Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/241
Ministarstvo zdravstva BioGnost d.o.o. DIT
nabava lijekova na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 258.)
Roba 31.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/240
Grad Đakovo Promet građenje d.o.o. DIT
izgradnja pješačko-biciklističke staze u Ulici F. Račkog u Đakovu - južna strana
Radovi 31.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/239
Opća bolnica Zadar M.T.F. d.o.o. DIT
nadogradnja operacijskog stola za op. blok kirurgije
Roba 31.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/238
Grad Rab HEP-ESCO d.o.o. DIT
pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Raba
Usluge 31.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/237
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Croatia osiguranje d.d. DIT
usluge osiguranja
Usluge 31.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/236
Grad Dubrovnik Multi-sport d.o.o. DIT
nabava namještaja i opreme za Osnovnu školu Montovjerna (grupa C)
Roba 31.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/235
Grad Dubrovnik ZP DI Čazma d.o.o., Čazma i Školski servis d.o.o., Zagreb DIT
nabava namještaja i opreme za Područnu školu Montovjerna
Roba 31.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/234
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. ZP Capital Ing d.o.o., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb, Centar građevinskog fakulteta d.o.o., Zagreb i CONOS d.o.o., Zagreb DIT
upravljanje projektom u projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
Usluge 30.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/233
Ministarstvo zdravstva Oktal Pharma d.o.o. DIT
lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 266.)
Roba 30.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/232
Šibensko-kninska županija Festta d.o.o. DIT
nabava medicinske opreme i uređaja (grupa III.)
Roba 30.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/231
Ministarstvo hrvatskih branitelja ZP Solida d.o.o., Trzin, Slovenija i Palace d.o.o., Zagreb DIT
izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Petrinji
Radovi 30.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/230
Općina Novigrad Liber Media d.o.o. DIT
opremanje vrtića u naselju Pridraga
Roba 30.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/229
Grad Donji Miholjac Proditus d.o.o. DIT
postavljanje nove LED javne rasvjete u naselju Sveti Đurađ
Usluge 27.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/228
Grad Đakovo Poduzeće za ceste d.o.o. DIT
izgradnja pješačko - biciklističke staze u Ulici biskupa Mandića u Đakovu
27.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/227
Državni hidrometeorološki zavod Ericsson Nikola Tesla d.d., DIT
izrada softvera za obradu, prikaz i dostupnost meteoroloških podataka (grupa 1 - Izrada Centralne integracijske platforme DHMZ-a)
Usluge 27.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/226
Općina Tompojevci ZP Komunalac d.o.o., Vukovar, Gigant d.o.o., Vukovar, Geoplast d.o.o., Nuštar i Studio HM, obrt, vl. Miroslav Hnatko, Vukovar DIT
rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene (Pr+K)- dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima
Radovi 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/225
Plovput d.o.o. Hrvatski hidrografski institut DIT
usluga batimetrijske izmjere
Usluge 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/224
Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina Novi ambijent d.o.o. DIT
rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog i društvenog doma u Glini (grupa 2.)
Radovi 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/223
Ministarstvo zdravstva WYG savjetovanje d.o.o. DIT
usluga izrade studije izvodljivosti za projekt „Izgradnja nacionalne dječje bolnice“ u prostoru nedovršene Sveučilišne bolnice na lokaciji Blato u Zagrebu
24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/222
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. DIT
revitalizacija DV 220 kV Zakučac- Konjsko
Radovi 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/221
Grad Osijek Osijek-koteks d.d. DIT
izvođenje radova na izgradnji I. dijela ceste/infrastrukture- produžetak Kanižlićeve ulice
Radovi 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/220
Ministarstvo poljoprivrede ZP BIOVETA a.s, Ivanovice na Hane, Republika Češka, ALFA CAR d.o.o. Donja Dubrava, AVIO OTRYAD - VARNA d.o.o., Varna, Bugarska DIT
javna nabava i distribucija (putem zrakoplova i/ili helikoptera) cjepiva za oralno cijepljenje lisica protiv bjesnoće
Mješovita nabava 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/219
Grad Slavonski Brod Runolist d.o.o. DIT
izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na području grada Slavonskog broda
Radovi 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/218
Grad Zagreb ZP Omega Software d.o.o., Zagreb i Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb DIT
modernizacija javne rasvjete na lokacijama ZET-a (Trešnjevka, Dubrava, Podsused)
Roba 24.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/217
Grad Županja Prahin inc d.o.o. DIT
nabavka audio-vizualne opreme za 3D kino
Roba 23.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/216
Županijska bolnica Čakovec OmniMed d.o.o. DIT
nabava medicinske opreme br. 8
23.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/215
Županijska bolnica Čakovec OmniMed d.o.o. DIT
nabava medicinske opreme br. 8
Roba 23.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/214
Županijska bolnica Čakovec OmniMed d.o.o. DIT
nabava medicinske opreme br. 8
23.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/213
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Combis, Zagreb i LED ELEKTRONIKA, Ivanić grad DIT
uspostava središnjeg centra za nadzor i vođenje prometa na autocestama i uvođenje ITS Direktive i DATEX II standarda u objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim autocestama
Radovi 23.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/212
Klinički bolnički centar Osijek Noky Security d.o.o. DIT
usluge tjelesne zaštite osoba i imovine KBC-a Osijek
Usluge 23.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/211
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. LTD savjetovanje d.o.o. DIT
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešić
Radovi 20.03.2020. Poništava se dio dokumentacije o nabavi
UP/II-034-02
/20-01/210
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Makromikro grupa d.o.o. DIT
sredstva za čišćenje i dezinficijensi (grupa I.)
Roba 20.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/209
Bošana d.o.o. Came Adriatic d.o.o. DIT
nabava sustava kontrole i naplate parkiranja na zatvorenim parkiralištima
Roba 20.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/208
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Končar-Montažni inženjering d.d. DIT
polaganje 110 kV energetskog kabela od TS Cvjetno naselje do TS Savica
Radovi 20.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/207
Općina Tovarnik ZP Watmont d.o.o., Vinkovci i Cestorad d.d., Vinkovci DIT
izgradnja reciklažnog dvorišta i pristupne ceste
Radovi 20.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/206
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Geoprojekt d.d., Split i Consol d.o.o., Kravarsko DIT
novelacija glavnog projekta BC Okučani - granica BIH, III faza, duljine 3,7 km
Usluge 20.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/205
HŽ-Infrastruktura d.o.o. CIOS CARGO d.o.o. DIT
pružne balize
Roba 19.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/204
Hrvatske šume d.o.o. Gumiimpex-GRP d.o.o DIT
gume
Roba 19.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/203
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. DIT
zamjena vodiča i spojno ovjesne opreme na DV Bilice-Velika Glava
Roba 18.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/202
Zračna luka Zadar d.o.o. Aking d.o.o. DIT
izrada glavnog projekta i provođenje geotehničkih istražnih radova za rekonstrukciju i dogradnju USS-a 13-31 i staza za vožnju A-H
Usluge 18.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/201
Dom zdravlja Vinkovci Sanitaria dental d.o.o. DIT
nabava stomatološkog potrošnog materijala (grupa 1.)
Roba 18.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/200
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. WTE Wassertechnik GmbH DIT
izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
18.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/199
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. ZP Esotech d.d., Velenje, Slovenija i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod DIT
izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (grupa 1.)
Radovi 18.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/198
Vodne usluge d.o.o., Bjelovar Zaštitar-Sučić d.o.o. DIT
zaštitarske usluge i usluge centralnog dojavnog sustava
17.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/197
Dvorac d.o.o. Bioma d.o.o. DIT
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci
Radovi 17.03.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/196
Ministarstvo obrane INKOP OBUĆA d.o.o. u stečaju DIT
vojničke čizme i ostala vojnička, službena i radno zaštitna obuća za potrebe pripadnika OSRH
Roba 17.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/195
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
zamjena rasvjete
Usluge 17.03.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/194
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elna kabel d.o.o. DIT
isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.)
Roba 17.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/193
Grad Rovinj - Rovigno G.T. Trade d.o.o. DIT
izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju prvog polja odlagališta komunalnog otpada "Lokva Vidotto"
Radovi 16.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/192
Klinička bolnica Dubrava ZP Adeo d.o.o., Osijek, HELB d.o.o., Božjakovina i Aquadac d.o.o., Pula DIT
nabava agregata (rekonstrukcija elektroenergetskog napajanja KBD u nuždi Faza 1.)
Roba 16.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/191
Grad Varaždin Mepro d.o.o. DIT
radovo na energetskoj obnovi V. osnovne škole Varaždin
Radovi 16.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/190
Grad Varaždin Hidroing d.o.o. DIT
radovi na energetskoj obnovi zgrade V. osnovne škole Varaždin
Radovi 16.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/189
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Briliant d.o.o. DIT
sustav sigurnosnog zaključavanja za trafostanice 10(20)0, 4kV
Roba 16.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/188
Vodovod d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
nabava transformatora 35-6 kV, 6,3 MVA za CP Dolac
Roba 16.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/187
Grad Novigrad-Cittanova LUKS d.o.o. DIT
nabava rasvjetnih tijela za rekonstrukciju kino dvorane Novigrad-Cittanova na k.č.br. 289 k.o. Novigrad
Roba 13.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/186
Hrvatske autoceste d.o.o. Trames d.o.o. DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir-Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka
Usluge 13.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/185
Moslavina d.o.o. Tectum j.d.o.o. DIT
projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV Kutina 23000 ES III stupanj pročišćavanja u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“
Mješovita nabava 12.03.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/184
Ministarstvo obrane Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje DIT
usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja za pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske i za dragovoljne ročnike
Usluge 12.03.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/183
Koprivničke vode d.o.o. Koming d.o.o. DIT
izgradnja vodoopskrbne mreže Mala Branjska-Velika Branjska-Trnovec Sokolovački
Radovi 12.03.2020.
UP/II-034-02
/20-01/182
Krapinsko-zagorska županija Vik-dental d.o.o. DIT
dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije (grupa 6.)
Roba 11.03.2020.