Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/20-01/755
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
MSCT uređaj 
28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/754
HEP-Plin d.o.o. EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenija d.o.o., Podružnica Zagreb , Zagreb DIT
usluge ispisa i kuvertiranja poslovnih dokumenata 
Usluge 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/753
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Europe Employment d.o.o. , Cerje Jesenjsko DIT
usluga ustupanja radnika (grupe 1. i 6.) 
Usluge 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/752
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens Mobility Austria GmbH , Beč, Austrija DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/751
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. , Zagreb DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/750
Grad Omiš , Omiš Polinom d.o.o. , Split DIT
građevinski radovi na uređenju i opremanju lokacije staro groblje Omiš 
Radovi 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/749
Ministarstvo obrane , Zagreb ZP Šešir d.o.o., Zagreb i KAP-KO d.o.o., Zagreb DIT
kape, šeširi i navlake za borbene pokrivne odore 
Roba 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/748
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Šare d.o.o. , Zemunik Donji DIT
isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora (grupa 9.) 
Roba 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/747
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru , Zadar Nedjeljko Kegalj Obrt za usluge , Split DIT
nabava građevinskih radova zaštite, obnove i revitalizacije bivše crkve i samostana sv. Nikole i rušenje bunkera 
Radovi 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/746
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Telektra d.o.o. , Sesvete DIT
rekonstrukcija i zamjena redundantnog UPS napajanja 
Usluge 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/745
Sveučilište u Splitu , Split Ansar-analitika d.o.o. , Zagreb DIT
mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka (grupa 1.) 
Roba 28.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/744
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
nabava usluge osiguranja imovine, vozila i osoba za razdoblje od 2020. do 2024. godine 
Usluge 25.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/743
Sisačko-moslavačka županija Radanović, građevinski obrt vl. Branimir Radanović DIT
energetska obnova zgrada škola-3. faza (grupa 4.) 
Radovi 25.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/742
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb Sirijus grafika d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 
Roba 25.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/741
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
elektroenergetska oprema za priključenje Sunčane elektrane Kosore-Jug 
Roba 25.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/740
Sveučilište u Splitu , Split Labena d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijski namještaj 
Roba 25.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/739
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro imber d.o.o. , Zagreb DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar 
Roba 24.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/738
Hrvatske vode , Zagreb ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb i Proning DHI d.o.o., Zagreb DIT
prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša 
Usluge 24.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/737
Grad Zagreb , Zagreb Vincek d.o.o. , Jalkovec DIT
organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu  
Usluge 23.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/736
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
preventivno, redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama 
23.09.2020. 28.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/735
Vodovod d.o.o. , Slavonski Brod Brodska Posavina d.d. , Slavonski Brod DIT
izgradnja vodoopskrbe, Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije, Dionica 1 Trnjani-Šušnjevci 
Radovi 23.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/734
Hrvatske vode , Zagreb Bagerkop Roberto d.o.o. , Novi Marof DIT
čišćenje akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta 
Usluge 21.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/733
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
rekonstrukcija TS 35-10(20) kV Tušmer-2. faza 
Radovi 21.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/732
Grad Zagreb , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb DIT
medicinska oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice Sveti Duh (grupa 6.) 
Roba 21.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/731
Jadrolinija , Rijeka Dezinsekcija d.o.o. , Rijeka DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije 
Usluge 21.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/730
Dom zdravlja Zagreb-Centar , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb DIT
stomatološki materijal (grupa 1.) 
Roba 21.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/729
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Tomas&CO d.o.o. , Split DIT
kontejnersko postrojenje međutransformacije 
Roba 18.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/728
Središnji registar osiguranika , Zagreb Cando d.o.o. , Oriovac DIT
sanacija poslovnog prostora nakon potresa i unutarnje uređenje na lokaciji Gajeva 28 
Radovi 18.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/727
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac-Duga Resa 
Radovi 18.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/726
Grad Pula-Pola , Pula Partner elektrik GE d.o.o. , Zagreb DIT
sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel 
Roba 18.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/725
Financijska agencija , Zagreb Birodom d.o.o. , Lučko DIT
uredski materijal 
Roba 18.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/724
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
zamjena starih digitalnih ampermetara mjernim terminalima 
Usluge 18.09.2020. 23.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/723
Gradska toplana d.o.o. , Karlovac 007 Miletić d.o.o. , Solin DIT
zaštitarske usluge 
Usluge 17.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/722
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb BC Hebe Adria d.o.o. , Varaždin DIT
oprema za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb (grupa 2.) 
Roba 17.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/721
Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka , Rijeka Moneo savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluga upravljanja projektom, te priprema i provedba postupaka javne nabave za potrebe projekta 'Volim svoj dom' 
Usluge 17.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/720
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Beton Lučko d.o.o. , Lučko DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac 
Radovi 17.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/719
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb IGEA d.o.o. , Varaždin DIT
nabava usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima 
Usluge 17.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/718
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Festta d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb (grupa VII) 
Roba 15.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/717
Grad Samobor , Samobor Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području grada Samobora 
Usluge 15.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/716
Grad Zagreb , Zagreb Smit-Commerce d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
ručni neelektrični alati 
Roba 15.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/715
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško , Zagreb ZP Enconet Consulting Ges.m.b.H, Vienna, Austrija i Institut IGH d.d., Zagreb DIT
izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (grupa 3.) 
Usluge 15.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/714
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško , Zagreb ZP Geotehnički studio d.o.o., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu-Geodetski fakultet, Zagreb i Sveučilište u Zagrebu-Rudarsko-geološko-naftni fakultet , Zagreb DIT
izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (grupa 1.) 
Usluge 14.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/713
Izvor Ploče d.o.o. , Ploče Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
izgradnja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče-sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče 
Radovi 14.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/712
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Specijalna oprema-Lučko d.o.o. , Donji Stupnik DIT
strojarska oprema za projekt "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba " (grupa 2.) 
Roba 14.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/711
Hrvatske vode , Zagreb GEA Automation Srl , Zagreb DIT
ugradnja opreme i uspostava NUS-a-faza 4A-Delnice-Fužine, Brod Moravice 
11.09.2020. 23.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/710
Kraljevac d.o.o. , Udbina Patrlji d.o.o. , Podbablje Gornje DIT
izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina 
11.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/709
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Instrumentacija ELI-MP d.o.o. , Zagreb DIT
zaštitna oprema (grupa 1.) 
10.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/708
Klinički bolnički centar Split , Split Pharmamed mado d.o.o. , Zagreb DIT
sistemi za volumetrijske infuzijske pumpe 
Roba 09.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/707
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka SOXSYS.COM S.R.L. , Trst, Italija DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka 
Radovi 09.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/706
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
dopuna SN postrojenja u 4TS 29 Sopot-oprema 
09.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/705
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb Hidroex d.o.o. , Zaprešić DIT
vodovodni i kanalizacijski materijal (grupa 1.) 
Roba 09.09.2020. 17.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/704
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb i Lapor d.o.o., Velika Gorica DIT
izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice- 1., 2. i 3. etapa (grupa 3.) 
Radovi 08.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/703
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Sisak d.d. , Sisak DIT
izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice-1., 2. i 3. etapa (grupa 1.) 
Radovi 08.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/702
Grad Zagreb , Zagreb Autoturist-Park d.o.o. , Zagreb DIT
prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba za šk. god. 2020 2021 
Usluge 08.09.2020. 24.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/701
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka 
Radovi 08.09.2020. 22.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/700
Grad Trogir , Trogir ZP Dicroic d.o.o., Split, Final sport d.o.o., Zagreb i Černelić d.o.o., Zagreb DIT
nabava, dostava i montaža ljetne pozornice Grada Trogira 
Mješovita nabava 08.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/699
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb ZP Odvjetnik Dominik Nizić, Zagreb i Alcina d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga upravljanja projektom, te priprema i provedba postupaka javne nabave za potrebe projekta “Slavimo život zajedno“ 
Usluge 08.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/698
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Zagreb MI-STAR d.o.o. , Zagreb DIT
hidraulički alat za spašavanje (8 kompleta) 
Roba 08.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/697
Odvodnja d.o.o. , Zadar ZP Vodotehnika d.d., Zagreb i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod DIT
projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar i Petrčane Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar Zadar 
Radovi 07.09.2020. 25.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/696
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Hotel Zagreb Bag d.o.o. , Gospić DIT
izvođenje radova uređenja potkrovlja Postaje granične policije Korenica 
Radovi 07.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/695
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Solaris Pons d.o.o. , Osijek DIT
oprema za potrebe projekta RESCUE-fotonaponski sustav (elektrana), sustava pohrane-napajanja REse i radovi na instalaciji REse i BEMS 
Roba 07.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/694
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku , Osijek Con-Formo d.o.o. , Osijek DIT
opremanje interijera studentskog paviljona u Osijeku (grupa 3.) 
Roba 07.09.2020. 17.9.2020
25.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/693
HEP-ESCO d.o.o. , Zagreb ENERGO-S d.o.o. , Varaždin DIT
ugradnja dizalice topline u Srednjoj strukovnoj školi Varaždin 
Usluge 04.09.2020. 10.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/692
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije , Zagreb Vatropromet d.o.o. , Lučko DIT
vatrogasna oprema (grupe: V i XII) 
Roba 04.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/691
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
izgradnja TS 110-20(10)kV Terminal 
Radovi 04.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/690
Našički vodovod d.o.o. , Našice Integer savjetovanje j.d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice 
Usluge 03.09.2020. 10.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/689
Komunalije d.o.o. , Đurđevac Ecoina d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena 
Radovi 03.09.2020. 11.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/688
Grad Zagreb , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb DIT
organizacija radionica u sklopu projekta snažna patronažna 
03.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/687
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Platanus d.o.o. , Trsteno DIT
prijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u JPAK-Podružnica Dubrovnik 
Usluge 02.09.2020. 28.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/686
Našički vodovod d.o.o. , Našice Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice 
Usluge 02.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/685
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
toneri i tinte 
Roba 01.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/684
Karlovačka županija , Karlovac Vincek d.o.o. , Jalkovec DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Karlovačka županija 
Usluge 01.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/683
Grad Vrbovec , Vrbovec Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vrbovca 
01.09.2020. 16.9.2020
25.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/682
Grad Kraljevica , Kraljevica Fidal d.o.o. , Rijeka DIT
obnova atrijskog pročelja dvorca Nova Kraljevica 
Radovi 01.09.2020. 17.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/681
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb ZP Innecto d.o.o., Sinj i KRT d.o.o., Livade DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture 
Mješovita nabava 01.09.2020. 22.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/680
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Piper d.o.o. , Požega DIT
usluga strojne pripreme površine za obavljanje poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda zaostalog MES-a i NUS-a 
Usluge 01.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/679
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
projekt eDRG-nabava usluge pomoći u vođenju projekta 
Usluge 01.09.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/678
Čistoća d.o.o. , Varaždin Reoma grupa d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge zbrinjavanja neopasnog otpada KBO 20 03 01 
Usluge 31.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/677
Centar za odgoj i obrazovanje Goljak , Zagreb Metropola-Auto d.o.o. , Zagreb DIT
prilagođeni javni prijevoz djece i učenika Centra za odgoj i obrazovanje Goljak u školskoj godini 2020-2021 
Usluge 31.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/676
Dom zdravlja Zagreb-Centar , Zagreb Zeko dent d.o.o. , Zagreb DIT
stomatološki materijal po grupama (grupa IV) 
31.08.2020. 10.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/675
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije , Dubrovnik De.Ka.Ge. d.o.o. , Zagreb DIT
dva (2) vozila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe 
Roba 31.08.2020. 17.9.2020
24.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/674
Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet , Sisak Efcon Line d.o.o. , Zagreb DIT
oprema–namještaj prostora Centra za ljevarstvo - SIMET 
Roba 31.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/673
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Projektgradnja plus d.o.o. , Gornja Vrba DIT
izvođenje radova na obnovi prijemne zgrade Osijek 
Radovi 31.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/672
Komunalac d.o.o. , Samobor Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko DIT
nabava pogrebne opreme 
Roba 28.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/671
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava hibridne sale 
Roba 28.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/670
Vodovod d.o.o. , Slavonski Brod Elektrogen d.o.o. , Zagreb DIT
upravljanje gubicima vode, podsustav Slavonski Brod, 1. faza 
Usluge 28.08.2020. 15.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/669
Opća županijska bolnica Vinkovci , Vinkovci Alfamedic d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i postavljanje Centralne sterilizacije s dva bloka i pripadajućim uređajima i opremom 
Roba 27.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/668
Hrvatske vode , Zagreb Vodoinstalacija d.o.o. , Zadar DIT
regulacija vodotoka Ričina u Zadru (IV faza)-građenje 
Radovi 27.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/667
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Brodomerkur energetika d.o.o. , Split DIT
materijal za priključenje i održavanje podzemne niskonaponske mreže 
Roba 26.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/666
Primošten odvodnja d.o.o. , Primošten ZP Pomgrad inženjering d.o.o., Split i MIAB d.o.o., Šibenik DIT
izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten-I A faza 
26.08.2020. 15.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/665
Javna ustanova Rezervat Lokrum , Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
nabava i instalacija pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje i prešanje otpada 
26.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/664
Komunalije d.o.o. , Đurđevac Duplico d.o.o. , Kalinovica DIT
izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete- Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje (grupa F) 
Radovi 25.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/663
Komunalije d.o.o. , Đurđevac Siemens d.d. , Zagreb DIT
izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete- Radovi na izgradnji dogradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje (grupa F) 
Radovi 25.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/662
Grad Zaprešić , Zaprešić EKUPI d.o.o. , Zagreb DIT
udžbenici za školsku godinu 2020.,2021. 
Roba 25.08.2020. 28.8.2020
UP/II-034-02
/20-01/661
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
potrošni materijal za postojeće ekg aparate, defibrilatore, holtere i telemetrijske predajnike (grupa 17.) 
Roba 24.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/660
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka Zanatska zadruga Gradin , Rijeka DIT
adaptacija prostora Torpeda-edukativna radionica 
Radovi 24.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/659
Vatrogasna zajednica Grada Samobora , Samobor Teamicum d.o.o. , Zagreb DIT
nabava vatrogasnog vozila 
Roba 24.08.2020. 25.8.2020
UP/II-034-02
/20-01/658
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Vik-dental d.o.o. , Zagreb DIT
zubarski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja Primorsko-goranske županije(2020.) (grupa 1.) 
Roba 21.08.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/657
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
MSCT uređaj 
Roba 21.08.2020. 27.8.2020
2.9.2020
UP/II-034-02
/20-01/656
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka Pneumatik d.o.o. , Zagreb DIT
gume za autobuse 
Roba 21.08.2020. Postupak u tijeku