataruša i DV 220 kV Senj-Melina na Autocesti A7 Križišće-Žuta Lokva, I faza-obilaznica Novi Vinodolski 
Usluge 03.11.2021. 23.11.2021