Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/952
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru Lima O.I. d.o.o. nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju. Roba 14.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/951
Dom zdravlja Metković ZP M.T.F.d.o.o., Zagreb i Crodent d.o.o., Tribalj zubarski potrošni materijal Roba 14.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/950
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. izgradnja DV 35 kV Opuzen-Brist (bypass za Vranjak) Radovi 14.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/949
Klinički bolnički centar Rijeka Birodom d.o.o. uredski potrošni materijal Roba 14.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/948
Javna ustanova Park prirode Papuk Jaka produkcija d.o.o. usluge na uređenju i postavu Usluge 14.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/947
Istarski domovi zdravlja Medicina-promet d.o.o. sanitetski potrošni materijal Roba 11.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/946
Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski Siemens d.d. sustav upravljanja gubicima - izgradnja i uspostava nadzorno -upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka Radovi 11.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/945
Ministarstvo unutarnjih poslova Asteks d.o.o. reflektirajući prsluci Roba 11.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/944
Klinička bolnica Merkur Siemens Healthcare d.o.o. nabava uređaja magnetne rezonance (MR) Roba 11.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/943
Klinička bolnica Merkur Siemens Healthcare d.o.o. nabava uređaja za digitalnu subtrakcijsku angiografiju Roba 11.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/942
Opća bolnica Varaždin Siemens Healthcare d.o.o. reagensi i testovi za potrebe biokemijskog laboratorija po grupama Roba 11.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/941
Virkom d.o.o. BIM projekt d.o.o. usluge upravljanja projektom Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača Usluge 10.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/940
Zagrebačka županija Quadriga projekt d.o.o. usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za radove na energetskoj obnovi zgrade Srednje strukovne škole Velika Gorica (grupa š.) Usluge 10.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/939
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Končar-Elektronika i informatika d.d. IoT komunikator za daljinsko očitanje mjerila toplinske energije sa integracijom u ESCO Monitor sustav za prikupljanje podataka komunalne potrošnje Roba 09.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/938
Opća bolnica Zadar Gajeta d.o.o. najam uređaja za zbrinjavanje infektivnog otpada Usluge 09.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/937
Klinička bolnica Dubrava Johnson & Johnson S.E. d.o.o. jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP traumu (grupa š2.) Roba 09.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/936
Osječko-baranjska županija Slavonija bus d.o.o. prijevoz učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije Usluge 09.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/935
ćrodrom Brač d.o.o. Trames d.o.o. usluga izrade projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze - glavni i izvedbeni projekt Usluge 09.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/934
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Trames Consultants d.o.o. izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sa studijom izvodivosti Usluge 09.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/933
Plinacro d.o.o. Medius d.o.o. izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-š00 po sistemu ključ u ruke Usluge 09.10.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/932
Hrvatske šume d.o.o. Sanac d.o.o. održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (tehnologija sitnilicom) na području UčP Split (grupa š.) Radovi 09.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/931
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. rekonstrukcija postrojenja za sekcioniranje (PS2) 25 kV Slavonski Brod Radovi 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/930
Hrvatske vode ZP Vodoprivreda Vinkovci d.d., Vinkovci i Lonja-Strug d.d., Kutina usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području š. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine Usluge 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/929
Hrvatske vode ZP Capital ing d.o.o., Zagreb i Vektra d.o.o., Varaždin nabava usluga izrade Glavnog i izvedbenog projekta poslovnih objekata VGI Baranja u Dardi, VGI Karašica-Vučica u Donjem Miholjcu i VGI Županijski kanal u Virovitici Roba 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/928
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Makromikro grupa d.o.o. toneri i tinte Roba 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/927
Hrvatski državni arhiv ZP Ater d.o.o., Zagreb i Klik Film, vl. Robert Vidić, Zagreb restauracija filmskog gradiva digitalnim postupkom Usluge 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/926
Grad Split Point-Split d.o.o. radovi na održavanju izvan kolničkih i javnoprometnih površina na području Grada Splita Radovi 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/925
Vodovod-Osijek d.o.o. Andel d.o.o. vodomjeri i rezervni dijelovi za servisiranje vodomjera Roba 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/924
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija postrojenja za sekcioniranje (PS2) 25 kV Slavonski Brod Radovi 07.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/923
Opća bolnica Karlovac EndoPro implants d.o.o. ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (totalne endoproteze kuka i koljena i parcijalne i revizijske endoproteze kuka) Roba 04.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/922
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. izrada studijske dokumentacije za projekt Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske-Lepoglavska spojnica Usluge 04.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/921
Grad Osijek LAC-Transkop d.o.o. pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka. Usluge 04.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/920
Grad Split Lama d.o.o. tehnička i informatička oprema učionica i ureda - Oč Pujanki Roba 03.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/919
Plinacro d.o.o. Mato EL-D d.o.o. zamjena kontejnera i elektro-instrumentalne opreme na MRč čpišić Bukovica i MRč/MRS Ludbreg Roba 03.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/918
čistoća d.o.o. Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. građevinski stroj-buldozer Roba 03.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/917
Županijska lučka uprava Zadar Pomgrad inženjering d.o.o., izvođenje radova na uređenju obalnog pojasa luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Drage-Dugovača Radovi 03.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/916
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Festta d.o.o. medicinski uređaji (grupa I.) Roba 03.10.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/915
Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije Biomax d.o.o. aparat za automatsko očitavanje antibiograma Roba 02.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/914
Jadrolinija Lalizas Marina d.o.o. sigurnosna oprema i pirotehnička sredstva za potrebe flote Jadrolinije Roba 02.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/913
Opća bolnica Varaždin Mepro d.o.o. građevinski radovi na izgradnji i energetskoj obnovi objekata Opće bolnice Varaždin (grupa š.) Radovi 02.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/912
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vargon d.o.o. izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka Radovi 02.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/911
Metković d.o.o. ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb usluge upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković Usluge 01.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/910
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni ZP ISKRA brodogradilište š d.o.o., čibenik i NCP-Grupa d.o.o., čibenik izrada projekta i gradnja broda Roba 01.10.2019.
UP/II-034-02
/19-01/909
Grad Zagreb DI čazma d.o.o. opremanje Osnovne škole Ivanja Reka Roba 30.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/908
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje S&T Hrvatska d.o.o. nabava pisača, skenera i multifunkcijskih uređaja (grupa A) Roba 30.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/907
Hrvatske ceste d.o.o. Nekretnine Medulin d.o.o. radovi na izgradnji D403, od čkurinja do luke Rijeka Radovi 30.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/906
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sanac d.o.o. obnova dalekovoda šš0 KV Nova Kapela-TS Slavonski Brod (II vod) Radovi 30.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/905
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Dalekovod d.d. obnova dalekovoda šš0 kV Nova Kapela-TS Slavonski Brod (II vod) Radovi 30.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/904
Grad Pleternica Promet građenje d.o.o. radovi na izgradnji gradske tržnice u Pleternici Radovi 27.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/903
Općina Veliko Trojstvo G.T. Trade d.o.o. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada Grginac Radovi 27.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/902
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. SGM Informatika d.o.o. računalna oprema i programi opće namjene (grupe š. i 2.) Roba 27.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/901
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. rekonstrukcija DV šš0 kV Moravice-Vrbovsko Radovi 26.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/900
Ministarstvo unutarnjih poslova Učilište VIRTUS tečaj engleskog jezika (grupa 7.) Usluge 25.09.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/899
Hrvatska elektroprivreda d.d. Croatia osiguranje d.d. usluga osiguranja imovine bloka K i bloka L od svih opasnosti Usluge 25.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/898
Grad Sveti Ivan Zelina Pedom asfalti d.o.o. izgradnja parkirališta s komunalnom infrastrukturom u sklopu turističko-ugostiteljskog i sportsko-rekreacijskog područja grada Sveti Ivan Zelina (faza š) Radovi 25.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/897
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. pružanje usluga zdravstvenog osiguranja-dopunsko zdravstveno osiguranje Usluge 25.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/896
Opća bolnica Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa š3.D.2.) Roba 24.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/895
Thalassotherapia-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Siemens Healthcare d.o.o. nabava angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije Roba 23.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/894
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Key project d.o.o. pružanje usluge upravljanja projektom Usluge 23.09.2019.
UP/II-034-02
/19-01/893
Vodovod-Vir d.o.o. Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi-Upravljanje projektom Usluge 23.09.2019.