Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/969
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb upravljanje projektom Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka
Broj: 2018/S 0F5-0021600
Usluge 16.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/968
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elna kabel d.o.o. , Zagreb toploskupljajući kabelski spojni pribor
Broj: 2018/S 0F5-0030572
Roba 16.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/967
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23, duljine 5,2 km
Broj: 2017/S 0F2-26866
Usluge 16.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/966
Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik , Šibenik Riko d.o.o. , Ljubljana, Slovenija dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik
Broj: 2018/S 0F5-0018905
Radovi 16.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/965
Grad Dubrovnik , Dubrovnik ST-arc d.o.o. , Split nabava dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete
Broj: 2018/S 0F2-0027042
Roba 14.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/964
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Innovo DDB d.o.o. , Zagreb usluga izrade i isporuke kreativnih rješenja s produkcijom televizijskih spotova za potrebe projekta Živjeti zdravo
Broj: 2018/S 0F2-0013299
Usluge 13.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/963
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec ZP Promacon d.o.o., Bjelovar, Rescon d.o.o., Čakovec i VD Projekt d.o.o. Pušćine usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće
Broj: 2018/S 0F5-0014881
Usluge 13.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/962
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Copy electronic d.o.o., , Zagreb optimizacija ispisne infrastrukture
Broj: 2018/S 0F5-0019638
Roba 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/961
Opća bolnica Gospić , Gospić Medial d.o.o. , Zagreb C-luk interoperacijski RTG uređaj za djelatnost operacija
Broj: 2018/S 0F2-0022078
Roba 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/960
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja medicinski potrošni materijal za laboratorij
Broj: 2018/S 0F2-0029622
Roba 12.11.2018. 13.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/959
Općina Ivankovo , Ivankovo Izgradnja VVK d.o.o. , Vinkovci izgradnja dječjeg vrtića II faza
Broj: 2018/S 0F2-0025858
Radovi 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/958
Grad Sveti Ivan Zelina , Sveti Ivan Zelina Jadro-Lux d.o.o. , Pula nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Sveti Ivan Zelina
Broj: 2018/S 0F2-0014323
Usluge 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/957
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb ZP Innecto d.o.o., Sinj i KRT d.o.o., Livade PP prosjeke s elementima ceste (grupa 4.)
Broj: 2018/S 0F2-0009996
Radovi 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/956
Vode Lipik d.o.o. , Pakrac Investinženjering d.o.o., , Zagreb poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac, nadzor radova
Broj: 2018/S 0F5-0016500
Usluge 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/955
Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje , Jasenovac ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb, Zavita svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Geoprojekt d.d., Split nabava usluge izrade studije upravljanja posjetiteljima i elaborata za postavljanje signalizacije
Broj: 2018/S 0F2-0023572
Usluge 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/954
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek rekonstrukcija RSTS Pag
Broj: 2018/S 0F5-0020949
Radovi 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/953
Vode Jastrebarsko d.o.o. , Jastrebarsko ZP Riko d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
Broj: 2018/S 0F5-0010148
Radovi 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/952
Grad Imotski , Imotski Croatia bus d.o.o. , Zagreb usluga prijevoza studenata na relaciji Imotski-Zagreb; Imotski-Šibenik; Imotski-Zadar; Imotski-Split; Imotski-Osijek; Imotski-Mostar
Broj: 2018/S 0F2-0025393
Usluge 12.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/951
Hrvatske vode , Zagreb Lonja-Strug d.d. , Kutina peventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava i leda na branjenom području br. 9. Područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine
Broj: 2018/S 0F2-0020739
Usluge 09.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/950
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Vinkovci d.d. , Vinkovci rekonstrukcija (nadvišenje) pregrade Lipovac
Broj: 2018/S 0F2-0011271
Radovi 09.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/949
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brestovac , Brestovac Presoflex gradnja d.o.o. , Požega rekonstrukcija društveno vatrogasnog doma Brestovac-zgrada društvene namjene
Broj: 2018/S 0F2-0025254
Radovi 09.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/948
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga upravljanja projektom i administracija (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0013655
Usluge 09.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/947
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Teh-Projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH
Broj: 2018/S 0F2-0029596
Roba 09.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/946
Hrvatske vode , Zagreb Učinak d.o.o. , Velika Gorica nabava papira, papirne konfekcije, uredskog materijala i pribora te tonera i tinte za potrebe Hrvatskih voda (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0017008
Roba 09.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/945
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Dräger Safety d.o.o. , Zagreb nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH
Broj: 2018/S 0F2-0029596
Roba 08.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/944
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Loveco d.o.o. , Rijeka izvođenje strojarskih radova na održavanju, servisiranju i zamjeni dotrajalih elemenata i periodičnih pregleda UPOV Delta te objekata odvodnje i opreme na teritorijalnom području u nadležnosti naručitelja   Radovi 08.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/943
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb sredstva za čišćenje, pranje, toaletni papir, ručnici i salvete
Broj: 2018/S 0F2-0019664
Roba 07.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/942
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb preventivno redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 2.)   Usluge 07.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/941
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kamgrad d.o.o., Zagreb i Tigra d.o.o., Zagreb izgradnja nove žičare Sljeme (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0018389
Radovi 06.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/940
Općina Kalnik , Kalnik Institut IGH d.d. , Zagreb usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za Sportski i vatrogasni centar Carski vrt
Broj: 2018/S 0F2-0022349
Usluge 06.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/939
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Caput 88 j.d.o.o. , Zagreb izrada studijske dokumentacije modernizacije željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-DG, dionica Okučani-Vinkovci
Broj: 2018/S 0F5-0010153
Usluge 06.11.2018. 16.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/938
Murvica d.o.o. , Crikvenica Institut IGH d.d. , Zagreb izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu Projekta aglomeracija Jadranovo s aplikacijskim paketom za EU projekt
Broj: 2018/S 0F5-0029413
Usluge 06.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/937
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb TEB Automatika d.o.o. , Zagreb usluge održavanja i popravka sustava daljinskog upravljanja i nadzora
Broj: 2018/S 0F2-0029372
Usluge 06.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/936
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić Grad Rasklopište 35 kV Žutica
Broj: 2017/S 0F5-0026651
Radovi 05.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/935
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Ing-grad d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
Broj: 2018/S 0F2-0015056
Radovi 05.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/934
Državna geodetska uprava , Zagreb Geomatika d.o.o. , Trilj geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Ploča-za dijelove k.o. Plina i Baćina   Usluge 05.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/933
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Exportdrvo d.d. , Zagreb gume za teška i laka vozila (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F2-0021642
Roba 05.11.2018. 06.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/932
Grad Zagreb , Zagreb Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. , Zagreb vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F2-0028143
Roba 05.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/931
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb usluge oglašavanja u medijima
Broj: 2018/S 0F5-0029031
Usluge 05.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/930
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Rudan d.o.o. , Žminj sanacija ovojnice poslovnog objekta Kockica
Broj: 2018/S 0F2-0016059
Radovi 02.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/929
Hrvatska poljoprivredna agencija , Križevci Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko toneri i tinte
Broj: 2018/S 0F2-0016041
Roba 02.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/928
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb MI-STAR d.o.o. , Zagreb nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH
Broj: 2018/S 0F2-0029596
Roba 02.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/927
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZG-Projekt d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za racionalizaciju rasvjete i povećanje energetske učinkovitosti uvođenjem led rasvjete za sve dionice i tunele u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.
Broj: 2018/S 0F2-0023830
Usluge 31.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/926
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica ZP Safege d.o.o., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica-nadzor radova
Broj: 2018/S 0F5-0011535
Usluge 31.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/925
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir ZP Institut IGH d.d., Zagreb, Ecoenergy d.o.o., Varaždin i Terestrika d.o.o., Split poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, Stručni nadzor nad izgradnjom
Broj: 2018/S 0F2-0015683
Usluge 30.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/924
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb uređaj za magnetsku rezonanciju za Odjel za radiologiju - 1 kom.
Broj: 2018/S 0F2-0016579
Roba 30.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/923
Vukovarsko-srijemska županija , Vukovar Medial d.o.o. , Zagreb nabava medicinske opreme i uređaja (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0002805
Roba 30.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/922
Poliklinika Neuron , Zagreb Medika d.d. , Zagreb nabava gadoterične kiseline
Broj: 2018/S 0F2-24858
Roba 30.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/921
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP 5 E d.o.o., Rijeka i Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb ispitivanje sustava uzemljenja i zaštite od munja u pogonima PP HE Zapad
Broj: 2018/S 0F5-0018732
Usluge 29.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/920
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica ZP Prongrad biro d.o.o., Zagreb, Mi projektiramo vama d.o.o., Zagreb i Infraterra d.o.o., Husain sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica-nadzor radova
Broj: 2018/S 0F5-0011535
Usluge 29.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/919
Ministarstvo obrane , Zagreb Kardia d.o.o. , Split adaptacija amfiteatra u vojarni pk. Mirko Vukušić, Zemunik Donji   Radovi 29.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/918
Hrvatske vode , Zagreb Sani gradnja d.o.o. , Mlaka Antinska usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br 1. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine   Usluge 29.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/917
Županijska lučka uprava Zadar , Zadar Pomgrad inženjering d.o.o., , Split izvođenje radova na izgradnji trajektne luke Tkon, otok Pašman
Broj: 2018/S 0F2-0028568
Radovi 29.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/916
Grad Vinkovci , Vinkovci Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza na području grada Vinkovaca trasiranih u koridorima cesta koje nisu u vlasništvu Grada Vinkovaca
Broj: 2018/S 0F2-0026590
Usluge 29.10.2018. 05.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/915
Lučka uprava Split , Split Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije za izgradnju ribarske luke u Komiži
Broj: 2018/S 0F2-0021694
Usluge 29.10.2018. 14.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/914
Splitsko-dalmatinska županija , Split Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom za objekt-Nastavno regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva i civilne zaštite
Broj: 2018/S 0F2-0025584
Usluge 29.10.2018. 05.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/913
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero , Biograd na Moru Teambuilding d.o.o. , Zadar adrenalinski park
Broj: 2018/S 0F2-0011776
Radovi 29.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/912
Ministarstvo obrane , Zagreb Kardia d.o.o. , Split izvođenje radova na sanaciji građevine br. 2 u vojarni pk. Mirko Vukušić, Zemunik Donji   Radovi 29.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/911
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split izrada svih vrsta id. i gl. proj., provedba geodetskih i geoteh. istražnih radova i ishođenje LD i GD za dodatne rampe na denivelaciji križanja D-8 (obilaznica Splita) i Ž-6270 (Mravinačka ulica)
Broj: 2018/S 0F2-0027368
Usluge 26.10.2018. 31.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/910
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb punionice za električna vozila (po grupama)   Roba 26.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/909
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb niskonaponski sklopni blokovi (grupe: 1., 2., 3. i 4.)
Broj: 2018/S 0F5-0008193
Roba 26.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/908
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Pantel d.o.o. , Zagreb održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Pantel
Broj: 2018/S 0F2-0012494
Usluge 25.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/907
Splitsko-dalmatinska županija , Split Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Masterplana programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta
Broj: 2017/S 0F2-0023327
Usluge 25.10.2018. 08.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/906
Grad Čakovec , Čakovec Geotehnika d.o.o. , Selca, Brač radovi na sanaciji nadvožnjaka u Kalničkoj ulici u Čakovcu - Faza 1. i Faza 2.
Broj: 2018/S 0F2-0018925
Radovi 24.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/905
Eko d.o.o. , Zadar ZP Control Process Spolka Akcyjna, Krakow, Poljska i Control Process Epci Sp. z.o.o., Krakow, Poljska projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Broj: 2017/S 0F2-0020163
Usluge 24.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/904
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba , Zagreb ZP Swietelsky d.o.o., Zagreb i Jet-set d.o.o., Vrbanja izvođenje radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području RH (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0007364
Radovi 24.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/903
Komunalno d.o.o.Vrgorac , Vrgorac ZP Hidro-expert d.o.o., Rijeka, Hidrotech d.o.o., Rijeka i Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Rijeka koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja Komunalno d.o.o.
Broj: 2018/S 0F5-0019108
Usluge 24.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/902
Splitsko-dalmatinska županija , Split Croatia osiguranje d.d. , Zagreb dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje
Broj: 2018/S 0F2-0023110
Usluge 23.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/901
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije , Varaždin Narodne novine d.d. , Zagreb sredstva za čišćenje i održavanje kućanstava krajnjih korisnika i održavanje njihove osnovne higijene
Broj: 2018/S 0F2-0023062
Roba 23.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/900
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava opreme SPECT-CT gama kamera
Broj: 2017/S 0F2-0022333
Roba 23.10.2018. 15.11.2018
29.10.2018
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/899
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0016773
Usluge 23.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/898
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Geo-line d.o.o. , Kaptol geodetske usluge za grupu područja Zapad (grupa 9.)
Broj: 2018/S 0F5-0017472
Usluge 22.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/897
Općina Sveti Križ Začretje , Sveti Križ Začretje Futuro IS, vl. Hrvoje Grandov , Zadar provedba programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Projekt Zeleno srce Zagorja
Broj: 2018/S 0F2-0023013
Usluge 22.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/896
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Mar d.o.o. , Samobor sanacija oštećenja na mostu Plitvica u km 29+366 (lijevo i desno), autocesta A4 Zagreb-Goričan, dionica Ludbreg-Varaždin
Broj: 2018/S 0F2-0027495
Radovi 22.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/895
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja opreme u TS 20(10)-0,4 kV Rasklopište Jelsa
Broj: 2018/S 0F5-0027567
Mjeąovita nabava 22.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/894
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, , Zagreb Teh-Projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka kaciga zaštitna
Broj: 2018/S 0F2-0022160
Roba 22.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/893
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Iceberg International Trading d.o.o. , Zagreb ginekološki potrošni materijal (grupa 10.)
Broj: 2018/S 0F2-0009878
Roba 19.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/892
Financijska agencija , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za održavanje čistoće
Broj: 2018/S 0F2-0015274
Roba 19.10.2018. 31.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/891
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F5-0027588
Roba 19.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/890
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Geodata projekt d.o.o. , Zagreb geodetske usluge (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F5-0027116
Usluge 19.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/889
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Titan constructa d.o.o. , Zagreb izgradnja poslovnog objekta s pomoćnom građevinom terenske jedinice Karlobag u Novalji
Broj: 2018/S 0F5-0014090
Radovi 17.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/888
Hrvatske vode , Zagreb ZP Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Kozina, Slovenija, Proadria d.o.o., Ljubljana, Slovenija i 2eF svetovanje v gradbeništvu d.o.o., Kozina, Slovenija izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, mreža-faza1-Delnice
Broj: 2018/S 0F2-0010814
Radovi 17.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/887
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2018/S 0F2-0009627
Roba 17.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/886
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad (Općina Oprisavci) prijevoz učenika osnovnih škola grada Slavonskog Broda (grupe 2. i 5.))
Broj: 2018/S 0F2-0020241
Usluge 16.10.2018. 16.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/885
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Terzić bus, autoprijevoznički obrt, vl. Juro Terzić , Slavonski Brod prijevoz učenika osnovnih škola grada Slavonskog Broda (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0020241
Usluge 16.10.2018. 16.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/884
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema zaposlenicima
Broj: 2018/S 0F2-0014271
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/883
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec VIZ-EX d.o.o. , Nedelišće usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava
Broj: 2017/S 0F5-0028017
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/882
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Strabag d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te višeetažnog parkirališta
Broj: 2018/S 0F2-0027059
Radovi 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/881
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nekretnine d.o.o. , Kostrena geodetske usluge za grupu područja Zapad (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F5-0017472
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/880
Hrvatske vode , Zagreb ZP Eurco d.d., Vinkovci i Geo-mont d.o.o., Slavonski Brod radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama CS Konjuša-Topola, Jaruge-Svilaj i Zadubravlje-Klakar-Ruščica (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0027707
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/879
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu - digitalna radiološka snimaonica i digitalni mobilni radiografski uređaj (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0002509
Roba 15.10.2018. 15.11.2018
25.10.2018
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/878
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko
Broj: 2018/S 0F5-0017746
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/877
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb ZP A&M d.o.o., Vukovar i Tim-Color d.o.o., Zagreb popravak i sanacija 133 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica-stanova u državnom vlasništvu na području RH (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0023555
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/876
Općina Pučišća , Pučišća Colas Hrvatska d.d. , Varaždin izgradnja prometnice od državne ceste D113 do pretovarne stanice Brač (Brdo Košer)
Broj: 2018/S 0F2-0021947
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/875
Privreda d.o.o. , Petrinja WTE Wassertechnik GmbH , Essen, Njemačka izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste
Broj: 2018/S 0F5-0001632
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/874
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Auto Hrvatska autodijelovi d.o.o., Zagreb i Auto Hrvatska automobili d.o.o., Zagreb servisno održavanje i popravak vozila grupe Volkswagen (grupa 2.)   Usluge 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/873
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Lavčević-Inženjering d.o.o. , Split izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te višeetažnog parkirališta
Broj: 2018/S 0F2-0027059
Radovi 15.10.2018.
31.10.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/872
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Biovit d.o.o. , Jalkovec, Varaždin elisa testovi (grupe 3. i 8.)
Broj: 2018/S 0F2-0019564
Roba 12.10.2018. 12.11.2018
22.10.2018
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/871
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (grupa XVIII)
Broj: 2018/S F21-0009377
Usluge 12.10.2018. 12.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/870
Hrvatske vode , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 34.: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal za razdoblje od 4 (četiri) godine
Broj: 2018/S 0F2-0020845
Usluge 12.10.2018. 06.11.2018 Odluka