Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/20-01/966
Grad Zagreb , Zagreb Vepel d.o.o. , Kumrovec DIT
prometni znakovi 
Roba 01.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/965
Financijska agencija , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
komunikacijska oprema za prezentacije i audio-video konferencije 
Roba 01.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/964
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd , Jinan City, NR Kina DIT
izgradnja I. faze dionice autoceste - obilaznica Novog Vinodolskog (7 km), autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski 
Radovi 01.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/963
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Siga Pro d.o.o. , Varaždin DIT
zaštitna obuća za potrebe radnika Elektrodalmacije 
Roba 01.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/962
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko Capital ing d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdödy u Jastrebarskom 
Usluge 01.12.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/961
Općina Rogoznica , Rogoznica Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
rekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Rogoznica 
Roba 30.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/960
Jadrolinija , Rijeka ZP Dezinsekcija d.o.o., Rijeka i Cian d.o.o., Split DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije 
Usluge 30.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/959
Financijska agencija , Zagreb Primat-RD d.o.o , Hrvatski Leskovac DIT
nabava šalterskih brojača novčanica 
Roba 30.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/958
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Škola stranih jezika-Žiger , Varaždin DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za program učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića-okvirni sporazum na period od dvije godine ( grupa XII) 
Usluge 30.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/957
Šibensko-kninska županija , Šibenik Vincek d.o.o. , Jalkovec DIT
usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Šibensko-kninska županija, za školsku godinu 2020/21. 
Usluge 30.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/956
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Tridon d.o.o. , Zagreb DIT
isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva AEBI 
Roba 30.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/955
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Grundfos Sales Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić izgradnja kanalizacijske mreže aglomeracije Kraj Donji 
Radovi 27.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/954
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Monting d.o.o. , Zagreb DIT
izrada i montaža zagrijača mrežne vode i zagrijača de-mi vode u kotao utilizator bloka L – izrada glavnog i izvedbenog projekta te izvođenje 
Mješovita nabava 27.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/953
Ponikve voda d.o.o. , Krk Protok d.o.o. , Zagreb DIT
sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka - Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 
Roba 27.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/952
Grad Vodnjan-Dignano , Vodnjan Marana Transporti, obrt za prijevoz, vl. Dušan Lješković , Vodnjan DIT
izgradnja komunalne infrastrukture za područje S.ta Domenica u Vodnjanu 
Radovi 26.11.2020. 27.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/951
Vlada Republike Hrvatske - Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
nabava usluge osiguranja zrakoplova Bombardier Challenger CL 604 
Usluge 26.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/950
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb VV Projekt d.o.o. , Split DIT
usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene građevine POS Našice 
Usluge 26.11.2020. 27.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/949
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Virtus mreža d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja sustava ispisa 
Usluge 26.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/948
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Projektgradnja plus d.o.o. , Gornja Vrba DIT
izvođenje radova na obnovi prijemne zgrade Osijek 
Radovi 25.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/947
Grad Zagreb , Zagreb Moneo savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
upravljanje projektom izgradnje građevine A11 naselja Podbrežje 
Usluge 25.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/946
Požeško-slavonska županija , Požega Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija 
Usluge 25.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/945
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb kontroltest international , Zagreb DIT
UV dezinfektor prostora za Covid operacijski trakt za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice 
Roba 25.11.2020. 27.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/944
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
isporuka postrojenja 10(20) kV za TS Gregovica 
Roba 25.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/943
Grad Zagreb , Zagreb Biomax d.o.o. , Zagreb DIT
reagensi za imunokemijske analize 
Roba 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/942
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
nabava i ugradnja NN motora i zamjena softstartera ventilatora rashladnog tornja frekventnim pretvaračima 
Mješovita nabava 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/941
Grad Zaprešić , Zaprešić ZP PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod i Izgradnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić DIT
radovi na održavanju nerazvrstanih cesta 
Radovi 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/940
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Usluge Imperial d.o.o. , Rijeka DIT
čišćenje poslovnih prostora Elektre Karlovac 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/939
Financijska agencija , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
nabava usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti za štete nastale tijekom obavljanja poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima s proširenjem pokrića 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/938
Požeško-slavonska županija , Požega Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Požeško-slavonske županije 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/937
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split Caronte&Tourist Izole Minori S.P.A. , Milazzo, Italija DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar - Valbiska i obratno 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/936
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split C&T Minor Islands d.o.o. , Rijeka DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 831 Suđurad – (Lopud) – Dubrovnik i obratno 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/935
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split C&T Minor Islands d.o.o. , Rijeka DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 532 Šibenik - (Zlarin - Obonjan - Kaprije) - Žirje i obratno 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/934
Ministarstvo zdravstva , Zagreb KPMG Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
usluge upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/933
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , Zagreb SENSO IS d.o.o. , Zagreb DIT
usluge održavanja operativnog software sustava HAMAG-BICRO-a 
Usluge 24.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/932
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Growth strategies d.o.o. , Zagreb DIT
usluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima 
Usluge 23.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/931
Županijska lučka uprava Vela Luka , Vela Luka Vis projektiranje d.o.o. , Zagreb DIT
stručni nadzor nad izgradnjom Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka i koordinator zaštite na radu 
Usluge 23.11.2020. 26.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/930
Grad Pula-Pola , Pula ZP Penta d.o.o., Pula i Tehnozavod-Marušić d.o.o., Zagreb DIT
sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetaži i prostora na utvrdi Kaštel 
Usluge 23.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/929
Klinički bolnički centar Split , Split Odvjetnik Vlatko Kregar , Zagreb DIT
usluga izrade studije izvodljivosti za strateške projekte Kliničkog bolničkog centra Split 
Usluge 23.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/928
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Sintaksa d.o.o. , Split DIT
zamjena energetskog razvoda toplinske stanice 3BD 
Usluge 23.11.2020. 30.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/927
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Lohmann & Rauscher d.o.o. , Zagreb DIT
intervencijska kardiologija 2 
Roba 23.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/926
Općina Kistanje , Kistanje Proklima-tim d.o.o. , Zagreb DIT
nabavka, isporuka i ugradnja Opreme ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka Kistanje na k.č. 4455_53, k.o. Kistanje 
Mješovita nabava 20.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/925
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivredno-projektni biro d.d. , Zagreb DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save 
Usluge 20.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/924
Hrvatske vode , Zagreb ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save 
Usluge 20.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/923
Hrvatske vode , Zagreb Geodata projekt d.o.o. DIT
batimetrijsko snimanje-Sava, poprečni presjeci vodotoka dužine 3265 km na podslivu Save 
Usluge 20.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/922
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
osiguranje od odgovornosti HKZP-a 
Usluge 20.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/921
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Vulpes d.o.o. , Zagreb DIT
zaštitne motorističke kacige 
Roba 19.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/920
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije , Split Topomatika d.o.o. , Zagreb DIT
nabava sustava za optičko trodimenzionalno praćenje eksperimenata, elektromotornog stroja za testiranje vlačne čvrstoće materijala, hidrauličkog sustava za precizno nanošenje opterećenja i seta hidraulike (grupa 1.) 
Roba 19.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/919
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Timere-ing d.o.o. , Zagreb DIT
nabava HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovac-Zadar 
Roba 19.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/918
Lučka uprava Zadar , Zadar Ross d.o.o. , Zadar DIT
usluga promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar-Poluotok) 
Usluge 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/917
Hrvatske vode , Zagreb ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran 
Usluge 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/916
Moslavina d.o.o. , Kutina Magnum Supra d.o.o. , Dubrovnik DIT
projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23000 ES III. stupanj pročišćavanja u okviru EU sufinanciranog projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina 
Usluge 17.11.2020. 20.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/915
Hrvatske vode , Zagreb IGH Business Advisory Services d.o.o. , Zagreb DIT
konzultantske usluge za jačanje kapaciteta Hrvatskih voda kao PT2 (grupa 2.) 
Usluge 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/914
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
nabava, isporuka i ugradnja hidrauličnih zasuna za pražnjenje tlačnog cjevovoda i hidrauličnih zasuna obilaznog voda predturbinskog zatvarača 
Mješovita nabava 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/913
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Zagreb ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb i ZaVita svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
edukacija dionika za upravljanje Ekološkom mrežom u sklopu OPKK projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 
Usluge 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/912
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb ZP Investinženjering d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, IVICOM Consulting d.o.o., Zagreb, Inženjering za naftu i plin d.o.o., Zagreb i Elektroprojekt d.d., Zagreb DIT
stručni i obračunski nadzor, te koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba" 
Usluge 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/911
Hrvatske vode , Zagreb ZP Geodetski zavod d.d., Split i Vodoprivredno projektni biro d.d., Zagreb DIT
batimetrijsko snimanje-Jadran, poprečni presjeci vodotoka dužine 950 km na Jadranskom podslivu Jadran 
Usluge 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/910
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Vidas Forest d.o.o. , Jastrebarsko DIT
osobna zaštitna oprema i sredstva II dio 
Roba 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/909
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Kresoja d.o.o. , Sesvetski Kraljevec DIT
zaštitna oprema za vodiče pasa, osnovna oprema za pse i potrošni materijal za obuku pasa - 3 grupe 
Roba 17.11.2020. 19.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/908
Hrvatske vode , Zagreb ZP Geometricus d.o.o., Kutjevo i Geogis d.o.o., Beograd, Srbija DIT
batimetrijsko snimanje-Drava-Dunav, poprečni presjeci vodotoka dužine 1720 km na podslivu Drave i Dunava 
Usluge 17.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/907
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Binđo d.o.o. , Ivanić Grad DIT
uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (grupa 4.) 
Usluge 16.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/906
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Primula company d.o.o. , Solin DIT
usluge čišćenja poslovnih prostora na području Elektrodalmacije Split (grupa 5.) 
Usluge 16.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/905
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb PEL d.o.o. , Rijeka DIT
terminali za proširenje radijske govorne mreže - TETRA 
Roba 16.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/904
Grad Sinj , Sinj Elektro-Bekan d.o.o. , Sinj DIT
održavanje javne rasvjete 
Usluge 16.11.2020. 27.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/903
Grad Zagreb , Zagreb Autoturist Turizam d.o.o. , Samobor DIT
prijevoz osnovnoškolske djece na području Grada Zagreba za šk. god. 2020/2021 (grupa 2.) 
Usluge 16.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/902
Grad Zagreb , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma DIT
prijevoz osnovnoškolske djece na području Grada Zagreba za šk. god. 2020/2021 (grupa 1.) 
Usluge 16.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/901
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i IPZ d.d., Zagreb DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir-Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka 
Usluge 16.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/900
Centar za socijalnu skrb Zagreb , Zagreb P&F zaštita d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluga tjelesne i tehničke zaštite za potrebe CZSS Zagreb za 2021. godinu 
Usluge 13.11.2020. 17.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/899
Vukovarsko-srijemska županija , Vukovar Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija 
Usluge 13.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/898
Grad Bakar , Bakar Javna Razsvetljava d.d. , Ljubljana, Slovenija DIT
rekonstrukcija javne rasvjete 
Roba 12.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/897
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Victor Energy d.o.o. , Zagreb DIT
revitalizacija DV 220 kV Zakučac-Konjsko 
Radovi 11.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/896
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Terbinus d.o.o. , Velika Gorica DIT
čišćenje poslovnih objekata na području Elektrojug-a Dubrovnik 
Usluge 11.11.2020. 12.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/895
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodoprivreda Vinkovci d.d., Vinkovci i AMM d.o.o.,Vinkovci DIT
radovi regulacije desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1331 
Radovi 11.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/894
Grad Zagreb , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb DIT
organizacija radionica u sklopu projekta snažna patronažna 
Usluge 11.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/893
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru , Biograd na Moru Lima O.I. d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (prema 3 grupe) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru 
Roba 10.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/892
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb IMC d.o.o. , Rijeka DIT
zamjena sekundarne opreme 110 i 20 kV trafo polja u TS 110-20 kV Crikvenica 
Roba 10.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/891
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split Alveus Capital d.o.o. , Rijeka DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno 
Usluge 10.11.2020. 27.11.2020
12.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/890
Grad Pazin , Pazin Autotrans d.o.o. , Cres DIT
prijevoz učenika Osnovne škole V. Nazora Pazin 
Usluge 09.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/889
Dječji dom Ruža Petrović , Pula Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom „RUŽA“ 
Usluge 09.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/888
Lučka uprava Šibenik , Šibenik Growth strategies d.o.o. , Zagreb DIT
administrativno-tehničke usluge u provedbi projekta Dogradnja gata Vrulje sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija-mjera 7ii1 
Usluge 09.11.2020. 17.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/887
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. , Hrvatski Leskovac DIT
rezervni dijelovi komunalnih vozila MAN 
Roba 09.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/886
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Tesla kabeli d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
kabeli (grupa 2.) 
Roba 09.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/885
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Cotra d.o.o. , Varaždin DIT
kabeli (grupa 1.) 
Roba 09.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/884
Centar za rehabilitaciju Zagreb , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
usluge vođenja projekta i pripreme i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „IMAM SVOJ DOM“ 
Usluge 09.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/883
Grad Solin , Solin Furka blues d.o.o. , Rijeka DIT
usluge izrade strategije brendiranja, edukacije i promidžbenih materijala (grupa 1.) 
Usluge 06.11.2020. 10.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/882
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb DIT
zaštitna oprema za vodiče pasa, osnovna oprema za pse i potrošni materijal za obuku pasa (grupa 1.) 
Roba 06.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/881
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. , Cres ZP SIA Geo Consultants, Riga, Latvija i UP Robotics d.o.o., Pula DIT
stručni nadzor nad izvođenjem radova (Projekt poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali Lošinj i Veli Lošinj) 
Usluge 06.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/880
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja , Zagreb MG mehanika d.o.o. , Drenje Brdovečko DIT
nabava plovila za dionike za upravljanje ekološkom mrežom (grupa 1.) 
Roba 05.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/879
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Veos Dom d.o.o. , Zagreb DIT
održavanje programskog rješenja integriranog bolničkog informacijskog sustava (IBIS) 
Usluge 05.11.2020. 12.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/878
Grad Zagreb , Zagreb ZP Sanatio d.o.o., Zagreb i Sanitarac j.d.o.o., Sesvete DIT
usluga preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba (grupa 5.) 
Usluge 05.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/877
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka KSB črpalke in armature d.o.o. , Domžale, Slovenija DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" 
Roba 05.11.2020. 9.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/876
Grad Zagreb , Zagreb Porsche Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i isporuka sanitetskih motornih vozila s pripadajućom medicinskom opremom (po grupama) 
Roba 05.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/875
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Birodom d.o.o. , Lučko DIT
nabava tonera i ostalog informatičkog materijala 
05.11.2020. 13.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/874
Grad Zagreb , Zagreb Hidromehanika d.o.o. , Zagreb DIT
rezervni dijelovi agregata marke ZF 
Roba 05.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/873
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
patrone s tonerom 
Roba 05.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/872
Karlovačka županija , Karlovac Potočki promet d.o.o. , Radoboj DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Karlovačka županija 
Usluge 05.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/871
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Odvjetnik Ivo Pletikosa , Zagreb DIT
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 (UPOV, mreža i SDNU) 
Usluge 04.11.2020. 25.11.2020
UP/II-034-02
/20-01/870
Grad Križevci , Križevci Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
energetska usluga-Provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim svjetiljkama u sustavu javne rasvjete Grada Križevaca 
Usluge 04.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/869
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija postrojenja kemijske pripreme vode 
Radovi 03.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/868
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija sustava obrade kondenzata bloka 45MW i povratnog kondenzata iz parovoda u Pogonu TETO Osijek 
Radovi 03.11.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/867
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge tehničke podrške (faza 2) – usluge savjetodavne podrške u nastavku provedbe druge faze Programa modernizacije hrvatskog školskog sustava e-Škole 
Usluge 03.11.2020. Postupak u tijeku