Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/674
HEP-Proizvodnja d.o.o. IVICOM Consulting d.o.o. izrada studije izvodivosti revitalizacije bloka 1 TE Plomin Roba 21.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/673
Muzej Sveti Ivan Zelina Core d.o.o. izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Zelingrada u okviru EU projekta Obnova srednjovjekovnog Zelingrada Usluge 21.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/672
Ministarstvo obrane servis i periodični pregled vatrogasnih aparata Radovi 21.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/671
Klinička bolnica Sveti Duh Beckman Coulter d.o.o laboratorijska dijagnostika i reagensi, grupa 1 potrošni materijal za biokemijske testove Roba 21.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/670
Grad Zagreb Sedra consulting d.o.o. stručni nadzor nad izgradnjom magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda u zoni 4. etape izgradnje Radničke ceste Usluge 20.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/669
Grad Zagreb Radiometer d.o.o. potrošni materijal za acidobazni status Roba 20.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/668
Grad Zagreb Leitner S.p.A., Vipiteno, Italija oprema za novu žičaru Sljeme Roba 20.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/667
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa Shimadzu d.o.o. RTG uređaj s digitalnim wifi panelom i preglednom radnom stanicom Roba 19.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/666
Grad Zagreb Beckman Coulter d.o.o potrošni materijal za hematologiju Roba 19.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/665
Inovativni Zadar d.o.o. Dekor tvornica rasvjete d.o.o. izvođenje radova obnove, modernizacije i nadogradnje instalacije Pozdrav Suncu Radovi 19.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/664
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Wellmax d.o.o. NN i SN osigurači Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/663
Primorsko-goranska županija Insako d.o.o. zajednička javna nabava za nabavu hrane i sredstava za čišćenje i pranje rublja (grupa 7.) Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/662
Opća bolnica Virovitica M.T.F. d.o.o. nabava kreveta bolesničkih i noćnih ormarića Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/661
Grad Zagreb Benussi d.o.o. održavanje mini autobusa na diselski pogon marke IVECO Usluge 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/660
Grad Zagreb MB Auto prodajno servisni centar d.o.o. rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes-Autobusni program (grupe: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. i 10.) Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/659
Državni ured za središnju javnu nabavu TIP-Zagreb d.o.o. nabava usluge ispisa Usluge 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/658
Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Siemens Healthcare d.o.o. digitalni RTG uređaj Roba 18.09.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/657
Hrvatski zavod za zapošljavanje Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva (grupa IX) Usluge 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/656
Grad Lipik ZP Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb i Ured ovlaštenog arhitekta Bruno Andrašić, dipl.ing.arh., Osijek izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i revitalizaciju liječilišnog perivoja u Lipiku-dijela u vlasništvu Grada Lipik Usluge 15.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/655
HEP-Proizvodnja d.o.o. MC2 d.o.o. sustav daljinskog očitavanja brojila Roba 15.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/654
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek Birodom d.o.o. uredske potrepštine i tiskanice Roba 15.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/653
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. ZP MA.CO.T. d.o.o., Kukuljanovo i Pag 91 d.o.o., Pag natrijev klorid-NaCi Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/652
Opća bolnica Šibensko-kninske županije Medi-lab d.o.o. biokemijska dijagnostika (grupa 8.) Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/651
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Zagorjegradnja d.o.o., Kraljevec na Sutli i Cotra d.o.o., Varaždin izolatori Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/650
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Elektrocentar Petek d.o.o. izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić, Sisak-Izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem OHBP i Dnevna bolnica na kč. br. 776/1, k. o. Novi Sisak Radovi 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/649
Zagrebački holding d.o.o. Semafor d.o.o. zvučni signalizatori za slijepe i slabovidne osobe (grupa 2.) Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/648
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Feniks inženjering d.o.o. nabava građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na uređenju ambulante Lokve u Splitu, II faza (istočni dio) Radovi 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/647
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. Croatia Chartering d.o.o. natrijev klorid-NaCl Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/646
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siemens d.d. modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić - Čakovec) Radovi 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/645
Sisačko-moslavačka županija SGM Informatika d.o.o. kupnja računalne opreme Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/644
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS(20)0,4 kV Slašćak Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/643
Grad Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. gotovi testovi za ekologiju i ostalo (grupa 1.) Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/642
Ministarstvo unutarnjih poslova Varteks Pro d.o.o. kombinezoni tamnoplavi (NPSCP) Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/641
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Insepo d.o.o. toneri, tinte i potrošni materijal za pisače i telefaks aparate Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/640
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (po grupama) Usluge 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/639
Dom zdravlja Zagreb - centar, Vik-dental d.o.o. dentalna jedinica-komada 2 Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/638
Klinički bolnički centar Zagreb Medical Intertrade d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe endoskopske kirurgije (grupa 38) Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/637
Ministarstvo obrane Aero Partner d.o.o. 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/636
Grad Zagreb ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Brodomerkur d.d., Split radovi na izgradnji osnovne škole i dvorane Hrvatski Leskovac Radovi 11.09.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/635
Klinički bolnički centar Split Medical Intertrade d.o.o. lijekovi skupine J (grupa 15) Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/634
Grad Zagreb Brodometalurgija d.o.o. drvca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/633
Dom zdravlja Zagreb - centar, Finera d.o.o. nabava digitalnog mamografskog uređaja Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/632
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Vodogradnja Osijek d.d. usluge uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama) Mjeąovita nabava 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/631
Ivkom d.d. Toma trgovina d.o.o. kupnja pogrebnih potrepština za IVKOM d.d., Ivanec Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/630
Hrvatske šume d.o.o. Ugoplast d.o.o. polipropilenske cijevi za zaštitu šumskih sadnica Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/629
KD Čistoća d.o.o. Securitas Hrvatska d.o.o. sustav tehničke zaštite na saniranom odlagalištu Viševac Roba 08.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/628
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Pectus d.o.o. građevinski radovi Elektre Šibenik-područje Knin Radovi 08.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/627
Hrvatska elektroprivreda d.d. Flamtron d.o.o. brojila Roba 08.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/626
Grad Zagreb Armus d.o.o. drvca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora Roba 07.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/625
Vodovod Korenica d.o.o. Inženjerski projektni zavod d.d. usluga izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Plitvička jezera za sufinanciranje iz fondova EU Usluge 07.09.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/624
Ministarstvo unutarnjih poslova Mi Star d.o.o. nabava balističke zaštitne opreme (po grupama) Roba 05.09.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/623
Grad Zagreb ZP Izgradnja futura d.o.o., Donji Stupnik, Geometar d.o.o., Zagreb, Geo-ispitivanja d.o.o., Zagreb, Montmontaža-Zavartek d.o.o., Zagreb i Velteh d.o.o., Zagreb adaptacija učeničkog doma Hotelijersko-turističke škole Radovi 05.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/622
Hrvatske vode Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d. nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 8., područje malog sliva Zelina-Lonja i područje Rugvica Radovi 05.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/621
INA-Industrija nafte d.d. Duplico d.o.o. izrada sustava automatizacije rada bušotina koje rade pomoću dubinskih sisaljki Usluge 05.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/620
Ministarstvo unutarnjih poslova Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. nabava balističke zaštitne opreme (po grupama) Roba 05.09.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/619
Ministarstvo unutarnjih poslova Valkre d.o.o. nabava balističke zaštitne opreme (po grupama) Roba 05.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/618
Grad Zagreb BKS-Leasing d.o.o. dostavna i teretna vozila putem financijskog leasinga (po grupama) Roba 05.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/617
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Oikon d.o.o. izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe-crnka (Umbra krameri) Usluge 05.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/616
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ABB d.o.o. dobava i montaža SN postrojenja za potrebe transformacije 35/10 KV u TS 35/10(20) kV Krasica Roba 04.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/615
Grad Split, Alcina d.o.o. usluga tehničke pomoći za provedbu Interreg Med projekta Teeschools Usluge 04.09.2017.