Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/17-01/674
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb izrada studije izvodivosti revitalizacije bloka 1 TE Plomin
Broj: 2017/S 0F5-0018553
Roba 21.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/673
Muzej Sveti Ivan Zelina , Sveti Ivan Zelina Core d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Zelingrada u okviru EU projekta Obnova srednjovjekovnog Zelingrada
Broj: 2017/S 0F2-0018477
Usluge 21.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/672
Ministarstvo obrane , Zagreb servis i periodični pregled vatrogasnih aparata   Radovi 21.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/671
Klinička bolnica Sveti Duh , Zagreb Beckman Coulter d.o.o , Zagreb laboratorijska dijagnostika i reagensi, grupa 1 potrošni materijal za biokemijske testove
Broj: 2016/S 002-0017472
Roba 21.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/670
Grad Zagreb , Zagreb Sedra consulting d.o.o. , Zagreb stručni nadzor nad izgradnjom magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda u zoni 4. etape izgradnje Radničke ceste
Broj: 2016/S 002-0027438
Usluge 20.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/669
Grad Zagreb , Zagreb Radiometer d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za acidobazni status
Broj: 2016/S 002-0020657
Roba 20.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/668
Grad Zagreb , Zagreb Leitner S.p.A., Vipiteno, Italija oprema za novu žičaru Sljeme
Broj: 2017/S 0F2-0004372
Roba 20.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/667
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa , Duga Resa Shimadzu d.o.o. , Zagreb RTG uređaj s digitalnim wifi panelom i preglednom radnom stanicom
Broj: 2017/S 0F2-0014728
Roba 19.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/666
Grad Zagreb , Zagreb Beckman Coulter d.o.o , Zagreb potrošni materijal za hematologiju
Broj: 2016/S 002-0017485
Roba 19.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/665
Inovativni Zadar d.o.o. , Zadar Dekor tvornica rasvjete d.o.o. , Zabok izvođenje radova obnove, modernizacije i nadogradnje instalacije Pozdrav Suncu
Broj: 2017/S 0F2-0012928
Radovi 19.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/664
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split NN i SN osigurači   Roba 18.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/663
Primorsko-goranska županija , Rijeka Insako d.o.o. , Zagreb zajednička javna nabava za nabavu hrane i sredstava za čišćenje i pranje rublja (grupa 7.)
Broj: 2017/S 0F2-0013355
Roba 18.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/662
Opća bolnica Virovitica , Virovitica M.T.F. d.o.o. , Zagreb nabava kreveta bolesničkih i noćnih ormarića
Broj: 2017/S 0F2-0013789
Roba 18.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/661
Grad Zagreb , Zagreb Benussi d.o.o. , Fažana održavanje mini autobusa na diselski pogon marke IVECO
Broj: 2017/S 0F2-0010438
Usluge 18.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/660
Grad Zagreb , Zagreb MB Auto prodajno servisni centar d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes-Autobusni program (grupe: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. i 10.)
Broj: 2016/S 002-0025863
Roba 18.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/659
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb TIP-Zagreb d.o.o. , Sveta Nedelja nabava usluge ispisa
Broj: 2017/S 0F2-0011771
Usluge 18.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/658
Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj
Broj: 2017/S 0F2-0018250
Roba 18.09.2017. 19.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/657
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva (grupa IX)
Broj: 2017/S F21-0008889
Usluge 18.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/656
Grad Lipik , Lipik ZP Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb i Ured ovlaštenog arhitekta Bruno Andrašić, dipl.ing.arh., Osijek izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i revitalizaciju liječilišnog perivoja u Lipiku-dijela u vlasništvu Grada Lipik
Broj: 2017/S 0F2-0010349
Usluge 15.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/655
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb MC2 d.o.o. , Zagreb sustav daljinskog očitavanja brojila
Broj: 2017/S 0F5-0007063
Roba 15.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/654
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek , Plitvička jezera Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredske potrepštine i tiskanice
Broj: 2017/S 0F2-0018296
Roba 15.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/653
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb ZP MA.CO.T. d.o.o., Kukuljanovo i Pag 91 d.o.o., Pag natrijev klorid-NaCi
Broj: 2017/S 0F2-0010796
Roba 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/652
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Medi-lab d.o.o. , Zagreb biokemijska dijagnostika (grupa 8.)
Broj: 2017/S 0F2-0010606
Roba 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/651
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Zagorjegradnja d.o.o., Kraljevec na Sutli i Cotra d.o.o., Varaždin izolatori
Broj: 2017/S 0F5-0011894
Roba 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/650
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić, Sisak-Izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem OHBP i Dnevna bolnica na kč. br. 776/1, k. o. Novi Sisak
Broj: 2017/S 0F2-0015376
Radovi 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/649
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Semafor d.o.o. , Zagreb zvučni signalizatori za slijepe i slabovidne osobe (grupa 2.)   Roba 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/648
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Feniks inženjering d.o.o. , Split nabava građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na uređenju ambulante Lokve u Splitu, II faza (istočni dio)
Broj: 2017/S 0F2-0013400
Radovi 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/647
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Croatia Chartering d.o.o. , Rijeka natrijev klorid-NaCl
Broj: 2017/S 0F2-0010796
Roba 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/646
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić - Čakovec)
Broj: 2017/S 0F5-0010824
Radovi 13.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/645
Sisačko-moslavačka županija , Sisak SGM Informatika d.o.o. , Split kupnja računalne opreme
Broj: 2017/S 0F2-0012378
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/644
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS(20)0,4 kV Slašćak
Broj: 2017/S 0F5-0012796
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/643
Grad Zagreb , Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. , Zagreb gotovi testovi za ekologiju i ostalo (grupa 1.)
Broj: 2016/S 002-0007268
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/642
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Varteks Pro d.o.o. , Varaždin kombinezoni tamnoplavi (NPSCP)   Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/641
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri, tinte i potrošni materijal za pisače i telefaks aparate
Broj: 2017/S 0F2-0017569
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/640
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0017678
Usluge 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/639
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb dentalna jedinica-komada 2
Broj: 2017/S 0F2-0009416
Roba 12.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/638
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe endoskopske kirurgije (grupa 38)
Broj: 2017/S 0F2-0006502
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/637
Ministarstvo obrane , Zagreb Aero Partner d.o.o. , Zagreb   11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/636
Grad Zagreb , Zagreb ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Brodomerkur d.d., Split radovi na izgradnji osnovne škole i dvorane Hrvatski Leskovac
Broj: 2017/S 0F2-0010033
Radovi 11.09.2017. 14.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/635
Klinički bolnički centar Split , Split Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja lijekovi skupine J (grupa 15)
Broj: 2017/S 0F2-0012458
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/634
Grad Zagreb , Zagreb Brodometalurgija d.o.o. , Split drvca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora
Broj: 2017/S 0F2-0009009
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/633
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Finera d.o.o. , Zagreb nabava digitalnog mamografskog uređaja
Broj: 2017/S 0F2-0014677
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/632
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek usluge uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0017678
Mjeąovita nabava 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/631
Ivkom d.d. , Ivanec Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko kupnja pogrebnih potrepština za IVKOM d.d., Ivanec
Broj: 2017/S 0F2-0013231
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/630
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Ugoplast d.o.o. , Vukojevci polipropilenske cijevi za zaštitu šumskih sadnica
Broj: 2017/S 0F2-0009139
Roba 11.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/629
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb sustav tehničke zaštite na saniranom odlagalištu Viševac
Broj: 2017/S 0F2-001809
Roba 08.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/628
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Pectus d.o.o. , Perković građevinski radovi Elektre Šibenik-područje Knin   Radovi 08.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/627
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Flamtron d.o.o. , Kutina brojila
Broj: 2017/S 0F5-0013275
Roba 08.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/626
Grad Zagreb , Zagreb Armus d.o.o. , Zagreb drvca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora
Broj: 2017/S 0F2-0009009
Roba 07.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/625
Vodovod Korenica d.o.o. , Korenica Inženjerski projektni zavod d.d. , Zagreb usluga izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta izgradnje vodno komunalne infrastrukture Aglomeracija Plitvička jezera za sufinanciranje iz fondova EU
Broj: 2017/S 0F5-0017801
Usluge 07.09.2017. 15.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/624
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Mi Star d.o.o. , Zagreb nabava balističke zaštitne opreme (po grupama)
Broj: 2017/S 017-0017115
Roba 05.09.2017. 07.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/623
Grad Zagreb , Zagreb ZP Izgradnja futura d.o.o., Donji Stupnik, Geometar d.o.o., Zagreb, Geo-ispitivanja d.o.o., Zagreb, Montmontaža-Zavartek d.o.o., Zagreb i Velteh d.o.o., Zagreb adaptacija učeničkog doma Hotelijersko-turističke škole
Broj: 2017/S OF2-0006247
Radovi 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/622
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d. , Dugo Selo nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 8., područje malog sliva Zelina-Lonja i područje Rugvica
Broj: 2017/S OF2-0008123
Radovi 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/621
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Duplico d.o.o. , Kalinovica izrada sustava automatizacije rada bušotina koje rade pomoću dubinskih sisaljki
Broj: 2017/S OF5-0005080
Usluge 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/620
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. , Zagreb nabava balističke zaštitne opreme (po grupama)
Broj: 2017/S 017-0016770
Roba 05.09.2017. 14.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/619
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Valkre d.o.o. , Zagreb nabava balističke zaštitne opreme (po grupama)
Broj: 2017/S 017-0016770
Roba 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/618
Grad Zagreb , Zagreb BKS-Leasing d.o.o. , Zagreb dostavna i teretna vozila putem financijskog leasinga (po grupama)
Broj: 2016/S 002-0021448
Roba 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/617
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije , Čađavica Oikon d.o.o. , Zagreb izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe-crnka (Umbra krameri)   Usluge 05.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/616
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ABB d.o.o. , Zagreb dobava i montaža SN postrojenja za potrebe transformacije 35/10 KV u TS 35/10(20) kV Krasica   Roba 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/615
Grad Split, , Split Alcina d.o.o. , Zagreb usluga tehničke pomoći za provedbu Interreg Med projekta Teeschools
Broj: 2017/S OF2-0009180
Usluge 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/614
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja infuzijske otopine (grupe:2., 5., 6. i 8.)
Broj: 2017/S OF2-0011481
Roba 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/613
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb IN2 d.o.o. , Zagreb usluge održavanja i tehničke podrške za produkte ERP-a
Broj: 2017/S OF2-0012521
Usluge 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/612
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Porsche leasing d.o.o. , Zagreb nabava robe putem financijskog leasinga-šumski kamionski stup s prikolicom
Broj: 2017/S OF2-0016974
Roba 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/611
Opća bolnica Karlovac , Karlovac EndoPro implants d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal IX-ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (grupa 1. i 2.)
Broj: 2016/S 002-0014164
Roba 04.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/610
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Financijska agencija, Zagreb i Pismohrana servis d.o.o., Zagreb usluga digitalizacije i arhiviranja elektroenergetskih suglasnosti sa pripadajućom dokumentacijom
Broj: 2017/S OF5-0008690
Usluge 01.09.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/609
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Sanodent d.o.o. , Zagreb popravak stomatoloških aparata
Broj: 2017/S OF2-0017122
Usluge 31.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/608
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split srednjenaponski sklopni blokovi (grupa 4.)
Broj: 2016/S 005-0029025
Roba 30.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/607
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana oprema za uzemljenje zvjezdišta
Broj: 2017/S OF5-0012867
Roba 30.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/606
Grad Zagreb , Zagreb SB Leasing d.o.o. , Zagreb vozila i strojevi putem operativnog leasinga (grupa 2)
Broj: 2015/S 002-0039692
Usluge 30.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/605
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj
Broj: 2017/S OF2-0013195
Roba 30.08.2017.
20.09.2017
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/604
Hrvatske vode , Zagreb ZP Lonja Strug d.d., Kutina i Binđo d.o.o., Ivanić Grad nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 9 područje malog sliva Lonja-Trebež
Broj: 2017/S OF2-0008107
Radovi 30.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/603
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Dalekovod-Projekt d.o.o., Zagreb i TEB Inženjering d.d., Zagreb izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme sa pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima
Broj: 2016/S 002-0030135
Usluge 30.08.2017. 12.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/602
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Frigooprema d.o.o. , Split servis split sustava, rashladnog kompresora i rashladnih ormara
Broj: 2017/S 0F2-0012882
Usluge 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/601
Ministarstvo obrane , Zagreb Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. , Zagreb borbena oprema
Broj: 2017/S 017-0011043
Roba 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/600
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Zagreb toneri
Broj: 2017/S 0F2-0011136
Roba 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/599
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb oprema za uzemljenje zvjezdišta
Broj: 2017/S 0F5-0012867
Roba 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/598
Grad Zagreb , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb štandovi
Broj: 2017/S 0F2-0010464
Roba 28.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/597
Grad Zagreb , Zagreb Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. , Čakovec svježe meso peradi
Broj: 2017/S 0F2-0007445
Roba 25.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/596
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za građevinarstvo Krešo Gabrić, vl. Krešo Gabrić , Ružić izgradnja i održavanje šumske infrastrukture - tehnologija sitnilicom
Broj: 2017/S 0F2-0009073
Radovi 25.08.2017. 13.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/595
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko usluga ispisa
Broj: 2017/S 0F2-0011771
Usluge 25.08.2017. 06.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/594
Psihijatrijska bolnica Ugljan , Ugljan Eurogast d.o.o. , Sveta Nedelja nabava kuhinjske opreme za bolničku kuhinju
Broj: 2017/S 0F2-0012836
Roba 25.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/593
Grad Krapina , Krapina Presečki grupa d.o.o. , Krapina prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Krapine (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0013391
Usluge 25.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/592
G.K.P. Komunalac d.o.o. , Koprivnica Gradatin d.o.o. , Sesvete plave posude za otpadni papir i karton i RFID transponder za posude
Broj: 2017/S 0F2-0014857
Roba 25.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/591
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu Rasklopište R 10(20) 0,4 kV Cret Viljevski i priključni kabel KB 10(20) kV za R Cret Viljevski
Broj: 2017/S 0F5-0010143
Radovi 24.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/590
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike društva HEP grupe
Broj: 2016/S 005-0029039
Usluge 24.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/589
GKP PRE-KOM d.o.o. , Prelog Gradatin d.o.o. , Sesvete posude za odvojeno skuplanje otpada
Broj: 2017/S OF2-0014579
Roba 23.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/588
Grad Split, , Split Institut IGH d.d. , Zagreb usluge izrade konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno-edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta (grupa I)
Broj: 2017/S OF2-0010485
Usluge 23.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/587
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Pedom asfalti d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10, čvor Sveta Helena-čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec 1-čvorište Gradec
Broj: 2017/S OF2-0012205
Radovi 23.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/586
Grad Zadar , Zadar Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš
Broj: 2017/S 0F2-0013375
Usluge 23.08.2017. 08.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/585
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja imovine, usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti i usluge osigurnja motornih vozila
Broj: 2017/S OF2-0013802
Usluge 23.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/584
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za građevinarstvo Krešo Gabrić, vl. Krešo Gabrić , Ružić izgradnja i održavanje šumske infrastrukture-tehnologija sitnilicom
Broj: 2017/S 0F2-0009073
Mjeąovita nabava 21.08.2017. 24.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/583
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Turković d.o.o., , Velika Gorica usluga cestovnog prijevoza kamenog materijala i usluga građevinskim strojevima na održavanju šumskih prometnica (grupa 7)
Broj: 2017/S OF2-0011511
Usluge 21.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/582
Šibensko-kninska županija , Šibenik Autotransport d.d. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola u kojima je županija osnivač (grupa 10.)
Broj: 2017/S OF2-0010755
Usluge 21.08.2017. 05.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/581
Šibensko-kninska županija , Šibenik Autotransport d.d. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola u kojima je županija osnivač (grupa 6.)
Broj: 2017/S OF2-0010755
Usluge 21.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/580
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb reagensi za laboratorij (grupa 9.)
Broj: 2017/S OF2-0010719
Roba 18.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/579
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. , Zagreb kolone za kromatografiju (grupa 1.)
Broj: 2017/S OF2-0011405
Roba 18.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/578
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb
Broj: 2017/S OF2-0016176
Usluge 18.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/577
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu Rasklopište R 10(20) 0,4 kV Klisa
Broj: 2017/S 0F5-0010670
Mjeąovita nabava 17.08.2017. 20.09.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/576
Grad Karlovac , Karlovac ZP Vodoprivreda Karlovac d.d., Karlovac i Aquaterm d.o.o., Karlovac radovi na izgradnji kanala oborinske odvodnje Tičarnica i izgradnji odvodnje i rekonstrukciji vodoopskrbe Žumberačke ulice
Broj: 2017/S 0F2-0012650
Radovi 17.08.2017. 20.09.2017
31.08.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/575
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Rijekaprojekt d.o.o. , Rijeka kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II I=1,05 km
Broj: 2016/S 002-0030077
Usluge 16.08.2017. 19.09.2017 Odluka