Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/20-01/966
Grad Zagreb Vepel d.o.o. DIT
prometni znakovi
Roba 01.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/965
Financijska agencija SGM Informatika d.o.o. DIT
komunikacijska oprema za prezentacije i audio-video konferencije
Roba 01.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/964
Hrvatske autoceste d.o.o. China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd DIT
izgradnja I. faze dionice autoceste - obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski
Radovi 01.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/963
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Siga Pro d.o.o. DIT
zaštitna obuća za potrebe radnika Elektrodalmacije
Roba 01.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/962
Grad Jastrebarsko Capital ing d.o.o. DIT
izrada projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdödy u Jastrebarskom
Usluge 01.12.2020.
UP/II-034-02
/20-01/961
Općina Rogoznica Veritas Esco d.o.o. DIT
rekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Rogoznica
Roba 30.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/960
Jadrolinija ZP Dezinsekcija d.o.o., Rijeka i Cian d.o.o., Split DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije
Usluge 30.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/959
Financijska agencija Primat-RD d.o.o DIT
nabava šalterskih brojača novčanica
Roba 30.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/958
Hrvatski zavod za zapošljavanje Škola stranih jezika-Žiger DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za program učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića-okvirni sporazum na period od dvije godine ( grupa XII)
Usluge 30.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/957
Šibensko-kninska županija Vincek d.o.o. DIT
usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Šibensko-kninska županija, za školsku godinu 2020/21.
Usluge 30.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/956
Hrvatske autoceste d.o.o. Tridon d.o.o. DIT
isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva AEBI
Roba 30.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/955
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Grundfos Sales Croatia d.o.o. DIT
projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić izgradnja kanalizacijske mreže aglomeracije Kraj Donji
Radovi 27.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/954
HEP-Proizvodnja d.o.o. Monting d.o.o. DIT
izrada i montaža zagrijača mrežne vode i zagrijača de-mi vode u kotao utilizator bloka L – izrada glavnog i izvedbenog projekta te izvođenje
Mješovita nabava 27.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/953
Ponikve voda d.o.o. Protok d.o.o. DIT
sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje
Roba 27.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/952
Grad Vodnjan-Dignano Marana Transporti, obrt za prijevoz, vl. Dušan Lješković DIT
izgradnja komunalne infrastrukture za područje S.ta Domenica u Vodnjanu
Radovi 26.11.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/951
Vlada Republike Hrvatske - Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom HOK osiguranje d.d. DIT
nabava usluge osiguranja zrakoplova Bombardier Challenger CL 604
Usluge 26.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/950
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama VV Projekt d.o.o. DIT
usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene građevine POS Našice
Usluge 26.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/949
Hrvatske ceste d.o.o. Virtus mreža d.o.o. DIT
usluga održavanja sustava ispisa
Usluge 26.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/948
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Projektgradnja plus d.o.o. DIT
izvođenje radova na obnovi prijemne zgrade Osijek
Radovi 25.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/947
Grad Zagreb Moneo savjetovanje d.o.o. DIT
upravljanje projektom izgradnje građevine A11 naselja Podbrežje
Usluge 25.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/946
Požeško-slavonska županija Čazmatrans promet d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija
Usluge 25.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/945
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice kontroltest international DIT
UV dezinfektor prostora za Covid operacijski trakt za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice
Roba 25.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/944
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
isporuka postrojenja 10(20) kV za TS Gregovica
Roba 25.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/943
Grad Zagreb Biomax d.o.o. DIT
reagensi za imunokemijske analize
Roba 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/942
HEP-Proizvodnja d.o.o. Mato EL-D d.o.o. DIT
nabava i ugradnja NN motora i zamjena softstartera ventilatora rashladnog tornja frekventnim pretvaračima
Mješovita nabava 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/941
Grad Zaprešić ZP PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod i Izgradnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić DIT
radovi na održavanju nerazvrstanih cesta
Radovi 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/940
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Usluge Imperial d.o.o. DIT
čišćenje poslovnih prostora Elektre Karlovac
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/939
Financijska agencija HOK osiguranje d.d. DIT
nabava usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti za štete nastale tijekom obavljanja poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima s proširenjem pokrića
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/938
Požeško-slavonska županija Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Požeško-slavonske županije
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/937
Agencija za obalni linijski pomorski promet Caronte&Tourist Izole Minori S.P.A. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar - Valbiska i obratno
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/936
Agencija za obalni linijski pomorski promet C&T Minor Islands d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 831 Suđurad – (Lopud) – Dubrovnik i obratno
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/935
Agencija za obalni linijski pomorski promet C&T Minor Islands d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 532 Šibenik - (Zlarin - Obonjan - Kaprije) - Žirje i obratno
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/934
Ministarstvo zdravstva KPMG Croatia d.o.o. DIT
usluge upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/933
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije SENSO IS d.o.o. DIT
usluge održavanja operativnog software sustava HAMAG-BICRO-a
Usluge 24.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/932
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. Growth strategies d.o.o. DIT
usluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/931
Županijska lučka uprava Vela Luka Vis projektiranje d.o.o. DIT
stručni nadzor nad izgradnjom Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka i koordinator zaštite na radu
Usluge 23.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/930
Grad Pula-Pola ZP Penta d.o.o., Pula i Tehnozavod-Marušić d.o.o., Zagreb DIT
sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/929
Klinički bolnički centar Split Odvjetnik Vlatko Kregar DIT
usluga izrade studije izvodljivosti za strateške projekte Kliničkog bolničkog centra Split
Usluge 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/928
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sintaksa d.o.o. DIT
zamjena energetskog razvoda toplinske stanice 3BD
Usluge 23.11.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/927
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Lohmann & Rauscher d.o.o. DIT
intervencijska kardiologija 2
Roba 23.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/926
Općina Kistanje Proklima-tim d.o.o. DIT
nabavka, isporuka i ugradnja Opreme ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka Kistanje na k.č. 4455_53, k.o. Kistanje
Mješovita nabava 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/925
Hrvatske vode Vodoprivredno-projektni biro d.d. DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/924
Hrvatske vode ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/923
Hrvatske vode Geodata projekt d.o.o. DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/922
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. HOK osiguranje d.d. DIT
osiguranje od odgovornosti HKZP-a
Usluge 20.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/921
HP-Hrvatska pošta d.d. Vulpes d.o.o. DIT
zaštitne motorističke kacige
Roba 19.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/920
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Topomatika d.o.o. DIT
nabava sustava za optičko trodimenzionalno praćenje eksperimenata, elektromotornog stroja za testiranje vlačne čvrstoće materijala, hidrauličkog sustava za precizno nanošenje opterećenja i seta hidraulike (grupa 1.)
Roba 19.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/919
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Timere-ing d.o.o. DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar
Roba 19.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/918
Lučka uprava Zadar Ross d.o.o. DIT
usluga promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok)
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/917
Hrvatske vode ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/916
Moslavina d.o.o. Magnum Supra d.o.o. DIT
projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23000 ES III. stupanj pročišćavanja u okviru EU sufinanciranog projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina
Usluge 17.11.2020. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/20-01/915
Hrvatske vode IGH Business Advisory Services d.o.o. DIT
konzultantske usluge za jačanje kapaciteta Hrvatskih voda kao PT2 (grupa 2.)
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/914
HEP-Proizvodnja d.o.o. Mato EL-D d.o.o. DIT
nabava, isporuka i ugradnja hidrauličnih zasuna za pražnjenje tlačnog cjevovoda i hidrauličnih zasuna obilaznog voda predturbinskog zatvarača
Mješovita nabava 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/913
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb i ZaVita svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
edukacija dionika za upravljanje Ekološkom mrežom u sklopu OPKK projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/912
HEP-Toplinarstvo d.o.o. ZP Investinženjering d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, IVICOM Consulting d.o.o., Zagreb, Inženjering za naftu i plin d.o.o., Zagreb i Elektroprojekt d.d., Zagreb DIT
stručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba"
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/911
Hrvatske vode ZP Geodetski zavod d.d., Split i Vodoprivredno projektni biro d.d., Zagreb DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/910
Hrvatske šume d.o.o. Vidas Forest d.o.o. DIT
osobna zaštitna oprema i sredstva II dio
Roba 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/909
Ministarstvo unutarnjih poslova Kresoja d.o.o. DIT
zaštitna oprema za vodiče pasa, osnovna oprema za pse i potrošni materijal za obuku pasa - 3 grupe
Roba 17.11.2020. Obustava postupka
UP/II-034-02
/20-01/908
Hrvatske vode ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Drava-Dunav, poprečni presjeci vodotoka dužine 1720 km na podslivu Drave i Dunava
Usluge 17.11.2020.
UP/II-034-02
/20-01/907
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Binđo d.o.o. DIT
uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (grupa 4.)
Usluge 16.11.2020.