Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/248
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Competitio savjetovanje d.o.o. , Zagreb nabava usluga uspostave sustava za razvoj ljudskih resursa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Broj: 2019/S 0F2-0002684
Usluge 20.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/247
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja reagensi za biokemijsko-hematološki laboratorij
Broj: 2018/S 0F2-0031687
Roba 20.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/246
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Eko Trade d.o.o. , Zagreb sredstva za zaštitu bilja
Broj: 2019/S 0F2-0008108
Roba 20.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/245
Osječko-baranjska županija , Osijek Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko terapijske opreme (grupa 4.)
Broj: 2018/S 0F2-0024111
Roba 19.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/244
Osječko-baranjska županija , Osijek Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko terapijske opreme (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0024111
Roba 19.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/243
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb PDM Savjetovanje d.o.o. , Zagreb usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL)
Broj: 2019/S 0F2-0008578
Usluge 19.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/242
Komunalac d.o.o. , Biograd na Moru Vodoskok d.d. , Zagreb nabava vodovodnog materijala
Broj: 2019/S 0F5-0001419
Roba 19.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/241
Grad Zagreb , Zagreb S.P.A.C.E. d.o.o. , Split sanacija uličnog i dvorišnog te južnog i sjeverrnog pročelja, Sveti Duh 17
Broj: 2018/S 0F2-0031881
Radovi 19.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/240
Financijska agencija , Zagreb NMKA d.o.o. , Zagreb nabava poslovne odjeće   Roba 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/239
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera, tinti i pripadajućeg potrošnog materijala (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F5-0000858
Roba 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/238
Grad Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb operacijski traumatološki stol
Broj: 2018/S 0F2-0008783
Roba 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/237
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb DOMI professional j.d.o.o. , Zagreb usluge čišćenja   Usluge 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/236
Odvodnja d.o.o. , Zadar SNF Adriatic d.o.o. , Zagreb kemikalije (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0034953
Roba 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/235
Sveučilište u Splitu, , Split ZP Combis d.o.o., Zagreb i Smartnet d.o.o., Split nabava strojeva za obradu podataka (grupa 1.)   Roba 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/234
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb ZP Dijamant, obrt za čišćenje, vl. Nikolina Ovčar, Sveti Ivan Zelina i Felix, obrt za čišćenje, vl. Florijan Ovčar, Sveti Ivan Zelina usluge čišćenja ureda   Usluge 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/233
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Aries d.o.o. , Zagreb zamjena relejne zaštite u 4TS21 Stenjevec
Broj: 2018/S 0F5-0022657
Usluge 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/232
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb nabava tonera, tinti i pripadajućeg potrošnog materijala (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F5-0000858
Roba 18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/231
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek rekonstrukcija RSTS Pag
Broj: 2018/S 0F5-0020949
18.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/230
Osječko-baranjska županija , Osijek Medexpert d.o.o. , Zagreb medicinsko-tehnička i dijagnostičko terapijska oprema (grupa IV)
Broj: 2018/S 0F2-0024111
Roba 15.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/229
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava- izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 15.03.2019. 18.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/228
Grad Zagreb , Zagreb Vulkal d.o.o. , Zagreb auto gume (grupa 3)   Usluge 14.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/227
Grad Sveti Ivan Zelina , Sveti Ivan Zelina Futuro IS, vl. Hrvoje Grandov , Zadar provedba programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Projekt Zelina-zeleni grad (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0001472
Usluge 14.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/226
Opća bolnica Zadar , Zadar ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević Zadar d.o.o., Zadar rušenje postojeće zgrade i izgradnja Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, te adaptacija dnevne bolnice Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar
Broj: 2018/S 0F2-0023859
Radovi 14.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/225
Libertas Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Solaris Bus&Coach S.A. , Owinska, Poljska solo gradski niskopodni autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo
Broj: 2018/S 0F5-0033049
Roba 14.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/224
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko nabava tonera, tinti i pripadajućeg potrošnog materijala (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F5-0000858
Roba 14.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/223
Grad Zagreb , Zagreb I.B. Jazbina d.o.o. , Zagreb povremeni najam strojeva i vozila za zemljane radove (grupa 6.)
Broj: 2018/S 0F2-0020076
Usluge 14.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/222
MInistarstvo pravosuđa , Zagreb Centar za digitalizaciju d.o.o. , Zagreb usluge skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske
Broj: 2019/S 0F2-0007006
Usluge 13.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/221
Javna ustanova Lučka uprava Osijek , Osijek Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb usluga stručnog nadzora nad izgradnjom u okviru projekta KK.07.3.01.0001 Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
Broj: 2019/S 0F2-0003871
Usluge 13.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/220
Klinički bolnički centar Split , Split Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja laboratorijska dijagnostika (biokemija i imunokemija-integrirani sustav )
Broj: 2017/S 0F2-0015143
13.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/219
Odvodnja d.o.o. , Zadar ZP PPHU Weglo-Stal Waldemar Biskupek, Gliwice, Poljska i Kemira OYJ, Helsinki, Finska kemikalije
Broj: 2018/S 0F2-0034953
Roba 12.03.2019. 20.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/218
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za ginekologiju KBC-a Sestre milosrdnice (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0029101
Roba 12.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/217
Grad Zagreb , Zagreb Dr.sc. Nikola Polak, dipl.ing.arh. , Zagreb izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Gradske knjižnice Grada Zagreba-Paromlin
Broj: 2019/S F13-0007233
Usluge 12.03.2019. 20.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/216
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Eurokontakt d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za opremanje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinike za psihijatriju, Zavoda za kardiovaskularne bolesti, Klinike za oftalmologiju i Klinike za urologiju (grupa XXV)
Broj: 2018/S 0F2-0024081
Roba 12.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/215
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Strabag AG, Spittal, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže)
Broj: 2018/S 0F2-0005667
Radovi 12.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/214
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Mikrografija d.o.o. , Novo Mesto, Slovenija usluge skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini Republike Hrvatske
Broj: 2019/S 0F2-0007006
Usluge 11.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/213
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Aktor s.a. , Kifissia, Atena, Grčka izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže)
Broj: 2018/S 0F2-0005667
Radovi 11.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/212
Dom zdravlja Zagreb-Centar , Zagreb Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb dentalna jedinica-komada 5
Broj: 2018/S 0F2-0010323
Roba 11.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/211
Jadrolinija , Rijeka Saharun putnička agencija d.o.o. , Gračac usluga smještaja članova posade katamarana Jadrolinije u luci Ist, za vrijeme održavanja brzobrodske linije 9403 Ist-Molat-Zadar
Broj: 2018/S F21-0036657
Usluge 11.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/210
Dječji vrtić Trogir , Trogir Obrt za trgovinu i usluge Liber, v. Ivan Turković , Trogir nabava potrošnog materijala
Broj: 2019/S 0F2-0003339
Roba 11.03.2019. 12.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/209
Grad Zagreb , Zagreb Lugplast d.o.o. , Draganić preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 15 01 02 (plastična ambalaža), KB 20 01 10 (odjeća) i KB 20 01 11 (tekstili) postupcima oporabe R1-R12 (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0036778
Usluge 11.03.2019. 14.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/208
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac , Karlovac Smart water d.o.o. , Zadar komplet mjerača protoka i tlaka
Broj: 2018/S 0F5-0029948
Roba 08.03.2019. 20.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/207
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Sonimed d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje (grupa 118.)
Broj: 2018/S 0F2-0015231
Roba 08.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/206
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić Ingpro d.o.o. , Zagreb zaštitna radna odjeća i obuća
Broj: 2019/S 0F5-0006584
Roba 08.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/205
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13.D.2.)
Broj: 2018/S 0F2-0029622
Roba 08.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/204
Ekos d.o.o. , Osijek Pangeo projekt d.o.o. , Zagreb izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnja
Broj: 2019/S 0F2-0003526
Usluge 07.03.2019. 14.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/203
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb ZP KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb, KPMG Slovensko Advisory, k.s., Bratislava, Slovačka i KPMG Advisory Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia sp.k., Varšava, Poljska usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanju, provedbi i praćenju provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. i pripremi za novo programsko razdoblje 2021.2027   Usluge 06.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/202
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Projektni biro P45 d.o.o. , Zagreb izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC213, od Nemetina (DC213, od Nemetina (DC2) do graničnog prijelaza Erdut, dužine 21,90 km)
Broj: 2018/S 0F2-0027801
Usluge 06.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/201
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. , Zaprešić IKOM d.o.o. , Zagreb vodomjeri sa opremom za daljinsko očitovanje
Broj: 2018/S 0F5-0032698
Roba 06.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/200
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi SGM Informatika d.o.o. , Split informatička oprema
Broj: 2019/S 0F5-0002156
Roba 05.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/199
Privreda d.o.o. , Petrinja ZP Temporium gradnja d.o.o., Zagreb i Kapitel d.o.o., Ivanić-Grad radovi na izgradnji vodoopskrbe naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina
Broj: 2019/S 0F5-0003818
Radovi 05.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/198
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb i Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanju, provedbi i praćenju provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. i pripremi za novo programsko razdoblje 2021.2027
Broj: 2018/S 0F2-0026500
Usluge 05.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/197
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Pekar Tomo d.o.o. , Vinkovci prehrambeni proizvodi-kruh za potrebe KBC Osijek (grupa 1.)   Roba 05.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/196
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb nabava savjetodavnih usluga za izradu prijedloga Nacionalnog plana za digitalnu transformaciju gospodarstva
Broj: 2019/S 0F2-0005078
Usluge 05.03.2019. 15.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/195
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu , Zagreb Strabag d.o.o. , Zagreb izvođenje radova rekonstrukcije vezanih uz prenamjenu prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao središnjeg prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja RH Vijećem EU 2020. godine u RH
Broj: 2018/S 0F2-0034671
Radovi 05.03.2019. 19.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/194
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar   Usluge 05.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/193
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb nabava uređaja za državnu mrežu za praćenje kvalitete zraka I faza (grupe 2., 3. i 6.)
Broj: 2018/S 0F2-0020277
Roba 05.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/192
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Odvjetnik Mate Kačan , Zagreb usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
Broj: 2018/S 0F5-0033701
Usluge 04.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/191
Grad Split , Split Deltron d.o.o. , Split nabava sustava grijanja i hlađenja dijela uredskih prostorija Gradske uprave
Broj: 2018/S 0F2-0036866
Roba 04.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/190
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže zone Brezje u Mihovljanu
Broj: 2019/S 0F5-0004143
Radovi 04.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/189
Varaždinska županija , Varaždin Media d.o.o. , Zagreb nabava medicinsko-dijagnostičke opreme (grupa 7.)
Broj: 2018/S 0F2-0011745
Roba 04.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/188
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Specijalna oprema Lučko d.o.o. , Donji Stupnik strojarski materijal (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F5-0019536
Roba 04.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/187
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada , Zagreb PDM Savjetovanje d.o.o. , Zagreb voditelj projekta
Broj: 2018/S 0F2-0032893
Usluge 04.03.2019.
20.03.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/186
Virovitičko-podravska županija , Virovitica Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska i Strateške procjene utjecaja plana, programa na okoliš
Broj: 2017/S 0F2-0020687
Usluge 04.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/185
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Bauer d.o.o. , Zabok popravak i servis vozila koja nisu pod garancijom
Broj: 2018/S 0F2-0036238
Usluge 04.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/184
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb DOMI clean j.d.o.o. , Zagreb usluge čišćenja
Broj: 2019/S 0F2-0004719
Usluge 04.03.2019. 06.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/183
Javna ustanova Park prirode Učka , Lovran ZP Prehnit d.o.o., Zagreb i Romario j.d.o.o., Zagreb izrada i tisak topografsko-turističke karte
Broj: 2019/S 0F2-0005455
Usluge 01.03.2019. 05.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/182
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Capital ing d.o.o. , Zagreb projektna dokumentacija-Hotel Plitvice
Broj: 2019/S 0F2-0006037
Usluge 01.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/181
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik , Dubrovnik Jadro d.d. , Split izrada terena s umjetnom travom
Broj: 2019/S 0F2-0000123
Radovi 01.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/180
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrokovina Adria d.o.o. , Split zamjena napojnih pumpi za pomoćnu kotlovnicu
Broj: 2018/S 0F5-0032103
Usluge 01.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/179
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Projektni biro P45 d.o.o. , Zagreb izrada projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC8, dionica 029 od km 0+000 do km 10+000, prolaz kroz Župu Dubrovačku sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
Broj: 2018/S 0F2-0023130
Usluge 01.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/178
Tržnica d.o.o. Pula , Pula Gastro-Tim d.o.o. , Pazin nabava opreme za didaktičku kuhinju
Broj: 2019/S 0F2-0002440
Roba 28.02.2019. 06.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/177
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brestovac , Brestovac Presoflex gradnja d.o.o. , Požega rekonstrukcija društvenog vatrogasnog doma Brestovac-zgrada društvene namjene
Broj: 2019/S 0F2-0000190
Radovi 27.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/176
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Projektni biro P45 d.o.o. , Zagreb izrada projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC8, Slano-Trsteno od km 0+000 do km 16+300 sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)
Broj: 2018/S 0F2-0024550
Usluge 27.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/175
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Šare d.o.o. , Zemunik Donji isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora (grupa 9.)
Broj: 2018/S 0F5-0021039
Roba 27.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/174
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb TIP-Zagreb d.o.o. , Sveta Nedelja nabava i isporuka tonera i tinti za ispisne uređaje
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/173
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb nabava i isporuka tonera i tinti za ispisne uređaje
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/172
Nasadi d.o.o. , Zadar Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko nabava pogrebne opreme
Broj: 2017/S 0F2-0024944
Roba 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/171
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana , Vukovar Tehnomedika d.o.o. , Zagreb medicinska i nemedicinska oprema za dnevne bolnice Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana (grupa 22.1.)
Broj: 2018/S 0F2-0030728
Roba 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/170
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb ZP Investinženjering d.o.o., Zagreb, Safege d.o.o., Zagreb i Exstructa d.o.o., Zagreb usluge nadzora za projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb Istok
Broj: 2018/S 0F5-0026700
Usluge 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/169
Plovput d.o.o. , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb mrežno povezivanje obalnih radijskih postaja Plovputa
Broj: 2018/S 0F2-0029571
Usluge 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/168
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Krebs+Kiefer Eastern Europe GmbH, Darmstadt, Njemačka, Ring Mernoki Iroda Kft., Budimpešta, Mađarska, Geing Krebs und Kiefer International&others Ltd., Skopje, Makedonija i Geoprojekt d.d., Split izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka na dionici Oštarije-Škrljevo
Broj: 2018/S 0F5-0008697
Usluge 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/167
Grad Split , Split Industry impex d.o.o. , Split Sustav grijanja i hlađenja dijela uredskih prostorija Gradske uprave
Broj: 2018/S 0F2-0036866
Roba 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/166
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb kontrastna sredstva
Broj: 2018/S 0F2-0022950
Roba 26.02.2019.
12.03.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/165
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb nabava i isporuka tonera i tinti za ispisne uređaje
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/164
Thalassotherapia-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma , Opatija Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije
Broj: 2019/S 0F2-0004998
Roba 26.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/163
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Zagreb nabava i isporuka tonera i tinti za ispisne uređaje
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 25.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/162
Grad Koprivnica , Koprivnica ZP Status grupa d.o.o., Zagreb i Hudec plan d.o.o., Zagreb nabava promotivnih usluga i edukacijskih materijala u okviru projekta Otpad pametno odvoji dobre navike usvoji
Broj: 2018/S 0F2-0035479
Usluge 25.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/161
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb upravljanje projektom Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka
Broj: 2018/S 0F5-0021600
Usluge 25.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/160
Općina Podbablje , Kamenmost Veritas Esco d.o.o. , Split nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Podbablje
Broj: 2019/S 0F2-0004655
Usluge 25.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/159
Vode Lipik d.o.o. , Pakrac Sedra consulting d.o.o. , Zagreb poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac, nadzor radova
Broj: 2018/S 0F5-0016500
Usluge 25.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/158
Hrvatske vode , Zagreb Point-Split d.o.o. , Split uređenje bujice Grljevac u Podstrani-građenje
Broj: 2018/S 0F2-0031273
Radovi 25.02.2019.
15.03.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/157
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Klinimed d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju
Broj: 2018/S 0F2-0032713
25.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/156
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Audio Video Consulting d.o.o. , Lučko audio mješala
Broj: 2018/S 0F2-0036898
Roba 22.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/155
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko nabava i isporuka tonera i tinti za ispisne uređaje
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 22.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/154
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Ciak truck d.o.o. , Donji Stupnik zamjenski rezervni dijelovi i usluga neovisnih servisa za kamionski program IVECO i i MAN (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0028275
Roba 22.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/153
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb MB Auto prodajno servisni centar d.o.o. , Zagreb zamjenski rezervni dijelovi i usluga neovisnih servisa za kamionski program IVECO i MAN (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0028275
Roba 22.02.2019.
12.03.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/152
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Arhingtrade d.o.o. , Zagreb nabava stručnog i projektantskog nadzora (grupa 4.)
Broj: 2018/S 0F2-0023360
Usluge 22.02.2019. 04.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/151
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Arhingtrade d.o.o. , Zagreb nabava stručnog i projektantskog nadzora (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0023360
Usluge 22.02.2019. 04.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/150
Opća bolnica Pula , Pula Shimadzu d.o.o. , Zagreb mamograf-digitalna tomosinteza dojke, 1KPL
Broj: 2018/S 0F2-0009353
Roba 22.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/149
Grad Vodice, , Vodice Elos d.o.o. , Solin izgradnja nove javne rasvjete na području Grada Vodica-II faza
Broj: 2018/S 0F2-0037032
Radovi 22.02.2019. Postupak u tijeku