Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/488
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Hemco d.o.o. , Đakovo osobna zaštitna sredstva
Broj: 2018/S 0F5-0028442
Roba 24.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/487
Hrvatske vode , Zagreb Geokon-Zagreb d.d. , Zagreb redovna tehnička promatranja na branama za 2019. godinu-retencije na bujicama na području VGO-a za gornju Savu
Broj: 2018/S 0F2-0034825
Usluge 24.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/486
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama svih lovoovlaštenika u Republici Hrvatskoj
Broj: 2019/S 0F2-0019551
Usluge 24.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/485
Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga , Opatija Sun Adria d.o.o. , Rijeka nabava radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi
Broj: 2019/S 0F2-0012891
Radovi 23.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/484
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Srijem d.o.o. , Osijek rukavice (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0032364
Roba 22.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/483
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zemunik Donji Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja   Usluge 22.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/482
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice
Broj: 2018/S 0F2-0028996
Radovi 22.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/481
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko
Broj: 2018/S 0F5-0017746
Radovi 22.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/480
Grad Zagreb , Zagreb Geodetski projekti i sustavi d.o.o. , Zagreb izrada parcelacijskih elaborata za gradnju prometnica na području grada Zagreba
Broj: 2018/S 0F2-0023624
Usluge 21.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/479
Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija , Nova Gradiška Pučko otvoreno učilište Bjelovar , Bjelovar usluge provedbe obrazovanja i stručnog osposobljavanja za zanimanje kuharica, njegovateljica, računalna operaterka i cvjećarka
Broj: 2019/S 0F2-0012599
Usluge 21.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/478
Grad Zagreb , Zagreb Siget dizala d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija pothodnika SR Njemačke-Avenija Dubrovnik, za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom
Broj: 2018/S 0F2-0024271
Radovi 21.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/477
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2019/S 0F2-0012818
Roba 21.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/476
Istarski domovi zdravlja , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica
Broj: 2019/S 0F2-0018694
Roba 21.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/475
Ministarstvo uprave , Zagreb 4 helix j.d.o.o. , Novi Vinodolski usluga upravljanja projektom i administracije u projektu-Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH
Broj: 2019/S 0F2-0000902
Usluge 21.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/474
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medis Adria d.o.o. , Zagreb UV dezinfektor prostora za potrebe Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice
Broj: 2019/S 0F2-0014666
Roba 21.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/473
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Polis d.o.o. , Hrašće Turopoljsko usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom Autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, poddionice Beli Manastir-Most Halasica
Broj: 2019/S 0F2-0014405
Usluge 20.05.2019. 22.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/472
Općina Krapinske Toplice , Krapinske Toplice Produkcijski sistemi d.o.o. , Zagreb provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom-Projekt-Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim toplicama (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0015046
Usluge 20.05.2019. 22.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/471
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Lyngsoe Systems a/s , Aars, Danska usluge godišnjeg održavanja AMQM sustava
Broj: 2019/S 0F5-0016660
Usluge 20.05.2019. 23.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/470
Grad Vodice , Vodice Elos d.o.o. , Solin izgradnja nove javne rasvjete na području Grada Vodica-II faza
Broj: 2018/S 0F2-0037032
Radovi 20.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/469
Plinacro d.o.o. , Zagreb Flamtron d.o.o. , Kutina nabava čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin-Omišalj
Broj: 2018/S 0F5-0011687
Roba 20.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/468
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Kristal Invest d.o.o. , Novalja isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.)   Roba 20.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/467
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0036906
Roba 20.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/466
Varaždinska županija , Varaždin GIC Gradnje d.o.o. , Zagreb radovi na energetskoj obnovi Vodotornja
Broj: 2019/S 0F2-0006587
Radovi 20.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/465
Opća županijska bolnica Požega , Požega Dogan Septem d.o.o. , Sesvete operacijski stol za abdominalnu operacijsku salu s dodacima i mogučnošću integracije
Broj: 2019/S 0F2-0019328
Roba 20.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/464
Hrvatske vode , Zagreb HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb opskrba električnom energijom
Broj: 2019/S 0F2-0006223
Roba 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/463
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zemunik Donji Trames d.o.o. , Dubrovnik glavni i izvedbeni projekt dogradnje glavne stajanke 2. faza
Broj: 2019/S 0F5-0013785
Usluge 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/462
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Dogan Septem d.o.o. , Sesvete nabava operacijskih stolova (OP stol za neurokirurgiju)
Broj: 2019/S 0F2-0018661
Roba 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/461
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Vardar Bau d.o.o. , Slavonski Brod izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka
Broj: 2019/S 0F2-0018363
Radovi 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/460
Osječko-baranjska županija , Osijek ZP MD Consulting d.o.o., Osijek, Epik d.o.o., Našice i Geneza projekt d.o.o., Našice usluge stručnog nadzora na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 12.)
Broj: 2019/S 0F2-0005360
Usluge 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/459
Osječko-baranjska županija , Osijek ZP MD Consulting d.o.o., Osijek, Epik d.o.o., Našice i Geneza projekt d.o.o., Našice usluge stručnog nadzora na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0005360
Usluge 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/458
Osječko-baranjska županija , Osijek ZP MD Consulting d.o.o., Osijek, Epik d.o.o., Našice i Geneza projekt d.o.o., Našice usluge stručnog nadzora na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0005360
Usluge 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/457
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava MSCT uređaja
Broj: 2019/S 0F2-0018524
Roba 17.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/456
Grad Split , Split As Eko d.o.o. , Šibenik usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina
Broj: 2018/S 0F2-0021713
Usluge 16.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/455
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb ZP Tehničko učilište Vinkovci, Vinkovci i Učilište Studium-Ustanova za obrazovanje odraslih, Vukovar nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XVII)
Broj: 2018/S F21-0024852
Usluge 16.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/454
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu , Zagreb Emerald Publishing Limited , Bingley, Velika Britanija inozemni znanstveni elektronički časopisi
Broj: 2019/S 0F2-0015975
Roba 16.05.2019. 22.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/453
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. , Buzet Ekspert gradnja d.o.o. , Buzet izgradnja (spajanje) kanalizacijskog sustava naselja Lindar na postojeći sustav Grada Pazina
Broj: 2019/S 0F5-0008519
Radovi 16.05.2019. 21.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/452
Dom zdravlja Petrinja , Petrinja Stanić Graditeljstvo d.o.o. , Petrinja energetska obnova zgrada Doma zdravlja Petrinja u Petrinji, Lopašićeva 1a, b i c i Doma zdravlja Petrinja ispostava Glina, Glina, Vukovarska 41
Broj: 2019/S 0F2-0002860
Radovi 16.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/451
Grad Osijek , Osijek Veritas Esco d.o.o. , Split pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 15.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/450
Grad Zagreb , Zagreb ZP S.C.Fichtner Environment s.r.l., Bukurešt, Rumunjska i Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb usluge izrade stud.-projekt. dokumentacije za potrebe provedbe projekta Centra za gospodarenje otpadom Zagreb na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0033353
Usluge 15.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/449
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ivicom Consulting d.o.o., Zagreb, Oikon d.o.o., Zagreb, Hidroplan d.o.o., Zagreb i Cabinet D Etudes Marc Merlin, Lyon, Francuska usluge izrade stud.-projekt. dokumentacije za potrebe provedbe projekta Centra za gospodarenje otpadom Zagreb na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0033353
Usluge 15.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/448
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Infosistem d.d. , Zagreb poslovno-financijski informatički sustav, implementacija OLAP (online analytical processing) tehnologija za podršku poslovnoj intelegenciji
Broj: 2019/S 0F5-0018169
Usluge 15.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/447
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo rekonstrukcija DV 110 kV Moravice-Vrbovsko
Broj: 2019/S 0F5-0018115
Radovi 15.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/446
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Iceberg International Trading d.o.o. , Zagreb nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe IVF-a (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0011060
Roba 14.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/445
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Terad d.o.o. , Zagreb transformatorska ulja (grupa 1.)   Roba 14.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/444
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Um i Um d.o.o. , Zagreb izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod
Broj: 2019/S 0F2-0011383
Usluge 14.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/443
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Dinarid d.o.o. , Zagreb toneri, tinte i potrošni materijal za potrebe HZMO-a (grupa II)
Broj: 2018/S 0F2-0013877
Roba 14.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/442
Istarska županija , Pula Jimmy Tours, obrt, vl. Mario Džinić , Pula usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Istarska županija
Broj: 2019/S 0F2-0013596
Usluge 14.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/441
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb i Lučka uprava Rijeka, Rijeka DIV grupa d.o.o. , Samobor izvođenje radova na projektu Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište
Broj: 2018/S 0F5-0006074
Radovi 14.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/440
Klinički bolnički centar Split , Split Betamed d.o.o. , Zagreb reagensi za IGRA
Broj: 2019/S 0F2-0010016
Roba 14.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/439
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Vitan d.o.o. , Zagreb horizontalne centrifugalne višestupanjske pumpe s elektromotorom
Broj: 2019/S 0F5-0000765
Roba 13.05.2019. 17.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/438
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb premija osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Broj: 2019/S 0F2-0018151
Usluge 13.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/437
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad kabelska transformatorska stanica
Broj: 2019/S 0F5-0008892
Roba 13.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/436
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad i Monter-Strojarske montaže d.d., Zagreb rekonstrukcija MRS Ivanja Reka po sistemu ključ u ruke
Broj: 2019/S 0F5-0001189
Radovi 13.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/435
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb International Trade d.o.o. , Zagreb ispis i održavanje
Broj: 2018/S 0F2-0036447
Usluge 13.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/434
Općina Podbablje , Kamenmost Elos d.o.o. , Solin nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Podbablje
Broj: 2019/S 0F2-0004655
Usluge 13.05.2019.
22.05.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/433
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb izolatori i nosači izolatora
Broj: 2019/S 0F5-0017982
Roba 13.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/432
Grad Osijek , Osijek OMS a.s. , Dojč, Slovačka pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 13.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/431
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Caput 88 j.d.o.o. , Zagreb obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
Broj: 2019/S 0F2-0013415
Usluge 13.05.2019. 21.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/430
Hrvatske vode , Zagreb Sani gradnja d.o.o. , Mlaka Antinska usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području 2. područje malog sliva Brodska Posavina za razdoblje od četiri godine
Broj: 2019/S 0F2-0012743
Usluge 13.05.2019. 20.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/429
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zemunik Donji Trames d.o.o. , Dubrovnik glavni i izvedbeni projekt dogradnje glavne stajanke 2. faza
Broj: 2019/S 0F5-0013785
Usluge 10.05.2019. 14.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/428
Opća bolnica Pula , Pula Eksa Grupa d.o.o. , Domaslovec, Samobor nabava sustava za centralni nadzor pacijenata za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije (grupe 1. i 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0006649
Roba 10.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/427
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Andragog , Županja nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XXI)
Broj: 2018/S F21-0024852
Usluge 10.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/426
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Vinkovci d.d. , Vinkovci usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području 1. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine
Broj: 2019/S 0F2-0012737
Usluge 10.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/425
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Profi-lab, vl. Vinko Bogavčić i Marin Bogavčić , Zagreb akumulatori i primarne baterije (grupa 6.)
Broj: 2018/S 0F5-0034897
Roba 09.05.2019. 15.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/424
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Iceberg International Trading d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj
Broj: 2019/S 0F2-0018648
Roba 09.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/423
Prirodoslovna škola Karlovac , Karlovac GIMIab d.o.o. , Zagreb nabava laboratorijske opreme
Broj: 2019/S 0F2-0008271
Roba 08.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/422
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb zamjena istosmjernog razvoda na brani HE Čakovec i HE Dubrava
Broj: 2018/S 0F5-0020677
Radovi 08.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/421
Virkom d.o.o. , Virovitica GH Holding d.d., Ljubljana, Slovenija izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica
Broj: 2018/S 0F5-0011630
Radovi 08.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/420
Plovput d.o.o. , Split GM Turbo d.o.o. , Split LED svjetla za obilježavanje objekata pomorske signalizacije (po grupama),
Broj: 2019/S 0F2-0010156
Radovi 08.05.2019. 21.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/419
Grad Zagreb , Zagreb Upgrade d.o.o. , Veliko Trgovišće vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0036379
Roba 08.05.2019. 17.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/418
Grad Zagreb , Zagreb DI Čazma d.o.o. , Čazma opremanje škole Ivanja Reka
Broj: 2018/S 0F2-0036137
Roba 07.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/417
Grad Zagreb , Zagreb Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. , Zagreb obavezna periodična istraživanja sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o mjeriteljstvu (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0013467
Usluge 07.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/416
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja reagensi za biokemijsko-hematološki laboratorij
Broj: 2018/S 0F2-0031687
Roba 07.05.2019. 15.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/415
Javna ustanova Park prirode Velebit , Gospić ZP Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb usluga savjetovanja u provedbi projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje-održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem
Broj: 2018/S 0F2-0034074
Usluge 07.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/414
Opća bolnica Pula , Pula Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb nabava stativa i lampi sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji sa edukacijom osoblja korisnika bolnice za cjelokupan rad na uređajima koji je predmet nabave za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0008563
Roba 07.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/413
Opća bolnica Dubrovnik , Dubrovnik M.T.F. d.o.o. , Zagreb nabava operacijskih stolova za objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Dubrovnik
Broj: 2019/S 0F2-0016993
Roba 07.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/412
Grad Zagreb , Zagreb Tisak Da-Da d.o.o. , Kumrovec oprema za upravljanje i sigurnost privremene regulacije u cestovnom prometu
Broj: 2018/S 0F2-0020407
Roba 06.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/411
Hrvatski geološki institut , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb administrativne usluge za projekt boDEREC-CE
Broj: 2019/S 0F2-0009681
Usluge 03.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/410
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb E.T.S. d.o.o. , Zagreb nabava mikroskopa
Broj: 2019/S 0F2-0013374
Roba 03.05.2019. 14.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/409
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Lima O.I. d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-ortopedski implantati 1 (grupe 2. i 13.)
Broj: 2018/S 0F2-0028204
Roba 02.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/408
Grad Zagreb , Zagreb MHM-ING d.o.o. , Zagreb sanacija podova i kuhinje Osnovne škole Trnsko
Broj: 2018/S 0F2-0036788
Radovi 02.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/407
Lučka uprava Ploče , Ploče Invent oprema d.o.o. , Karlovac uredski namještaj i oprema za Ulazni terminal u luci Ploče
Broj: 2019/S 0F2-0003811
Roba 02.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/406
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac , Karlovac Hidroex d.o.o. , Zaprešić PEHD vodovodne cijevi i spojni elementi
Broj: 2019/S 0F5-0007895
Roba 02.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/405
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad dobava i ugradnja opreme u TS 20(10)-0,4 kV Rasklopište Jelsa
Broj: 2018/S 0F5-0027567
Mjeąovita nabava 02.05.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/404
Grad Osijek , Osijek Alfa atest d.o.o. , Split usluge izobrazno-informativnih aktivnosti iz gospodarenja otpadom projekt Čist grad-naš ponOS (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0005356
Usluge 30.04.2019. 08.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/403
Opća bolnica Pula , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb mamograf-digitalna tomosinteza dojke, 1 kpl
Broj: 2018/S 0F2-0009353
Roba 30.04.2019. 03.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/402
Opća bolnica Pula , Pula Shimadzu d.o.o. , Zagreb mamograf-digitalna tomosinteza dojke, 1 kpl
Broj: 2018/S 0F2-0009353
Roba 30.04.2019. 03.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/401
Biokovka, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju , Makarska Bross trade d.o.o. , Kamen Split razni prehrambeni proizvodi
Broj: 2019/S 0F2-0010528
Roba 30.04.2019. 03.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/400
Agencija za znanost i visoko obrazovanje , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb usluge putničke agencije
Broj: 2019/S 0F2-0015626
Usluge 30.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/399
Opća bolnica Pula , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb angiografski uređaj za dijagnostičku i intervencijsku koronarografiju za DB i JDK Opće bolnice Pula
Broj: 2018/S 0F2-0021140
Roba 29.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/398
VG Čistoća d.o.o. , Velika Gorica Vodoskok d.d. , Zagreb posude za odvojeno skupljanje otpada
Broj: 2019/S 0F2-0006567
Roba 29.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/397
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb usluga organiziranja konferencija, radionica, info dana i ostalih događanja za Upravu za EU fondove i strateško planiranje
Broj: 2018/S 0F2-0024063
Usluge 29.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/396
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Pharmamed mado d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje za potrebe KBC-a Rijeka - 2.dio (grupe 11., 16. i 28.)
Broj: 2018/S 0F2-0015231
Roba 29.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/395
Grad Rijeka , Rijeka ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević-inženjering d.o.o Split radovi na rekonstrukciji - Cigleni i T objekt u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u Rijeci (grupa II.)
Broj: 2019/S 0F2-0003637
Radovi 29.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/394
Dom zdravlja Sisak , Sisak Građevinski obrt Marčinković, vl. Jelka Marčinković Škugor , Sisak nabava radova energetske obnove zgrade Doma zdravlja Sisak   Radovi 29.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/393
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb nabava i ugradnja sekundarne opreme za transformatorska polja 1BAT, 2BAT i +T3   Roba 26.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/392
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana nabava i ugradnja energetskih transformatora 20 MVA za TS 110/10(20) KV Ludbreg
Broj: 2018/S 0F5-0011902
Radovi 26.04.2019.
20.05.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/391
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb FMC d.o.o. , Ljubljana, Slovenija nabava alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja
Broj: 2019/S 0F2-0015292
Roba 26.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/390
Grad Split , Split ZP Queen-Co d.o.o., Podstrana i Mar-Pak Commerce d.o.o., Podstrana usluga izrade weba i multimedije u sklopu projekta Otpad nije smeće
Broj: 2019/S 0F2-0008289
Usluge 26.04.2019. 08.05.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/389
Ministarstvo uprave , Zagreb AR Savjetovanje, obrt za usluge, vl. Alen Rubičić , Zagreb usluga upravljanja projektom i administracija u projektu - Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi
Broj: 2019/S 0F2-0003032
Usluge 26.04.2019.
07.05.2019
Odluka