Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/418
Grad Zagreb , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb kontrolna ispitivanja materijala i radova za potrebe izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
Broj: 2017/S 0F2-0023682
Usluge 23.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/417
Grad Zagreb , Zagreb Crodux derivati dva d.o.o. , Zagreb naftni derivati (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0011852
Roba 23.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/416
Dom zdravlja Osijek , Osijek Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluge fiksne telefonije, pristupa internetu i prijenosa podataka
Broj: 2018/S 0F2-0011871
Usluge 23.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/415
Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija , Nova Gradiška Narodne novine d.d. , Zagreb materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine
Broj: 2018/S 0F2-0005549
Roba 22.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/414
Grad Nova Gradiška , Nova Gradiška Narodne novine d.d. , Zagreb materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine
Broj: 2018/S 0F2-0005793
Roba 22.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/413
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0012034
Usluge 22.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/412
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb nabava nemedicinske i medicinske opreme (grupa 11.)
Broj: 2018/S 0F2-0001525
Roba 22.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/411
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb mamograf digitalni za Odjel radiologije
Broj: 2018/S 0F2-0012059
Roba 22.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/410
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Jelsa plus d.o.o. , Jelsa naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Hvar (grupa 3.)   Usluge 21.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/409
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije , Požega Auto centar Bošković d.o.o. , Požega usluga servisa i tekućeg održavanja voznog parka (grupa 7.2.)   Usluge 21.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/408
Hrvatski hidrografski institut , Split Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja osoba, imovine, brodova, hidrografske i oceanografske opreme i vozila
Broj: 2018/S 0F2-0006209
Usluge 21.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/407
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Iceberg International trading d.o.o. , Zagreb nabava opreme Mobilni C luk
Broj: 2018/S 0F2-0005301
Roba 21.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/406
Grad Zagreb , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Gaj urni na k.č. 3200 k.o. Gračani
Broj: 2018/S 0F2-0009330
Usluge 18.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/405
Grad Zagreb , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb respirator napredni
Broj: 2017/S 0F2-0019217
Roba 18.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/404
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Titan constructa d.o.o., Zagreb izgradnja 6 višestambenih građevina POS-a sa 6 (šest) stanova (ukupno 36 stanova) na lokaciji Biograd na Moru
Broj: 2018/S 0F2-0000181
Radovi 17.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/403
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Arhitektonski ured Antonio de Mitri , Milano, Italia izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK -Rijeka na dionici Oštarije-Škrljevo
Broj: 2018/S 0F5-0008697
Usluge 17.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/402
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik usluga svakodnevnog stručnog nadzora i konzaltinga tijekom izgradnje dvije višestambene građevine za Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata.
Broj: 2018/S 0F2-0010518
Usluge 17.05.2018. 22.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/401
Grad Pula , Pula HOK osiguranje d.d. nabava usluge osiguranja za potrebe Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu, odnosno pretežitom vlasništvu Grada Pule, te osnovnih škola na području Grada Pule
Broj: 2018/S 0F2-0011559
Usluge 17.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/400
Grad Zagreb , Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. , Zagreb kemijsko čišćenje, pranje i glačanje odjeće i ostalih tkanina (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0023766
Roba 16.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/399
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Kamgrad d.o.o. , Zagreb radovi na izgradnji dvije višestambene građevine B I C za Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
Broj: 2017/S 0F2-0027706
Radovi 16.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/398
Klinički bolnički centar Split , Split Pharmamed mado d.o.o. , Zagreb materijal za anesteziju (grupe: 1., 2., 7. i 33.)
Broj: 2017/S 0F2-0013792
Roba 16.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/397
Sveučilište u Dubrovniku , Dubrovnik Speranza d.o.o. , Zagreb nabava zrakoplovnih karata u tuzemstvu
Broj: 2018/S 0F2-0011438
Roba 16.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/396
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP Porsche Croatia d.o.o., Velika Gorica i Meditronik d.o.o., Zagreb vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom
Broj: 2017/S 0F2-0019918
Roba 16.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/395
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Tehno-elektro d.o.o. , Đakovo niskonaponski sklopni blokovi
Broj: 2018/S 0F5-0008193
Roba 16.05.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/394
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje
Broj: 2018/S 0F2-0011237
Usluge 16.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/393
Grad Zagreb , Zagreb Krokoteks d.o.o. , Sveti Ivan Zelina kemijsko čišćenje, pranje i glačanje odjeće i ostalih tkanina (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0023766
Usluge 15.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/392
Ministarstvo obrane , Zagreb Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. , Pula usluge godišnjeg održavanja raketnih topovnjača HRM   Usluge 15.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/391
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb dijagnostičko-terapijski uređaji
Broj: 2018/S 0F2-0011257
Roba 15.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/390
Grad Otok , Otok Narodne novine d.d. , Zagreb nabava higijenskih potrepština za potrebe projekta Želim raditi - želim pomoći
Broj: 2018/S 0F2-0006353
Roba 15.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/389
Klinički bolnički centar Split , Split B.Braun Adria d.o.o. , Zagreb materijal za anesteziju
Broj: 2017/S 0F2-0013792
Roba 15.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/388
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb medicinska oprema, namještaj, uređaji i aparati za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III te Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof
Broj: 2018/S 0F2-0011205
Roba 15.05.2018. 16.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/387
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zadar Elmik d.o.o. , Velika Gorica uređenje prostorija azila i INAD-a u zgradi VIP terminala
Broj: 2018/S 0F5-0007999
Radovi 15.05.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/386
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK -Rijeka na dionici Oštarije-Škrljevo
Broj: 2018/S 0F5-0008697
Usluge 15.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/385
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje
Broj: 2018/S 0F2-0011237
Usluge 15.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/384
Hrvatske vode , Zagreb ZP Sokol d.o.o., Vinkovci, Osijek-koteks d.d., Osijek, Vuka d.d., Osijek, Odvodnja d.d., Darda, Hidrogradnja d.o.o., Osijek i Jet-set d.o.o., Vrbanja radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama CS Konjuša-Topola, Jaruge-Svilaj i Zadubravlje-Klakar-Ruščica izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0027707
Radovi 14.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/383
Opća bolnica Varaždin , Varaždin ATP projektiranje d.o.o. , Zagreb usluga izrade projektno tehničke dokumentacije i usluga projektantskog nadzora gradnje te stručni nadzor gradnje za projekt izgradnja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) u Općoj bolnici Varaždin (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0001497
Usluge 14.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/382
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Inter cars d.o.o. , Zaprešić nabava roba i usluga za održavanje vozila Volkswagen koncerna
Broj: 2017/S 0F5-0027553
Roba 14.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/381
Grad Zagreb , Zagreb Gavrilović d.o.o. , Petrinja prehrambeni proizvodi za potrebe Ustanove Dobri dom grada Zagreba (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0027584
Roba 11.05.2018. 18.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/380
Financijska agencija , Zagreb Učinak d.o.o. , Velika Gorica vrpce za blagajničke pisače, tinte i vrpce za računske strojeve, toneri za printere i fotokopirne uređaje
Broj: 2018/S 0F2-0007044
Roba 11.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/379
Vodovod d.o.o. , Zadar FDS-trgovina d.o.o. , Zagreb nabava reparaturnih obujmica, ventila, pocinčanih cijevi i fitinga, vijaka i brtvenog materijala
Broj: 2017/S 0F5-0027649
Roba 09.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/378
Osnovna škola Hvar , Hvar SGM Informatika d.o.o. , Split informacijska računalna oprema za nastavu
Broj: 2018/S 0F2-0008008
Roba 09.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/377
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik ZP Rustik Adut d.o.o., Divoševci i Cesting d.o.o., Osijek uređenje pješačkih staza (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0004972
Radovi 09.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/376
Rijeka promet d.d. , Rijeka ITT Rijeka d.o.o. , Rijeka održavanje prometnih znakova na području Grada Rijeke (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0007287
Usluge 09.05.2018. 18.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/375
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije , Split Pit bull d.o.o. , Split zaštitarske usluge
Broj: 2018/S F21-0005042
Usluge 08.05.2018. 21.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/374
Jadrolinija , Rijeka Energospektar d.o.o. , Zagreb pogonsko gorivo za potrebe brodova Jadrolinije   Roba 08.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/373
Opća bolnica Virovitica , Virovitica Shimadzu d.o.o. , Zagreb opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a u sklopu razvoja dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica (grupa 7.)
Broj: 2018/S 0F2-0001127
Roba 08.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/372
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Udruga nakladnika i knjižara , Zagreb usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja   Usluge 08.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/371
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Ratar d.o.o. , Osijek gume za teška i laka vozila (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F2-0021642
Roba 07.05.2018.
21.05.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/370
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Vodoprivredno-projektni biro d.d. , Zagreb hidrografske usluge   Usluge 07.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/369
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka i ugradnja SN bloka za TS 10(20)0,4 kV Max Stoja
Broj: 2018/S 0F5-0010347
Mjeąovita nabava 07.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/368
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo ZP Sokol d.o.o., Vinkovci, Vodovod-Montaža d.o.o., Osijek, Vuka d.d., Osijek, Monter-Strojarske montaže d.o.o., Zagreb, Ato inženjering d.o.o., Osijek, Polion d.o.o., Vinkovci i Meixner d.o.o., Zagreb rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo
Broj: 2016/S 005-0008279
Radovi 04.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/367
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije , Gospić Hidraulika promet d.o.o. , Zagreb vozilo za hitnu medicinsku službu
Broj: 2018/S 0F2-0008226
Roba 04.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/366
Grad Zagreb , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb anesteziološki uređaj standardni
Broj: 2017/S 0F2-0016874
Roba 04.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/365
Krapinsko-zagorska županija , Krapina Shimadzu d.o.o. , Zagreb dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Broj: 2018/S 0F2-0010066
Roba 04.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/364
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siga pro d.o.o. , Varaždin zaštitna sredstva
Broj: 2017/S 0F5-0016912
Roba 03.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/363
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Medi-lab d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal za odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija
Broj: 2018/S 0F2-0001503
Roba 03.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/362
Splitsko-dalmatinska županija , Split Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Masterplana programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta
Broj: 2017/S 0F2-0023327
Usluge 02.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/361
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Zagreb mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 5.)
Broj: 2018/S 0F5-0000324
Usluge 02.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/360
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Zagreb mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 6.)
Broj: 2018/S 0F5-0000324
Usluge 02.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/359
Vode Jastrebarsko d.o.o. , Jastrebarsko Castalia projekt d.o.o. , Zagreb izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
Broj: 2018/S 0F5-0010148
Radovi 02.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/358
Plinacro d.o.o. , Zagreb SC Euro Gas Systems, , Chirileu, Rumunjska isporuka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje glavne opreme za kompresorsku stanicu KS1 na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske
Broj: 2018/S 0F5-0009758
Mjeąovita nabava 02.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/357
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija KBC Sestre milosrdnice
Broj: 2018/S 0F2-0008140
Roba 02.05.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/356
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Drvointegra d.o.o. , Otok iveranje energetskog drva
Broj: 2018/S 0F3-0006363
Usluge 30.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/355
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2018/S 0F2-0009627
Roba 30.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/354
Grad Zagreb , Zagreb Medexpert d.o.o. , Zagreb prijenosni UZV uređaj   Roba 30.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/353
GKP Čakom d.o.o. , Čakovec INA - Industrija nafte d.d. , Zagreb naftni proizvodi gorivo (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0005484
Roba 30.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/352
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Končar-Montažni inženjering d.d. , Zagreb adaptacija TS Gradole
Broj: 2018/S 0F5-0002112
Radovi 30.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/351
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvorska bolnica u Zagrebu , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja lijekovi
Broj: 2018/S 0F2-0005607
Roba 30.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/350
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Cadcom d.o.o. , Zagreb nabava usluge geodetske izmjere izvedenog stanja poslova razminiranja te poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja.
Broj: 2018/S 0F2-0010110
Usluge 27.04.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/349
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije , Osijek Osijek - Koteks d.d. , Osijek rekonstrukcija raskrižja u kružni tok na ŽC 4085 i ŽC 4105 u Čepinu
Broj: 2018/S 0F2-0006250
Radovi 27.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/348
Javna ustanova Park prirode Medvednica , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga savjetovanja u provedbi projekta i provedbi javne nabave za projekt Poboljšanje posjetiteljskih kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica, KK.06.1.2.01.0012
Broj: 2017/S 0F2-0020707
Usluge 27.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/347
Hrvatske vode , Zagreb Geokon-Zagreb d.d. , Zagreb stručni, geodetski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete, usluge koordinatora II nad građenjem obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save oko rkm 620, prema izmjenjenom tehničkom rješenju
Broj: 2018/S 0F2-0004713
Usluge 27.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/346
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Ing-grad d.o.o. , Zagreb radovi na izgradnji prostora javne namjene na lokaciji KILA 1-Faza 2 na k.č.br. 3338/1 k.o. Split
Broj: 2018/S 0F2-0005614
Radovi 26.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/345
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Vik-dental d.o.o. , Zagreb stomatološke jedinice 4 kom.
Broj: 2017/S 0F2-0020524
Roba 26.04.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/344
Opatija 21 d.o.o. , Opatija Came Adriatic d.o.o. , Kastav nabava parkirnih automata na javnim parkiralištima
Broj: 2017/S 0F2-0022288
Roba 25.04.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/343
Vodovod Korenica d.o.o. , Korenica CID-čistilne naprave d.o.o. , Koper, Slovenija izgradnja privremenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području NP Plitvička jezera
Broj: 2018/S 0F5-0002383
Radovi 25.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/342
Vodovod Korenica d.o.o. , Korenica ZP Ecoina d.o.o., Zagreb i Tehnobiro d.o.o., Maribor, Slovenija izgradnja privremenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području NP Plitvička jezera
Broj: 2018/S 0F5-0002383
Radovi 25.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/341
Piškornica d.o.o. , Koprivnički Ivanec ZP Ambienthesis S.p.A., Segrate, Italija, GEA S.r.l., Sant Urbano, Italija, Entsorga Italia S.p.A., Tortona, Italija, Sokol d.o.o., Vinkovci i Osijek-Koteks d.d., Osijek projektiranje i izvođenje radova za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica
Broj: 2014/S 002-0059617
Radovi 25.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/340
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo Rasklopište 35 kV Žutica
Broj: 2017/S 0F5-0026651
Radovi 25.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/339
Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje , Sisak Venka Gradnja d.o.o. , Novska adaptacija zgrada za poduzetnički inkubator PISMO - Adaptacija zgrade na lokaciji k.č.br.1067-9
Broj: 2018/S 0F2-0006730
Radovi 24.04.2018. 04.05.2018
26.04.2018
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/338
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Fracasso RI d.o.o. , Škrljevo zamjena zaštitne žičane ograde na autocesti A6, dionica od Stare Sušice do tunela Čardak   Radovi 24.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/337
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja
Broj: 2018/S 0F5-0003616
Usluge 24.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/336
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. , Zagreb usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja
Broj: 2018/S 0F5-0003616
Usluge 23.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/335
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb usluga najma ispisnih uređaja i upravljanje ispisom za potrebe HZMO-a
Broj: 2018/S 0F2-0008659
Usluge 23.04.2018. 08.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/334
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Rijekaprojekt d.o.o. , Rijeka izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski, I faza-obilaznica Novog Vinodolskog
Broj: 2018/S 0F2-00027766
Usluge 23.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/333
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. , Zagreb usluga osiguranja osoba i imovine za potrebe HBOR-a
Broj: 2018/S 0F2-0009297
Usluge 23.04.2018. 23.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/332
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Triglav osiguranje d.d. , Zagreb usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja
Broj: 2018/S 0F5-0003616
Usluge 20.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/331
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medi-lab d.o.o. , Zagreb reagensi i potrošni materijal za rad na instrumentima za mjerenje acidobaznog statusa i odabranih metabolita i reagensi za uređaj za real time pcr (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0004534
Roba 20.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/330
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb premije osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0006729
Usluge 19.04.2018. 20.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/329
Hrvatska narodna banka , Zagreb Promes Cvanciger d.o.o. , Popovača svježe meso
Broj: 2018/S 0F2-0005792
Roba 18.04.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/328
Grad Sisak , Sisak Odvjetnik Dominik Nizić , Zagreb usluga stručnjaka za javnu nabavu za projekt KK. 03.1.2.01.0008 Centar kreativnih industrija-kreativni inkubator Sisak
Broj: 2018/S 0F2-0008530
Usluge 18.04.2018. 23.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/327
Hrvatske vode , Zagreb ZP Rencon d.o.o., Osijek, Geotehnika d.o.o., Vodice i Geoprem d.o.o., Osijek izrada gl. pr. za ishođenje GD, izved. pr., plana izvođenja radova od im. koord. I ZNR i tendera za nabavu radova građenja za zahvat Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu
Broj: 2017/S 0F2-0027245
Usluge 17.04.2018. 08.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/326
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb ZP WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb, WYG Bulgaria EOOD, Sofija, Bugarska i WYG Internationl B.V., Amsterdam, Kraljevina Nizozemska nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic
Broj: 2017/S 0F2-0015237
Usluge 17.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/325
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb TS 35/10 kV Međurić-djelomična zamjena zaštite s regulacijom
Broj: 2017/S 0F5-0027681
Radovi 17.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/324
Nasadi d.o.o. , Zadar Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko nabava pogrebne opreme
Broj: 2017/S 0F2-0024944
Roba 17.04.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/323
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, , Zagreb Teh-Projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka kaciga zaštitna
Broj: 2018/S 0F2-0008512
Roba 17.04.2018.
23.04.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/322
Hrvatske vode , Zagreb ZP Hidroprojekt-Ing d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski Fakultet, Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb izrada Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama.
Broj: 2017/S 0F2-0026336
Usluge 17.04.2018. 21.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/321
Jadrolinija , Rijeka TB Shipyards Harlingen BV , AS Kampen, Nizozemska kupnja 4 brza putnička broda - katamarana
Broj: 2018/S 0F2-0000465
Roba 16.04.2018. 26.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/320
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Noky security d.o.o. , Zagreb zaštitarske usluge tjelesne zaštite (grupa 5.)
Broj: 2017/S 0F5-0027515
Usluge 16.04.2018. 24.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/319
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic
Broj: 2017/S 0F2-0015237
Usluge 16.04.2018. Postupak u tijeku