Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
  • Odluke DKOM
  • Odluke suda
07.08.2020.
7 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

06.08.2020.
1 donesena odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

04.08.2020.
7 donesenih odluka
03.08.2020.
4 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
29.07.2020.
4 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

23.07.2020.
6 objavljenih presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

22.07.2020.
6 objavljenih presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

01.07.2020.
3 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

19.06.2020.
3 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll