Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/952
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru , Biograd na Moru Lima O.I. d.o.o. , Zagreb nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju.
Broj: 2019/S 0F2-0006636
Roba 14.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/951
Dom zdravlja Metković , Metković ZP M.T.F.d.o.o., Zagreb i Crodent d.o.o., Tribalj zubarski potrošni materijal
Broj: 2019/S 0F2-0033205
Roba 14.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/950
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja DV 35 kV Opuzen-Brist (bypass za Vranjak)
Broj: 2019/S 0F5-0038748
Radovi 14.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/949
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski potrošni materijal
Broj: 2019/S 0F2-0025753
Roba 14.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/948
Javna ustanova Park prirode Papuk , Voćin Jaka produkcija d.o.o. , Zagreb usluge na uređenju i postavu
Broj: 2018/S 0F2-0032561
Usluge 14.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/947
Istarski domovi zdravlja , Pula Medicina-promet d.o.o. , Zagreb sanitetski potrošni materijal
Broj: 2019/S 0F2-0024166
Roba 11.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/946
Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski , Imotski Siemens d.d. , Zagreb sustav upravljanja gubicima - izgradnja i uspostava nadzorno -upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka
Broj: 2019/S 0F5-0038577
Radovi 11.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/945
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Asteks d.o.o. , Zagreb reflektirajući prsluci   Roba 11.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/944
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava uređaja magnetne rezonance (MR)
Broj: 2019/S 0F2-0038259
Roba 11.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/943
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava uređaja za digitalnu subtrakcijsku angiografiju
Broj: 2019/S 0F2-0038196
Roba 11.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/942
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb reagensi i testovi za potrebe biokemijskog laboratorija po grupama
Broj: 2019/S 0F2-0038146
Roba 11.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/941
Virkom d.o.o. , Virovitica BIM projekt d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja projektom Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača
Broj: 2019/S 0F5-0035869
Usluge 10.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/940
Zagrebačka županija , Zagreb Quadriga projekt d.o.o. , Velika Gorica usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za radove na energetskoj obnovi zgrade Srednje strukovne škole Velika Gorica (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0027082
Usluge 10.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/939
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb IoT komunikator za daljinsko očitanje mjerila toplinske energije sa integracijom u ESCO Monitor sustav za prikupljanje podataka komunalne potrošnje
Broj: 2019/S 0F5-0038118
Roba 09.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/938
Opća bolnica Zadar , Zadar Gajeta d.o.o. , Zagreb najam uređaja za zbrinjavanje infektivnog otpada
Broj: 2019/S 0F2-0038362
Usluge 09.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/937
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za OP traumu (grupa š2.)
Broj: 2019/S 0F2-0021366
Roba 09.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/936
Osječko-baranjska županija , Osijek Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad prijevoz učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije
Broj: 2019/S 0F2-0037903
Usluge 09.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/935
ćrodrom Brač d.o.o. , Gornji Humac Trames d.o.o. , Dubrovnik usluga izrade projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze - glavni i izvedbeni projekt   Usluge 09.10.2019.    
UP/II-034-02
/19-01/934
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sa studijom izvodivosti
Broj: 2019/S 0F5-0037599
Usluge 09.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/933
Plinacro d.o.o. , Zagreb Medius d.o.o. , Mlini izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-š00 po sistemu ključ u ruke
Broj: 2019/S 0F5-0032422
Usluge 09.10.2019. 09.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/932
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta (tehnologija sitnilicom) na području UčP Split (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0025571
Radovi 09.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/931
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija postrojenja za sekcioniranje (PS2) 25 kV Slavonski Brod
Broj: 2019/S 0F5-0037925
Radovi 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/930
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodoprivreda Vinkovci d.d., Vinkovci i Lonja-Strug d.d., Kutina usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području š. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine
Broj: 2019/S 0F2-0012737
Usluge 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/929
Hrvatske vode , Zagreb ZP Capital ing d.o.o., Zagreb i Vektra d.o.o., Varaždin nabava usluga izrade Glavnog i izvedbenog projekta poslovnih objekata VGI Baranja u Dardi, VGI Karašica-Vučica u Donjem Miholjcu i VGI Županijski kanal u Virovitici
Broj: 2019/S 0F2-0022384
Roba 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/928
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2019/S 0F2-0020948
Roba 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/927
Hrvatski državni arhiv , Zagreb ZP Ater d.o.o., Zagreb i Klik Film, vl. Robert Vidić, Zagreb restauracija filmskog gradiva digitalnim postupkom
Broj: 2019/S 0F2-0022363
Usluge 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/926
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split radovi na održavanju izvan kolničkih i javnoprometnih površina na području Grada Splita
Broj: 2019/S 0F2-0038179
Radovi 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/925
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek Andel d.o.o. , Zagreb vodomjeri i rezervni dijelovi za servisiranje vodomjera
Broj: 2019/S 0F5-0037687
Roba 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/924
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija postrojenja za sekcioniranje (PS2) 25 kV Slavonski Brod
Broj: 2019/S 0F5-0037925
Radovi 07.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/923
Opća bolnica Karlovac , Karlovac EndoPro implants d.o.o. , Zagreb ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (totalne endoproteze kuka i koljena i parcijalne i revizijske endoproteze kuka)
Broj: 2019/S 0F2-0037361
Roba 04.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/922
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb izrada studijske dokumentacije za projekt Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske-Lepoglavska spojnica
Broj: 2019/S 0F5-0006689
Usluge 04.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/921
Grad Osijek , Osijek LAC-Transkop d.o.o. , Ivanić Grad pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka.
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 04.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/920
Grad Split , Split Lama d.o.o. , Split tehnička i informatička oprema učionica i ureda - Oč Pujanki
Broj: 2019/S 0F2-0028525
Roba 03.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/919
Plinacro d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić Grad zamjena kontejnera i elektro-instrumentalne opreme na MRč čpišić Bukovica i MRč/MRS Ludbreg
Broj: 2019/S 0F5-0028362
Roba 03.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/918
čistoća d.o.o. , Split Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb građevinski stroj-buldozer
Broj: 2019/S 0F2-0031557
Roba 03.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/917
Županijska lučka uprava Zadar , Zadar Pomgrad inženjering d.o.o., , Split izvođenje radova na uređenju obalnog pojasa luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Drage-Dugovača
Broj: 2019/S 0F2-0031102
Radovi 03.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/916
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Festta d.o.o. , Zagreb medicinski uređaji (grupa I.)
Broj: 2019/S 0F2-0038153
Roba 03.10.2019. 11.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/915
Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije , Vinkovci Biomax d.o.o. , Zagreb aparat za automatsko očitavanje antibiograma
Broj: 2019/S 0F2-0033033
Roba 02.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/914
Jadrolinija , Rijeka Lalizas Marina d.o.o. , Split sigurnosna oprema i pirotehnička sredstva za potrebe flote Jadrolinije
Broj: 2019/S 0F2 0030791
Roba 02.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/913
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Mepro d.o.o. , Varaždin građevinski radovi na izgradnji i energetskoj obnovi objekata Opće bolnice Varaždin (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0023845
Radovi 02.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/912
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Vargon d.o.o. , Kukuljanovo izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Broj: 2018/S 0F5-0033530
Radovi 02.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/911
Metković d.o.o. , Metković ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb usluge upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković
Broj: 2019/S 0F5-0027085
Usluge 01.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/910
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni , Brijuni, Fažana ZP ISKRA brodogradilište š d.o.o., čibenik i NCP-Grupa d.o.o., čibenik izrada projekta i gradnja broda
Broj: 2019/S 0F2-0015976
Roba 01.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/909
Grad Zagreb , Zagreb DI čazma d.o.o. , čazma opremanje Osnovne škole Ivanja Reka
Broj: 2018/S 0F2-0036137
Roba 30.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/908
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb S&T Hrvatska d.o.o. , Zagreb nabava pisača, skenera i multifunkcijskih uređaja (grupa A)
Broj: 2019/S 0F2-0026047
Roba 30.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/907
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Nekretnine Medulin d.o.o. , Rijeka radovi na izgradnji D403, od čkurinja do luke Rijeka   Radovi 30.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/906
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica obnova dalekovoda šš0 KV Nova Kapela-TS Slavonski Brod (II vod)
Broj: 2019/S 0F5-0022615
Radovi 30.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/905
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb obnova dalekovoda šš0 kV Nova Kapela-TS Slavonski Brod (II vod)
Broj: 2019/S 0F5-0022615
Radovi 30.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/904
Grad Pleternica , Pleternica Promet građenje d.o.o. , Požega radovi na izgradnji gradske tržnice u Pleternici
Broj: 2019/S 0F2-0030966
Radovi 27.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/903
Općina Veliko Trojstvo , Veliko Trojstvo G.T. Trade d.o.o. , Split radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada Grginac
Broj: 2019/S 0F2-0017595
Radovi 27.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/902
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica SGM Informatika d.o.o. , Split računalna oprema i programi opće namjene (grupe š. i 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0014460
Roba 27.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/901
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb rekonstrukcija DV šš0 kV Moravice-Vrbovsko
Broj: 2019/S 0F5-0018115
Radovi 26.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/900
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Učilište VIRTUS , Split tečaj engleskog jezika (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0026805
Usluge 25.09.2019. 01.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/899
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja imovine bloka K i bloka L od svih opasnosti
Broj: 2019/S 0F5-0035935
Usluge 25.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/898
Grad Sveti Ivan Zelina , Sveti Ivan Zelina Pedom asfalti d.o.o. , Zagreb izgradnja parkirališta s komunalnom infrastrukturom u sklopu turističko-ugostiteljskog i sportsko-rekreacijskog područja grada Sveti Ivan Zelina (faza š)
Broj: 2019/S 0F2-0036121
Radovi 25.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/897
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. , Zagreb pružanje usluga zdravstvenog osiguranja-dopunsko zdravstveno osiguranje
Broj: 2019/S 0F5-0019864
Usluge 25.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/896
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa š3.D.2.)
Broj: 2018/S 0F2-0029622
Roba 24.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/895
Thalassotherapia-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma , Opatija Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije
Broj: 2019/S 0F2-0023688
Roba 23.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/894
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek , Osijek Key project d.o.o. , Zagreb pružanje usluge upravljanja projektom
Broj: 2019/S 0F2-0025246
Usluge 23.09.2019.
26.09.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/893
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi-Upravljanje projektom
Broj: 2018/S 0F2-0022440
Usluge 23.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/892
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb TEB Inženjering d.d. , Zagreb radovi radiodifuzije u tunelima na autocesti Aš Zagreb-Split-Dubrovnik u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
Broj: 2019/S 0F2-0036469
Radovi 23.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/891
Općina Mihovljan , Mihovljan Studio Nexar d.o.o. , Ivanec izrada projektno-tehničke dokumentacije za osnivanje Centra za pružanje usluga u zajednici Mihovljan
Broj: 2019/S 0F2-0032029
Usluge 23.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/890
Krakom d.o.o. , Krapina Alcina d.o.o. , Zagreb savjetodavno-stručne usluge pri prodaji društva Gradska plinara Krapina
Broj: 2019/S 0F2-0027627
Usluge 23.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/889
Općina Kotoriba , Kotoriba Elkos automatika d.o.o. , Kotoriba ulaganja u osnovnu infrastrukturu poduzetničke zone Jug u Kotoribi (grupa II)
Broj: 2019/S 0F2-0025888
Radovi 23.09.2019. 27.09.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/888
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek A&B d.o.o. , Zagreb bočice za hemokulturu za potrebe KBC-a Osijek
Broj: 2019/S 0F2-0022678
Roba 20.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/887
Grad Ploče , Ploče Pomorski projekti d.o.o. , Split izrada idejnog projekta luke nautičkog turizma u Pločama
Broj: 2019/S 0F2-0034379
Usluge 20.09.2019. 01.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/886
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije , Dubrovnik Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja sanitetski potrošni materijal
Broj: 2019/S 0F2-0031579
Roba 20.09.2019.
04.10.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/885
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Efcon Line d.o.o. , Zagreb laboratorijski namještaj
Broj: 2019/S 0F2-0033454
Roba 20.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/884
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb DIV grupa d.o.o. , Samobor prednapeti armirano-betonski prag s pričvrsnim priborom
Broj: 2019/S 0F5-0013310
Roba 20.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/883
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Leonardo Germany GmbH , Neuss, Njemačka nabava i instalacija meteoroloških radara, sustava za prikupljanje, obradu, konverziju i distribuciju radarskih mjerenja
Broj: 2019/S 0F2-0027940
Roba 19.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/882
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana toploskupljajući kabelski spojni pribor
Broj: 2019/S 0F5-0035188
Roba 19.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/881
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Geomodeling d.o.o., Zagreb i Geodezija d.o.o., čibenik uspostava sustava STOKIS i edukacija korisnika
Broj: 2019/S 0F2-0024367
Usluge 18.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/880
Istarski domovi zdravlja , Pula Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalni mamograf s tomosintezom
Broj: 2019/S 0F2-0000275
Roba 17.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/879
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Intra Data d.o.o. , Moravice nabava bolesničkih kreveta i noćnih ormarića
Broj: 2019/S 0F2-0018672
Roba 17.09.2019. 19.09.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/878
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad kabelske transformatorske stanice
Broj: 2019/S 0F5-0008892
Roba 17.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/877
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Trokuttest Group Bulgaria LTD , Sofia, Bugarska videoskop
Broj: 2019/S 0F2-0026822
Roba 16.09.2019. 24.09.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/876
Istarski domovi zdravlja , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni mamograf s tomosintezom
Broj: 2019/S 0F2-0000275
Roba 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/875
Javna ustanova Nacionalni park Kornati , Murter četiri film d.o.o. , Zagreb film Tajne kornatskog podmorja
Broj: 2019/S 0F2-0003644
Usluge 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/874
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Colas Hrvatska d.d. , Varaždin izgradnja brze ceste Farkaševac-Bjelovar, od km š0+560 do km š5+700 I faza, lijevi kolnik brze ceste
Broj: 2019/S 0F2-0029331
Radovi 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/873
Općina Saborsko , Saborsko Rudar d.o.o. , Tounj rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vukelić Poljana
Broj: 2019/S 0F2-0029261
Radovi 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/872
Ministarstvo obrane , Zagreb Profesionalna elektronika d.o.o. , Rijeka periferna komunikacijska oprema (grupa II)
Broj: 2019/S 017-0022550
Roba 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/871
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb, IPT-Inženjering d.o.o., Zagreb, Nova-Lux d.o.o., Osijek, ESP d.o.o., Rijeka i TD Plus d.o.o., Zagreb izrada projektne dokumentacije za racionalizaciju rasvjete i povećanje energetske učinkovitosti uvođenjem led rasvjete za sve dionice i tunele u nadležnosti Hrvatskih autocesta
Broj: 2018/S 0F2-0023830
Usluge 16.09.2019.
07.10.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/870
Općina Zagvozd , Zagvozd HEP-ESCO d.o.o. , Zagreb nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Zagvozd
Broj: 2019/S 0F2-0034929
Usluge 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/869
Hrvatske vode , Zagreb Lonja-Strug d.d. , Kutina preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava i leda na branjenom području br. 9. Područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine
Broj: 2018/S 0F2-0020739
Radovi 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/868
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci , Rijeka usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU
Broj: 2019/S 0F2-0011062
Usluge 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/867
Javna ustanova čportski objekti-Split , Split Deltron d.o.o. , Split sanacija sustava klimatizacije Male dvorane u sklopu zgrade čC Gripe
Broj: 2019/S 0F2-0017505
Usluge 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/866
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elna kabel d.o.o. , Zagreb toploskupljajući kabelski spojni pribor
Broj: 2019/S 0F5-0035188
Roba 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/865
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja jednogodišnja nabava zavojnog materijala-š (grupa IV)
Broj: 2019/S 0F2-0022225
Roba 16.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/864
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava kompaktnog mobilnog kirurškog C-luka za potrebe Klinike za traumatologiju za potrebe KBCSM
Broj: 2019/S 0F2-0034863
Roba 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/863
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Sinohydro Corporation Limited , Peking, NR Kina izgradnja autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, Poddionica Beli Manastir-Most Drava
Broj: 2018/S 0F2-0036122
Radovi 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/862
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje radova na prometnici Lovrinačka ulica-faza š s rekonstrukcijom raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice
Broj: 2019/S 0F2-0035226
Radovi 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/861
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb ZP đurkin d.o.o., čakovec, Koming d.o.o., Koprivnica i Vodogradnja Varaždin d.d., Varaždin izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (precrpne stanice, hidrostanice, priključci) na VP Sveti Ivan Zelina za projekt RVS Zagrebačke županije-Zagreb Istok
Broj: 2018/S 0F5-0036205
Radovi 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/860
Jadrolinija , Rijeka Capax d.o.o. , čibenik nabava rezervnih dijelova i usluga redovnog i interventnog održavanja MTU motora za brodove flote Jadrolinije
Broj: 2019/S 0F2-0020645
Roba 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/859
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije , Zagreb FACT savjetovanje d.o.o. , Zagreb usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU
Broj: 2019/S 0F2-0011062
Usluge 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/858
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga evaluacija kvalitete upravljanja lokalnih samouprava u funkciji jačanja apsorpcijskog kapaciteta za korištenje fondova EU
Broj: 2019/S 0F2-0011062
Usluge 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/857
Dubrovačko-neretvanska županija , Dubrovnik Majo-commerce d.o.o , Zagreb nabava opreme-nabava plutajućih brana sa pripadajućom opremom
Broj: 2019/S 0F2-0025113
Roba 13.09.2019. 18.09.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/856
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb PAMA-KOD d.o.o. , Zagreb usluge organiziranja NSC event-a
Broj: 2019/S 0F5-0029088
Usluge 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/855
Grad Vukovar , Vukovar Intercom Dr. Leitner srl , Campo di Trens, Italija nabava klizališta
Broj: 2019/S 0F2-0031260
Roba 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/854
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Aš Hrvatska d.o.o. , Zagreb nabava javne govorne usluge u nepokretnoj telefoniji, pristup internetu i podatkovno povezivanje za potrebe Grada Dubrovnika na razdoblje od 24 mjeseca
Broj: 2019/S 0F2-0030517
Usluge 13.09.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/853
Splitsko-dalmatinska županija , Split BRONX, obrt za usluge, vl. Krunoslav Franić , Sućuraj prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0018179
Usluge 12.09.2019. 16.09.2019 Odluka