Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/45
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran B.Braun Adria d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 3 (grupa 15.)
Broj: 2018/S 0F2-0028370
Roba 18.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/44
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek , Osijek Vik-dental d.o.o. , Zagreb oprema za Kabinet kliničkih vještina dentalne medicine
Broj: 2018/S 0F2-0029967
Roba 18.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/43
Klinički bolnički centar Split , Split Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH , Düsseldorf, Njemačka oprema za dnevne bolnice KBC-a Split
Broj: 2018/S 0F2-0034874
Roba 18.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/42
Hrvatske vode , Zagreb Project 4 you d.o.o. , Sveta Nedelja nadzor nad sanacijom/rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava odvodnje-mreža Fužine
Broj: 2018/S 0F2-0035480
Mjeąovita nabava 18.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/41
Hrvatske vode , Zagreb Project 4 you d.o.o. , Sveta Nedelja nadzor nad izgradnjom, sanacijom/rekonstrukcijom sustava odvodnje i vodoopskrbe, mreža-faza 3-Delnice
Broj: 2018/S0F2-0035480
Usluge 17.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/40
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice
Broj: 2018/S 0F2-0028996
Radovi 17.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/39
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 16.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/38
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana kontejnersko postrojenje međutransformacije
Broj: 2018/S 0F5-0037011
Roba 16.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/37
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Voith Hydro GmbH&Co KG, Glavna Podružnica Split za proizvodnju i trgovinu strojevima , Split usluge remonta turbina u hidroelektranama
Broj: 2018/S 0F5-0037148
Usluge 16.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/36
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij
Broj: 2018/S 0F2-0031687
Roba 15.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/35
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Dinarid d.o.o. , Zagreb toneri, tinte i potrošni materijal za pisače za potrebe HZMO-a (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0013877
Roba 15.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/34
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o. , Pokupsko usluge sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja
Broj: 2018/S 0F2-0035302
Usluge 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/33
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Omnidata d.o.o. , Zagreb nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice   Usluge 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/32
Grad Velika Gorica , Velika Gorica HEP-ESCO d.o.o. , Zagreb nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice   Usluge 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/31
Opća bolnica Gospić , Gospić Medial d.o.o. , Zagreb C-luk interoperacijski RTG uređaj za djelatnost operacija
Broj: 2018/S 0F2-0022078
Roba 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/30
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0036906
Roba 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/29
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja lijekovi
Broj: 2018/S 0F2-0033404
Roba 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/28
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada svih vrsta glavnih proj., provedba geod. i geoteh. istr. radova, ishođenje GD za BC Varaždin
Broj: 2018/S 0F2-0036849
Usluge 11.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/27
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Buić TDG d.o.o. , Zagreb denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km
Broj: 2018/S 0F2-0036901
Radovi 11.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/26
Grad Zagreb , Zagreb Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 15 01 02 (plastična ambalaža), KB 20 01 10 (odjeća) i KB 20 01 11 (tekstili) postupcima oporabe R1-R12 (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0036778
Usluge 11.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/25
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. , Zagreb službena zimska odjeća
Broj: 2018/S 0F5-0036934
Roba 11.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/24
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb i Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb usluge srednjoročnog vrednovanja napretka u provedbi Sporazuma o partnerstvu
Broj: 2018/S 0F2-0022891
Usluge 11.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/23
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb opskrba prirodnim plinom
Broj: 2018/S 0F2-0031722
Roba 10.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/22
Klinički bolnički centar Split , Split Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH , Düsseldorf, Njemačka oprema za dnevne bolnice KBC-a Split
Broj: 2018/S 0F2-0034874
Roba 10.01.2019. 11.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/21
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka Solaris Bus&Coach S.A. , Owinska, Poljska autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F5-0026060
Roba 10.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/20
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Novi Val d.o.o. , Zadar izgradnja dijela obilaznice Omiša, Dionica DC70-most Cetina-Omiš Istok
Broj: 2018/S 0F2-0036840
Radovi 10.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/19
Financijska agencija , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Lučko i Osječka trgovina papirom d.o.o., Osijek fotokopirni papir
Broj: 2018/S 0F2-0028725
Roba 09.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/18
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje GHE Senj
Broj: 2018/S 0F5-0036524
Radovi 09.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/17
Istarska županija , Pula Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera
Broj: 2018/S 0F2-0036553
Roba 09.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/16
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb usluga osiguranja od javne odgovornosti
Broj: 2018/S 0F5-0028925
Usluge 08.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/15
Vodovod grada Vukovara d.o.o. , Vukovar ZP IDT d.o.o., Osijek, Prongrad Biro d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek i Vododer d.o.o., Zagreb program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Grada Vukovara
Broj: 2018/S 0F5-0026883
Usluge 07.01.2019. 15.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/14
Grad Zagreb , Zagreb M.B. Auto d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi za vozila marke MAN-autobusni program (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0036585
Roba 07.01.2019.
17.01.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/13
Hrvatski zavod za hitnu medicinu , Zagreb TID d.o.o. , Koprivnica usluga smještaja i prehrane za polaznike i instruktore tečajeva te najma dvorana za održavanje tečajeva
Broj: 2018/S 0F2-0026755
Usluge 07.01.2019. 17.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/12
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka , Rijeka Autotaksi Mile, obrt za usluge , Krk nabava usluge posebnog prijevoza učenika s intelektualnim i tjelesnim teškoćama u 2019. godini (grupa 6.)
Broj: 2018/S 0F2-0034945
Usluge 07.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/11
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m , Biograd n/m Lima O.I. d.o.o. , Zagreb nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupa V)
Broj: 2018/S 0F2-0005476
Roba 07.01.2019. 16.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/10
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Proklima-tim d.o.o. , Zagreb nabava izrade štandova za Lazarete u okviru projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika KK.06.1.1.01.075
Broj: 2018/S 0F2-0031886
Usluge 07.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/9
Grad Zagreb , Zagreb Schwarzl d.o.o. , Glina kameni agregati (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0036317
Roba 07.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/8
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Optimus trgovina d.o.o. , Zagreb ispis i održavanje
Broj: 2018/S 0F2-0036447
Usluge 04.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/7
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Euro-Asfalt d.o.o., Sarajevo Podružnica Zagreb , Zagreb sanacija asfaltnog zastora kolnika prioritet B (L=50,35 km) i čvorovi Varaždin, Ludbreg i Čakovec, Autocesta A4 Zagreb-Goričan, dionica granica Goričan-čvor Varaždin
Broj: 2018/S 0F2-0036427
Radovi 04.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/6
Komunalno d.o.o.Vrgorac , Vrgorac ZP Hidro-expert d.o.o., Rijeka, Hidrotech d.o.o., Rijeka i Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o., Rijeka koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja Komunalno d.o.o.
Broj: 2018/S 0F5-0019108
Usluge 03.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/5
Varkom d.d. , Varaždin Ludwig Pfeiffer Hoch und -Tiefbau GmbH&CoKG , Kassel, Njemačka sustav odvodnje i pričišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin, Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda-UPOV Varaždin
Broj: 2018/S 0F5-0013705
Radovi 03.01.2019. 17.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/4
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. , Zagreb Caput 88 j.d.o.o. , Zagreb izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac
Broj: 2018/S 0F2-0033663
Usluge 03.01.2019. 10.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/3
Grad Karlovac , Karlovac Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC 3/011 od DC1 stacionaža 0+000 do stacionaže 1+622,00 km
Broj: 2018/S 0F2-0036299
Roba 03.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/2
Varkom d.d. , Varaždin ZP WTE Wassertechnik GmbH, Essen i GIS Agua Austria GmbH, Amstetten, Austrija sustav odvodnje i pričišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin, Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda-UPOV Varaždin
Broj: 2018/S 0F5-0013705
Radovi 02.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1
Opća bolnica Pula , Pula Norman Grupa d.o.o. , Zagreb nabava i montaža operacijske opreme, te integracija centralnog operacijskog bloka,sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji
Broj: 2018/S 0F2-0035667
Roba 02.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1151
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal.
Broj: 2018/S 0F2-0035964
Roba 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1150
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Marina studio d.o.o. , Zagreb 2 turistička putnička broda na električni pogon za plovidbu na području NP Krka
Broj: 2018/S 0F2-0023295
Roba 31.12.2018. 15.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1149
Institut za fiziku , Zagreb Odvjetnik Dominik Nizić , Zagreb vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIF (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0029351
Usluge 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1148
Grad Rovinj - Rovigno , Rovinj Titan constructa d.o.o. , Zagreb izgradnja područnog odjeljenja Rovinjsko Selo, predškolske ustanove dječji vrtić i jaslice Neven
Broj: 2018/S 0F2-0015428
Radovi 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1147
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb dobava opreme i radovi za TS 110/20 kV Rab- rekonstrukcija
Broj: 2018/S 0F5-0010253
Mjeąovita nabava 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1146
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije , Pula DiaHem d.o.o. , Zagreb dijagnostička sredstva za 2019. godinu (grupa 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0029734
Roba 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1145
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Tapess d.o.o. , Kastav higijenski papir i pribor
Broj: 2018/S 0F2-0027565
Roba 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1144
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb papiri, obrasci, repromaterijal, ostali potrošni materijal (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0023623
Roba 31.12.2018. 15.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1143
Gračac vodovod i odvodnja d.o.o. , Gračac Duplico d.o.o. , Kalinovica-Sveta Nedelja sustav upravljanja gubicima-izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka
Broj: 2018/S 0F5-00035340
Usluge 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1142
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Geodetski zavod d.d., Split i Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka geodetski radovi na snimanju kolnika autoceste za potrebe sanacije kolnika (grupa I)
Broj: 2018/S 0F2-0020862
Radovi 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1141
Opća bolnica Pula , Pula Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava mobilnog RTG uređaja, 2 kpl.
Broj: 2018/S 0F2-0031292
Roba 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1140
Dvorac d.o.o. , Valpovo ZP Hidroing d.o.o., Osijek, Exstructa d.o.o., Zagreb i Safege d.o.o., Zagreb nador radova za Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće
Broj: 2018/S 0F5-0020405
Usluge 31.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1139
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero , Biograd na Moru Vevrca d.o.o. , Zgornja Besnica, Slovenija adrenalinski park
Broj: 2018/S 0F2-0011776
Radovi 28.12.2018. 09.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1138
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije , Rijeka Betamed d.o.o. , Zagreb laboratorijski testovi (grupa 18)
Broj: 2018/S 0F2-0031737
Roba 28.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1137
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb monterski alat
Broj: 2017/S 0F5-0012120
Roba 28.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1136
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 28.12.2018. 09.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1135
Opća bolnica Pula , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb angiografski uređaj za dijagnostičku i intervencijsku koronarografiju za DB i JDK Opće bolnice Pula
Broj: 2018/S 0F2-0021140
Roba 27.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1134
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo isporuka i ugradnja elektro opreme u TS 35/10(20) kV Budimci
Broj: 2018/S 0F5-0007553
Mjeąovita nabava 27.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1133
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Mar d.o.o. , Samobor sanacija oštećenja na mostu Plitvica u km 29+366 (lijevo i desno), autocesta A4 Zagreb-Goričan, dionica Ludbreg-Varaždin
Broj: 2018/S 0F2-0027495
Radovi 27.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1132
Sisačko-moslavačka županija , Sisak ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb izrada Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije-Funkcionalna regija Središnja Hrvatska i Strateške procjene utjecaja Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije na okoliš
Broj: 2018/S 0F2-0020093
Usluge 27.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1131
Hrvatske vode , Zagreb Hazarder d.o.o. , Obrovac Sinjski nabava usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 28: područje malog sliva Cetina za razdoblje od 4 (četiri) godine
Broj: 2018/S 0F2-0020759
Usluge 27.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1130
Ličko - senjska županija, , Gospić Prijevoznički obrt Josip Knežević, vl. Josip Knežević , Plitvička jezera usluge prijevoza učenika osnovnih škola Ličko-senjske županije   Usluge 27.12.2018. 28.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1129
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava i doprema tonera i tinti za uredske strojeve za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta
Broj: 2018/S 0F2-0035151
Roba 27.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1128
Plovput d.o.o. Split , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb mrežno povezivanje obalnih radijskih postaja Plovputa
Broj: 2018/S 0F2-0029571
Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1127
Grad Osijek , Osijek Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije
Broj: 2018/S 0F2-0029676
Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1126
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja JUG (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F5-0018636
Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1125
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja JUG (grupa 4.)
Broj: 2018/S 0F5-0018636
Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1124
Splitsko-dalmatinska županija , Split Sygma d.o.o. , Osijek opremanje škole, dvodijelne dvorane i vanjskog igrališta-OŠ(PŠ) Ninčevići (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0010267
Roba 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1123
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0025661
Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1122
Općina Pučišća , Pučišća Patrlji d.o.o. , Podbablje Gornje izgradnja prometnice od državne ceste D113 do pretovarne stanice Brač (Brdo Košer)
Broj: 2018/S 0F2-0021947
Radovi 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1121
Financijska agencija , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja financijskih sredstava u spremnicima, u manipulaciji na uplatno-isplatnim mjestima mjenjačkog spremnika, u manipulaciji u predtrezorskom prostoru te osiguranja sadržaja poslovnog prostora od oštećenja
Broj: 2018/S 0F2-0029152
Usluge 24.12.2018. 28.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1120
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Osijek Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb računala i računalna oprema za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Broj: 2018/S 0F2-0030520
Roba 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1119
Krapinsko-zagorska županija , Krapina Potočki promet d.o.o. , Radboj Usluga prijevoza učenika za 28 osnovnih škola kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač za šk. god. 2018-2019. i 2019-2020.   Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1118
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Indikator d.o.o. , Labin usluge ispitivanja sredstava rada u ZNR
Broj: 2018/S 0F5-0034543
Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1117
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik 007 Miletić d.o.o. , Solin nabava stražarskih i čuvarskih usluga
Broj: 2018/S 0F5-0029773
Usluge 24.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1116
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir ZP Poduzeće za ceste Split d.d., Dugopolje i Strabag AG, Spittal/Drau, Austrija poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi Izgradnja kanalizacijske mreže, C.S., podmorskog ispusta i sanacija vodovodne mreže
Broj: 2018/S 0F2-0015756
Radovi 24.12.2018. 31.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1115
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Loveco d.o.o. , Rijeka Os za izvođenje strojarskih radova na održavanju, servisiranju i zamjeni dotrajalih elemenata i periodičkih pregleda UPOV Delta te objekata odvodnje i opreme
Broj: 2018/S 0F5-0029959
Radovi 21.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1114
Grad Zagreb , Zagreb Agra-trgovina d.o.o. , Zagreb vozila i strojevi putem operativnog leasinga
Broj: 2018/S 0F2-0020167
Roba 21.12.2018. 28.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1113
Sisačko-moslavačka županija , Sisak ZP Core d.o.o., Dubrovnik i Geographica d.o.o., Split izrada projektne dokumentacije i dodatna dokumentacija-Projekt Baština Zrinskih budućnost Banovine (grupe: 2., 3. i 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0023855
Usluge 21.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1112
Opća bolnica Zadar , Zadar ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević Zadar d.o.o., Zadar rušenje postojeće zgrade i izgradnja Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, te adaptacija dnevne bolnice Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar
Broj: 2018/S 0F2-0023859
Radovi 21.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1111
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga oglašavanja u medijima, odnosa s javnošću i organizacije događaja
Broj: 2018/S 0F2-0023703
Usluge 20.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1110
Dom zdravlja Zagreb-Centar , Zagreb Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb dentalna jedinica-komada 5
Broj: 2018/S 0F2-0010323
Roba 20.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1109
Grad Zagreb , Zagreb Siget dizala d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija pothodnika SR Njemačke-Avenija Dubrovnik, za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom
Broj: 2018/S 0F2-0024271
Radovi 19.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1108
Dom zdravlja Zagreb-Centar , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb dentalna jedinica-komada 5
Broj: 2018/S 0F2-0010323
Roba 19.12.2018. 28.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1107
Grad Vrbovec , Vrbovec Parona-Dugo Selo d.o.o. , Oborovo usluge prijevoza učenika osnovnih škola
Broj: 2018/S 0F2-0018460
Usluge 18.12.2018. 17.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1106
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb usluge zakupa i upravljanja oglašavanjem te sadržajem na internet medijima i društvenim mrežama (grupa I)
Broj: 2018/S 0F2-0025007
Usluge 18.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1105
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice , Krapinske Toplice Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0029302
Usluge 18.12.2018. 16.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1104
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Poduzeće za ceste Split d.d. , Dugopolje izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, Marinice i Broce
Broj: 2018/S 0F5-0034123
Radovi 18.12.2018. 16.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1103
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Vargon d.o.o. , Kukuljanovo izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Broj: 2018/S 0F5-0033530
Radovi 17.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1102
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Elektrogen d.o.o., Zagreb i Sintaksa d.o.o., Split zamjena opreme za nadzor, upravljanje, relejnu zaštitu i mjerenje u EVP Ludina
Broj: 2018/S 0F5-0021358
Roba 17.12.2018. 11.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1101
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb GRA-PO d.o.o. , Gornj Stupnik malčeri za košnju trave
Broj: 2018/S 0F2-0035015
Roba 17.12.2018. 20.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1100
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
Broj: 2018/S 0F2-0028604
Usluge 17.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1099
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb GRA-PO d.o.o. , Gornj Stupnik uzgojna oprema
Broj: 2018/S 0F2-0033849
Roba 17.12.2018. 18.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1098
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP Brodosplit d.o.o., Split i Elmap d.o.o., Podstrana održavanje dizalica i podiznih uređaja u pogonima PP HE Jug
Broj: 2018/S 0F5-0029613
Usluge 17.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1097
Razvojna agencija grada Dubrovnika DURA d.o.o. , Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb roba za mjerenje kvalitete zraka u odgojno obrazovnim ustanovama na području Grada Dubrovnika u sklopu pametnog grada
Broj: 2018/S 0F2-0033879
Roba 17.12.2018. 07.01.2019 Odluka