Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/50
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
obrasci za račune za električnu energiju (grupa 1.) 
Roba 22.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/49
Komunalno d.o.o. , Vrgorac Sedra consulting d.o.o. , Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora nad dogradnjom transportnog sustava odvodnje od GZ Ravča do grada Vrgorca, sanacija državne ceste DC62 i izgradnja kabelskog raspleta 20kV iz TS Vrgorac prema GZ Ravča 
Usluge 22.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/48
Općina Nijemci , Nijemci Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
tehničko održavanje prometnica na području Općine Nijemci u naselju Đeletovci ulica M. Gupca 
Radovi 22.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/47
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Primula company d.o.o. , Solin DIT
usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (grupa 3.) 
Usluge 22.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/46
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Festta d.o.o. , Zagreb DIT
UV dezinfektor prostora za Covid operacijski trakt za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice 
Roba 22.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/45
Šibensko-kninska županija , Šibenik Adria građevinski projekti d.o.o. , Šibenik DIT
usluga stručnog nadzora (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Donje Polje-Jadrtovac) 
Usluge 22.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/44
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb DB-oprema, obrt za poslovne usluge, vl. Darko Braica , Velika Gorica DIT
nabava tehnološke opreme kuhinje za Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire 
Roba 21.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/43
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek DIT
usluge privatne zaštite osoba i imovine 
Usluge 21.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/42
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb DIT
aglomeracija Split-Solin usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 (UPOV, mreža i SDNU) 
Usluge 21.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/41
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb KonimB d.o.o. , Zagreb DIT
nabava tehnološke opreme kuhinje za Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire 
Roba 21.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/40
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Omega VIKO d.o.o. , Varaždin DIT
osobna i zaštitna oprema i sredstva (grupa 5.) 
Roba 20.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/39
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
radovi na zamjeni postojećih vodiča s visokotemperaturnim vodičima na DV 110 kV Matulji-Lovran i DV 110 kV Lovran-Plomin 
Radovi 20.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/38
Čistoća d.o.o. , Split Hiems d.o.o. , Split DIT
prijevoz radnika 
Usluge 19.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/37
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Geoarheo d.o.o., Zagreb, Kaducej d.o.o., Split i Arheolog d.o.o., Ugljan DIT
zaštitna arheološka istraživanja, dionica Selce-Novi Vinodolski, Autocesta A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva 
Usluge 19.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/36
Grad Vukovar , Vukovar ZP Projektgradnja plus d.o.o., Gornja Vrba i Osijek-Koteks d.d., Osijek DIT
izvođenje radova na izgradnji Ekonomske škole Vukovar 
Radovi 18.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/35
Inovativni Zadar d.o.o. , Zadar Mipek d.o.o. , Križ DIT
radovi izgradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora 
Radovi 18.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/34
Grad Zagreb , Zagreb MS Ambulance d.o.o. , Velika Gorica DIT
nabava i isporuka sanitetskih motornih vozila s pripadajućom medicinskom opremom (po grupama) 
Roba 18.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/33
Općina Pirovac , Pirovac Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
nabava opreme za modernizaciju javne rasvjete na području Općine Pirovac 
Roba 18.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/32
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Venta oprema d.o.o. , Zagreb DIT
nabava osjetnika, uređaja, opreme za prizemne postaje (grupa 4.) 
Roba 18.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/31
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Meta partner d.o.o. , Zagreb DIT
Projekt eDRG-nabava usluge pomoći u vođenju projekta 
Usluge 18.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/30
Grad Pula-Pola , Pula Pangeo projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na sanaciji izatvaranju odlagališta Kaštijun u Puli 
Usluge 14.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/29
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije , Gospić Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
medicinski potrošni materijal (grupa 3.) 
Roba 14.01.2021. 22.1.2021
UP/II-034-02
/21-01/28
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Algebra , Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za obavljanje poslova oglašavanja putem interneta s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa XX) 
Usluge 14.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/27
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik , Dubrovnik Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
nabava usluga za Projekt RCK DU 
Usluge 14.01.2021. 15.1.2021
UP/II-034-02
/21-01/26
Grad Zagreb , Zagreb Lunes Adria d.o.o. , Klinča Sela DIT
građenje javne i dekorativne rasvjete Mosta mladosti 
Radovi 14.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/25
VG Goričanka d.o.o. , Velika Gorica P&F zaštita d.o.o. , Zagreb DIT
zaštitarske usluge 
Usluge 12.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/24
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Leluba d.o.o. , Sesvete DIT
nabava tonera, traka, catridgea za kopirne strojeve, faks aparate i pisače za godišnje potrebe 
Roba 12.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/23
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Tokić d.o.o. , Sesvete DIT
nabava roba i usluga za održavanje vozila Volkswagen koncerna 
Mješovita nabava 12.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/22
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split C&T Minor Islands d.o.o. , Rijeka DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 831 Suđurađ-(Lopud)-Dubrovnik i obratno  
Usluge 12.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/21
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split Caronte&Tourist Izole Minori S.P.A. , Milazzo, Italija DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar-Valbiska i obratno 
Usluge 12.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/20
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. , Karlovac ZP RIKO d.o.o., Ljubljana, Slovenija i GH Holding d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora 
Mješovita nabava 12.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/19
6. maj odvodnja d.o.o. , Umag CGP d.d. , Novo Mesto, Slovenija DIT
novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad-Brtonigla u okviru Projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad Istarski 
Radovi 12.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/18
Grad Zagreb , Zagreb Mrežne tehnologije Verso d.o.o. , Zagreb DIT
informacijski sustav za nadzor, koordiniranje i upravljanje 
Roba 11.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/17
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb BS Telecom Solutions d.o.o. , Sarajevo DIT
radovi na implementaciji sustava meteoroloških stanica na dionicama autoceste u nadležnosti HAC d.o.o. (Faza I) 
Radovi 11.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/16
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije 
Roba 11.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/15
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Birodom d.o.o. , Lučko DIT
uredski materijal za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije 
Roba 11.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/14
Srednja strukovna škola Velika Gorica , Velika Gorica Printshop d.o.o. , Zadar DIT
promidžba i vidljivost Projekta 'Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija 4.0' (po grupama) 
Usluge 07.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/13
HEP-Plin d.o.o. , Osijek Macel plin d.o.o , Zagreb DIT
nabava elektronskih korektora sa GSM modemom 
Roba 07.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/12
Izvor Ploče d.o.o. , Ploče Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodnoopskrbne mreže aglomeracije Ploče 
Radovi 07.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/11
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Tehnograd d.o.o. , Kaštel Novi DIT
izvođenje radova na "Revitalizaciji vrelovodne mreže na području Grada Zagreba" 
Radovi 07.01.2021. 22.1.2021
UP/II-034-02
/21-01/10
Institut za fiziku , Zagreb GTG plin d.o.o. , Karlovac DIT
postrojenje za ukapljivanje-recikliranje helija (grupa 1.) 
Roba 05.01.2021. 18.1.2021
UP/II-034-02
/21-01/9
Grad Zagreb , Zagreb ZP Mobilita evolva d.o.o., Zagreb i Inovacije i razvoj d.o.o., Zagreb DIT
studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP 
Usluge 05.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/8
Ministarstvo pravosuđa i uprave , Zagreb ZP Teched savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb i Megatrend poslovna rješenja d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLP(R)S i dizajna sustava - IT sustav-platforma odnosno aplikacija i edukacija u projektu Optimizacija sustava LP(R)S (OP ULJP 2014.-2020.) 
Usluge 05.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/7
Termoplin d.d. , Varaždin IKOM d.o.o. , Zagreb DIT
regulatori tlaka 
Roba 05.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/6
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Jantar , Split DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XXII) 
Usluge 05.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/5
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja projektom i provedbe postupaka nabave za projekt „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“ 
Usluge 04.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/4
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehnozavod-Marušić d.o.o. , Zagreb DIT
termovizijski sustav detekcije povišene tjelesne temperature 
Roba 04.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/3
Grad Križevci , Križevci Darojković promet d.o.o. , Dugo Selo DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Križevci za razdoblje od 2021. do 2024. 
Usluge 04.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/2
Gradska toplana d.o.o. , Karlovac Sigurnost Karlovac d.o.o. , Karlovac DIT
zaštitarske usluge 
Usluge 04.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb DIT
nabava kemijskih sredstava za čišćenje 
Roba 04.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1066
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
dogradnja 20 kV postrojenja u TS 35 10 kV Varaždin 2 
Radovi 31.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1065
Grad Zagreb , Zagreb Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb DIT
pružanje usluga upravljanja projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM) po grupama 
Usluge 31.12.2020. 5.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1064
Općina Punat , Punat Kograd Krk d.o.o. , Krk DIT
izvođenje radova na izgradnji sabirne ulice 15 u Puntu-I faza 
Radovi 31.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1063
Grad Zagreb , Zagreb Eccos-Inženjering d.o.o. , Zagreb DIT
provjera ispravnosti i popravak stabilnog sustava za dojavu požara 
Usluge 31.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1062
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Algebra , Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XXI) 
Usluge 31.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1061
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Markoja d.o.o. , Zagreb DIT
održavanje i zamjena dijela mjerne opreme tehničkih promatranja 
Usluge 30.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1060
Istarski domovi zdravlja , Pula Alea, uslužni obrt, vl. Andreja Bretreger , Umag DIT
usluge čišćenja 
Usluge 30.12.2020. 13.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1059
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Briliant d.o.o. , Vinkovci DIT
rezervni dijelovi i usluga servisa za traktorske sitnilice, kranske kosilice, rotosjekače i snježne plugove (grupa 1.) 
Roba 30.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1058
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb DIT
zaštitna sredstva i oprema po grupama A) Sredstva i oprema za zaštitu od bolesti COVID 19 
Roba 30.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1057
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Deha Proje Mühendislik ve Müşavirlik a.ş. , Ankara, Turska DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani-Vinkovci 
Usluge 29.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1056
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Deha Proje Mühendislik ve Müşavirlik a.ş. , Ankara, Turska DIT
usluga nadzora nad izvođenjem radova "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac 
Usluge 29.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1055
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Babić Arbor d.o.o. , Marinići DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture 
Usluge 29.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1054
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ELCON d.o.o. , Varaždin DIT
izolatori, nosači izolatora i oprema 
Roba 29.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1053
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split SPEGRA d.o.o. , Split DIT
konzervatorsko-restauratorski radovi na Dioklecijanovom akveduktu-1. faza 
Radovi 29.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1052
Grad Zagreb , Zagreb OT-Optima Telekom d.d. , Zagreb DIT
elektroničke telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži 
Usluge 29.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1051
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Goran i Zoran d.o.o. , Solin DIT
sanacija internog sustava odvodnje COKP Lučko, Autocesta A3 
Radovi 28.12.2020. 30.12.2020
UP/II-034-02
/20-01/1050
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb i Lapor d.o.o., Velika Gorica DIT
izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice- 1., 2. i 3. etapa (grupa 3.) 
Radovi 28.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1049
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
kupnja računalne opreme (grupa 1.) 
Roba 24.12.2020. 20.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1048
Grad Zagreb , Zagreb PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu 
Usluge 24.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1047
Psihijatrijska bolnica Rab , Rab Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
nabava lijekova za 2021 godinu (grupa B) 
Roba 24.12.2020. 21.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1046
Hrvatske vode , Zagreb Elektroprojekt d.d. , Zagreb DIT
prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša 
Usluge 24.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1045
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
sanitetski materijal (grupe 1. i 5.) 
Roba 24.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1044
Osječko-baranjska županija , Osijek Meteor Grupa-Labud d.o.o. , Zagreb DIT
sredstva za dezinfekciju 
Roba 24.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1043
Požeški sportski savez , Požega Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
usluga prijevoza sportaša 
Usluge 24.12.2020. 30.12.2020
UP/II-034-02
/20-01/1042
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Koprodukt trgovina d.o.o. , Zagreb DIT
Niskonaponski sklopni blokovi sa dodatnim poljem za priključenje elektrane-kupca snage 100 kW do 500 kW za distribucijsko područje Elektroslavonija Osijek 
Roba 23.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1041
Grad Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
oprema za mjerenje protoka tekućina i plinova 
Roba 23.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1040
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb G.C.F. Generale construzioni ferroviarie s.p.a. , Rim, Italija DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“ 
Radovi 23.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1039
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Siemens Energy d.o.o. , Zagreb DIT
usluga zamjene 0,4 kV glavnog razvoda vlastite potrošnje 1, 2 i podrazvoda bloka 2 
Usluge 23.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1038
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
uvod DV 110 kV Obrovac-Zadar u TS Benkovac 
Radovi 23.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1037
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša , Split IOTech d.o.o. , Zagreb DIT
instrumenti za mjerenje klimatskih parametara, vlage u tlu, vodenog potencijala u biljci i temperature (grupa 1.) 
Roba 23.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1036
Grad Zagreb , Zagreb Grandiflora d.o.o. , Lučko DIT
dendro bilje (grupa 3.) 
Roba 22.12.2020. 5.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1035
Općina Lovinac , Lovinac Trgovački obrt Bobica, vl. Zlatko Brlek , Velika Ostrna DIT
izgradnja planinarsko poučnih staza 
Radovi 22.12.2020. 23.12.2020
UP/II-034-02
/20-01/1034
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava RTG uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBCSM 
Roba 22.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1033
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb AŽD Praha s.r.o. , Prag, Češka DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 22.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1032
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku , Zagreb AGRO - Maleš , Šibenik DIT
svježe meso za potrebe domova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 
Roba 22.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1031
Požeško-slavonska županija , Požega Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Požeško-slavonske županije 
Usluge 22.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1030
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Zagreb ZP Cadcom d.o.o., Zagreb, Geoxyz d.o.o., Zwevegem, Belgija i Hidrocibalae d.o.o., Vinkovci DIT
usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta 
Usluge 22.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1029
Grad Koprivnica , Koprivnica Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica 
Usluge 22.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1028
Hrvatske vode , Zagreb Zagrel Rittmeyer d.o.o. , Zagreb DIT
ugradnja opreme i uspostava NUS-a-faza 4A-Delnice-Fužine, Brod Moravice 
Roba 21.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1027
Grad Zagreb , Zagreb Tahograf d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
popravak i usmjeravanje tahografa 
Usluge 21.12.2020. 23.12.2020
UP/II-034-02
/20-01/1026
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Pert d.o.o., Podružnica Rijeka , Rijeka DIT
prehrambene namirnice (grupa: 1., 7., 10. i 23.) 
Roba 21.12.2020. 14.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1025
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens Mobility Austria GmbH , Beč, Austrija DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 21.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1024
Grad Novi Marof , Novi Marof Cotra d.o.o. , Varaždin DIT
građenje javne rasvjete dijela naselja Novi Marof-dio Štuk-II. faza 
Radovi 21.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1023
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Victor Energy d.o.o. , Zagreb DIT
dogradnja 2VP 110kV u TS Benkovac 
Radovi 21.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1022
Zadarska županija , Zadar Ciklon d.o.o. , Zadar DIT
usluga provedbe obvezne protuepidemijske dezinfekcije 
Usluge 21.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1021
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Algebra , Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za obavljanje poslova oglašavanja putem interneta s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa 12.) 
Usluge 21.12.2020. 19.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1020
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek ZP GIC gradnje d.o.o., Zagreb i GIC gradnje, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Rogaška Slatina, Slovenija DIT
radovi na izgradnji zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Osijek 
Roba 21.12.2020. 11.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1019
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Combis d.o.o. , Zagreb DIT
sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima 
Roba 18.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/1018
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije , Sisak Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
nabava lijekova i potrošnog medicinskog materijala (grupa 1.) 
Roba 18.12.2020. 14.1.2021
UP/II-034-02
/20-01/1017
Grad Zagreb , Zagreb Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje DIT
preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 39 (plastika) i KB 20 02 03 (ostali otpad koji nije biorazgradiv) postupcima oporabe R1-R12 (po grupama) 
Usluge 18.12.2020. 23.12.2020