Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/620
Hrvatske šume d.o.o. Babić Arbor d.o.o. DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture
Mješovita nabava 07.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/619
Centar kompetencija za napredno inženjertsvo d.o.o. Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave
Usluge 07.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/618
Općina Lovreć Express Consulting Engineering d.o.o. DIT
nabava robe i radova za obnovu javne rasvjete u Općini Lovreć
Mješovita nabava 07.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/617
Državni hidrometeorološki zavod Durocool d.o.o. DIT
uređaji za visinska meteorološka mjerenja (grupa 1. i 2.)
Roba 07.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/616
Splitsko-dalmatinska županija Media d.o.o. DIT
nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme (grupa 8.)
Roba 06.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/615
Hrvatske vode Sanac d.o.o. DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28. područje maloga sliva Cetina za razdoblje od 4 (četiri) godine
Usluge 06.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/614
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Birodom d.o.o. DIT
nabava tonera i ostalog informatičkog materijala
Roba 06.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/613
Centar za pružanje usluga u zajednici "Izvor" Beta plan d.o.o. DIT
građevinski radovi u Rijeci
Radovi 04.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/612
Institut Ruđer Bošković I. F. Projekt d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom gradnje, administracije i financija EU projekta Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP)
Usluge 04.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/611
Ministarstvo pravosuđa IN2 informacijski inženjering d.o.o. DIT
usluge administracije i upravljanja integriranom Oracle infrastrukturom
Usluge 04.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/610
Općina Bebrina Vukojević gradnja d.o.o. DIT
rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene i pomoćne građevine
Radovi 03.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/609
Hrvatske ceste d.o.o. Trames d.o.o. DIT
usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka
Usluge 03.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/608
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
TS Vrboran-rekonstrukcija 10 kV postrojenja
Roba 03.08.2020.
UP/II-034-02
/20-01/607
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Shimadzu d.o.o. DIT
ostali potrošni medicinski materijal za 2020. godinu (grupa 37.)
Roba 31.07.2020. Određuje se privremena mjera zabrane nastavka postupka
UP/II-034-02
/20-01/606
Plinacro d.o.o. Auto Arbanas d.o.o. DIT
servisno održavanje i popravak vozila (po grupama)
Radovi 31.07.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/605
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Primula company d.o.o. DIT
upravljanje, čuvanje i održavanje skladišta, opreme, sitnog inventara i roba u skladišnim cjelinama u Rijeci.
Usluge 31.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/604
Županijska lučka uprava Zadar Moneo savjetovanje d.o.o. DIT
nabava usluga upravljanja EU projektom Dogradnja gradske luke Sali na Dugom Otoku
Usluge 31.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/603
Plinacro d.o.o. Auto Grifon d.o.o. DIT
servisno održavanje i popravak vozila po grupama
Usluge 31.07.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/602
Grad Delnice ZP Prometal d.o.o., Staro Čiče i Gonzaga-pro d.o.o., Nova Gorica, Slovenija DIT
dobava i ugradnja opreme za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Delnice
Roba 31.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/601
Grad Trogir Brid d.o.o. DIT
nabava, dostava i montaža ljetne pozornice za potrebe Grada Trogira
Roba 31.07.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/600
Hrvatske šume d.o.o. Žikovac j.d.o.o DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama
Usluge 31.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/599
Grad Bakar Express Consulting Engineering d.o.o. DIT
rekonstrukcija javne rasvjete
Radovi 30.07.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/598
Grad Orahovica Expert d.o.o. DIT
izrada tehničke dokumentacije (izvedbeni projekt) za projekt Uređenje Turističko-rekreacijskog centra Jezero-Hercegovac-Ružica grad K.K.06.1.2.03.0002
Usluge 30.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/597
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije M.T.F. d.o.o. DIT
dentalni potrošni materijal
Roba 30.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/596
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Thermal-OP d.o.o. DIT
servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima, grupa 4. Servis i popravak centralnih jedinica klime
Usluge 30.07.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/595
Splitsko-dalmatinska županija Media d.o.o. DIT
nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme (grupa 4.)
Roba 30.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/594
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Trgopromet d.o.o. DIT
uredski materijali
Roba 29.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/593
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tehno-Elektro d.o.o. DIT
zamjena vodiča i spojno ovjesne opreme na DV Bilice-Velika Glava
Roba 29.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/592
Financijska agencija Uslužni centar d.o.o. DIT
nabava usluge čišćenja poslovnih prostora Fine – RC Rijeka
Usluge 28.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/591
Koprivničke vode d.o.o. ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb i Centar građevinskog fakulteta, Zagreb DIT
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-upravljanje projektom
Usluge 28.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/590
Koprivničke vode d.o.o. ZP Inženjerski biro d.d., Zagreb, Update Robotic Systems d.o.o., Beograd, Srbija i Geo Consultants Ltd, Riga, Latvija DIT
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-upravljanje projektom
Usluge 28.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/589
Hrvatske vode Tovedo d.o.o. DIT
nabava i produkcija promotivnih materijala
Roba 28.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/588
Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava opreme-Grupa 2 ICT oprema
Roba 27.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/587
Hrvatska Lutrija d.o.o., Print centar Krapina d.o.o. DIT
nabava termo rola
Roba 27.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/586
Općina Posedarje Pandora d.o.o. DIT
radovi na proširenju mjesnog groblja u Vinjercu
Radovi 27.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/585
Hrvatske autoceste d.o.o. Goran i Zoran d.o.o. DIT
sanacija internog sustava odvodnje COKP Lučko
Radovi 27.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/584
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ZP Narodne novine d.d., Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o., Osijek DIT
nabava obrazaca i tiskanica
Roba 27.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/583
Izvor Ploče d.o.o. ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Company Sulić d.o.o., Ploče i Apsida inženjering d.o.o., Dubrovnik DIT
usluge upravljanja projektom izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče
Usluge 27.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/582
Agencija za obalni linijski pomorski promet G&V line iadera d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno
Usluge 24.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/581
Agencija za obalni linijski pomorski promet Catamaran line d.o.o. DIT
usluga obavljanja linijskog obalnog pomorskog prometa na državnoj brzobrodskoj liniji 9502 Žirje-Kaprije-Šibenik
Usluge 24.07.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/580
Ministarstvo obrane Teh-Projekt Inženjering d.o.o. DIT
zaštitna vatrogasna oprema (grupe 2. i 3.)
Roba 24.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/579
Lučka uprava Novalja Pomgrad inženjering d.o.o., DIT
izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag
Radovi 24.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/578
Klinički bolnički centar Osijek Pekar Tomo d.o.o. DIT
prehrambeni proizvodi-kruh za potrebe KBC-a Osijek
Roba 24.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/577
Ministarstvo obrane HRT-Šarić d.o.o. DIT
zaštitna vatrogasna oprema (grupe 2. i 3.)
Roba 23.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/576
Općina Martinska Ves Turković d.o.o. DIT
modernizacija dijela nerazvrstanih cesta
Radovi 23.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/575
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Fornax d.o.o. DIT
nabava 60t tabletirane soli za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro
Roba 23.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/574
Županijska lučka uprava Krk Pomgrad inženjering d.o.o., DIT
izvođenje radova na dogradnji luke Baška
Radovi 23.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/573
Klinika za dječje bolesti Zagreb H.K.O. d.o.o. DIT
bolnički kreveti i instrumentarij (grupa 4.)
Roba 22.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/572
Općina Primorski Dolac Roje gradnja d.o.o. DIT
izgradnja građevine društvene namjene - dječji vrtići i jaslice
Radovi 22.07.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/571
Osječko-baranjska županija Sedra consulting d.o.o. DIT
stručni nadzor nad izvođenjem radova na građenju sustava navodnjavanja (SN Poljoprivredni institut Osijek, SN Budimci - Krndija i SN Mala šuma- Veliki vrt)
Usluge 21.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/570
Grad Zagreb OT-Optima Telekom d.d. DIT
elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
Usluge 21.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/569
Grad Zagreb Hrvatski Telekom d.d. DIT
elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
Usluge 21.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/568
Klinički bolnički centar Zagreb EndoPro implants d.o.o. DIT
nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-ortopedski implantati
Roba 21.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/567
Državni hidrometeorološki zavod Durocool d.o.o. DIT
nabava i instalacija meteoroloških radara, sustava za prikupljanje, obradu, konverziju i distribuciju radarskih mjerenja
Roba 21.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/566
Klinički bolnički centar Split Ericsson Nikola Tesla d.d., DIT
integrirani bolnički informacijski sustav-IBIS s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom poslužitelja, kupnja i održavanje
Roba 20.07.2020. Zahtjev za odobrenje nastavka postupka JN se odbija
UP/II-034-02
/20-01/565
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge Imperial d.o.o. DIT
usluge čišćenja poslovnih prostora Naručitelja
Usluge 20.07.2020. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/564
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Shanghai International Import and Export Trading CO. Ltd DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Radovi 20.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/563
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
rekonstrukcija i proširenje postrojenja 110 kV u TS 110/35 kV Čakovec
20.07.2020.
UP/II-034-02
/20-01/562
Odvodnja d.o.o. ZP Vodotehnika d.d., Zagreb i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod DIT
projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Centar Zadar"
Radovi 20.07.2020. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/20-01/561
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Victor Energy d.o.o. DIT
DV 2x110 kV Bilice-Trogir-izgradnja
Radovi 20.07.2020. Žalba se odbacuje