Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/769
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije , Karlovac Biosistemi d.o.o. , Zagreb laboratorijski uređaji za molekularnu dijagnostiku (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0022266
Roba 16.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/768
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb konzultantske usluge tehničke pomoći Naručitelju u provođenju EU sufinanciranog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS-a
Broj: 2018/S 0F2-0016592
Usluge 16.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/767
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Elna kabel d.o.o. , Zagreb napredna mjerna infrastruktura s G3-PLC komunikacijom
Broj: 2019/S 0F5-0013095
Roba 14.08.2019. 16.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/766
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elna kabel d.o.o. , Zagreb isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F5-0031086
Roba 14.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/765
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. , Nova Gradiška Medius Herceg Novi , Herceg Novi, Crna Gora izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška
Broj: 2018/S 0F5-0036824
Radovi 14.08.2019. 16.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/764
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Bedrock d.o.o. , Split isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F5-0031086
Roba 13.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/763
Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos , Knin Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja razni potrošni medicinski materijal (grupa 15 E)
Broj: 2019/S 0F2-0024994
Roba 13.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/762
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb usluge strategije, media planiranja i zakupa
Broj: 2019/S 0F2-0030742
Usluge 13.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/761
Luka Rijeka d.d. , Rijeka Cenoza promet d.o.o. , Rijeka izvođenje radova za rušenje postojećih objekata na prostoru zahvata bazena Rijeka
Broj: 2019/S 0F5-0021685
Radovi 13.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/760
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka , Viškovo Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina
Broj: 2018/S 0F2-0032954
Roba 13.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/759
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana , Pakrac Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj s isporukom i montažom
Broj: 2019/S 0F2-0030673
Roba 12.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/758
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro imber d.o.o. , Zagreb isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F5-0031086
Roba 12.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/757
Osječko-baranjska županija , Osijek Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja medicinsko-tehnička i dijagnostičko terapijska oprema (grupa 3.)   Roba 12.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/756
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj
Broj: 2019/S 0F5-0023762
Usluge 12.08.2019. 16.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/755
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka distributivnih suhih transformatora za TS 10(20)0,4 kV Max Stoja
Broj: 2018/S 0F5-0015236
Roba 12.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/754
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Oprema pod tlakom d.o.o. , Zagreb usluge periodičnog pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom
Broj: 2019/S 0F5-0009143
Usluge 09.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/753
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Avax s.a. , Atena, Helenska Republika izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže)
Broj: 2018/S 0F2-0005667
Radovi 09.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/752
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Drvopromet, vl. Igor Jukić , Slatina izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanje šume i zaštita šuma od štetnih organizama   Radovi 09.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/751
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Possehl posebne gradnje d.o.o., Jastrebarsko i Defcon d.o.o., Sesvete popravljanje uzdužno poprečnih pukotina zalijevanjem na kolniku na autocesti (grupe I. i II.)
Broj: 2019/S 0F2-0019600
Radovi 09.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/750
Osnovna škola Čazma , Čazma Funda d.o.o. , Zaprešić energetska obnova zgrade Osnovne škole Čazma na adresi Alojza Vulinca 22
Broj: 2019/S 0F2-0022090
Radovi 08.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/749
Grad Velika Gorica , Velika Gorica HEP-ESCO d.o.o. , Zagreb nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice
Broj: 2018/S 0F2-0029902
Usluge 08.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/748
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin, željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split
Broj: 2019/S 0F5-0023651
Usluge 07.08.2019. 07.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/747
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Ruber d.o.o. , Križevci uredski potrošni materijal
Broj: 2019/S 0F2-0022765
Roba 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/746
Istarski domovi zdravlja , Pula Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja sanitetski potrošni materijal   Roba 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/745
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.o.o., Zagreb i Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb usluga nadzora na izgradnji KKE EL-TO Zagreb
Broj: 2019/S 0F5-0013140
Usluge 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/744
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb TUV Croatia d.o.o. , Zagreb usluge periodičnog pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom   Usluge 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/743
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Cadcom d.o.o. , Zagreb nabava usluge geodetske izmjere izvedenog stanja poslova razminiranja te poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja
Broj: 2019/S 0F2-0030386
Usluge 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/742
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Brodosplit d.d. , Split željezničke tračnice neobrađene
Broj: 2019/S 0F5-0010863
Roba 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/741
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava MSCT uređaja
Broj: 2019/S 0F2-0018524
Roba 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/740
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Strabag AG-Strabag d.d. Glavna podružnica za građevinarstvo Zagreb i Strabag d.o.o., Zagreb izgradnja stonske obilaznice (DC414), poddionice: Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli
Broj: 2018/S 0F2-0033648
Radovi 07.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/739
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik
Broj: 2019/S 0F5-0023786
Usluge 07.08.2019. 07.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/738
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Vik-dental d.o.o. , Zagreb zubarski potrošni materijal
Broj: 2019/S 0F2-0023064
Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/737
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2019/S 0F2-0012818
Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/736
Grad Zagreb , Zagreb DI Čazma d.o.o. , Čazma opremanje škole Ivanja Reka
Broj: 2018/S 0F2-0036137
Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/735
Ministarstvo obrane , Zagreb Z tri d.o.o. , Zagreb usluga prehrane za pripadnike OSRH na izdvojenim lokacijama preko vanjskog davatelja usluge (grupe 3. i 8.)   Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/734
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice
Broj: 2018/S 0F2-0028996
Radovi 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/733
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb distribucijski podmorski trožilni kabel za nazivni napon 20,8/36(42)kV
Broj: 2019/S 0F5-0009528
Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/732
Libertas-Dubrovnik d.o.o. , Komolac Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. , Hrvatski Leskovac solo gradski niskopodni autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo
Broj: 2018/S 0F5-0033049
Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/731
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. , Rovinj WTE Wassertechnik GmbH , Zagreb projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj
Broj: 2019/S 0F5-0003430
Radovi 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/730
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Caput 88 j.d.o.o. , Zagreb napredna mjerna infrastruktura s G3-PLC komunikacijom
Broj: 2019/S 0F5-0013095
Roba 06.08.2019. 07.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/729
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Radnik d.d. , Križevci denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km
Broj: 2018/S 0F2-0036901
Radovi 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/728
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana energetski učinkoviti transformatori
Broj: 2019/S 0F5-0029264
Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/727
Opća bolnica Varaždin , Varaždin M.T.F. d.o.o. , Zagreb medicinska i laboratorijska oprema (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0029990
Roba 06.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/726
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Poljostroj d.o.o. , Dubrava okviri za kontejnere
Broj: 2019/S 0F2-0021446
Roba 02.08.2019. 09.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/725
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb dopunsko zdravstveno osiguranje za radnike društava HEP grupe
Broj: 2019/S 0F5-0029028
Usluge 02.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/724
Općina Župa dubrovačka , Mlini Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada glavnih i izvedbenih projekata 2. etape groblja (1. i 2. faza)
Broj: 2019/S 0F2-0029535
Usluge 02.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/723
Županijska uprava za ceste Karlovac , Barilović, Duga Resa Ceste Karlovac d.d. , Barilović, Duga Resa redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0023617
Radovi 02.08.2019. 08.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/722
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Odvjetničko društvo Vešligaj i Sliepčević j.t.d. , Zagreb izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama
Broj: 2019/S 0F2-0011230
Usluge 02.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/721
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije , Osijek Betamed d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičkih testova za mikrobiologiju (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0035020
Roba 01.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/720
Grad Koprivnica , Koprivnica HOK osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje osoba, vozila i imovine za Grad Koprivnicu i proračunske korisnike
Broj: 2019/S 0F2-0022083
Usluge 01.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/719
Opća bolnica Pula , Pula Elektroničar d.o.o. , Zagreb nabava sustava za centralni nadzor pacijenata za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije (grupe 1. i 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0006649
Roba 01.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/718
Montraker d.o.o. , Vrsar Zaštita inženjering konzalting d.o.o. , Rovinj nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom sportske dvorane
Broj: 2019/S 0F2-0023486
Usluge 01.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/717
Ministarstvo obrane , Zagreb Antin gušt, obrt za ugostiteljstvo, vl. Stanko Puljić , Šibenik usluga prehrane za pripadnike OSRH na izdvojenim lokacijama preko vanjskog davatelja usluge (grupa 13.)   Usluge 01.08.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/716
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski materijal (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0029486
Roba 31.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/715
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb usluge marketinga za dopunsko zdravstveno osiguranje (usluge planiranja i zakupa medijskog prostora na grupama medija: televizijske kuće, radio postaje, tisak, internet/online, vanjsko oglašavanje i drugi mediji u RH)
Broj: 2019/S 0F2-0029149
Usluge 31.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/714
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Polis d.o.o. , Hrašće Turopoljsko izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obilaznicu Grohota
Broj: 2019/S 0F2-0024384
Usluge 31.07.2019. 01.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/713
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Andel d.o.o. , Zagreb proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0032528
Mjeąovita nabava 31.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/712
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb izrada studijske dokumentacije povezivanja južne Dalmacije na sustav mreže autocesta u RH na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do grada Dubrovnika
Broj: 2019/S 0F2-0022056
Usluge 31.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/711
Općina Lipovljani , Lipovljani Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Lipovljani
Broj: 2019/S 0F2-0028710
Usluge 30.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/710
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata , Ogulin Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb Phako uređaj
Broj: 2019/S 0F2-0022532
Roba 30.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/709
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Tihal d.o.o. , Zagreb izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje LD i GD za rekonstrukciju raskrižja DC 8 i Ulice V. Škorpika u Šibeniku-čvor Mandalina
Broj: 2019/S 0F2-0022887
Usluge 29.07.2019. 31.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/708
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Labtim Adria d.o.o. , Zagreb UHPLC tekućinski kromatograf
Broj: 2019/S 0F2-0023951
Roba 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/707
Hrvatski geološki institut , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb administrativne usluge za projekt boDEREC-CE
Broj: 2019/S 0F2-0009681
Usluge 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/706
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Plokata j.d.o.o. , Korčula izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin, željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split
Broj: 2019/S 0F5-0023651
Usluge 29.07.2019. 31.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/705
Riječka razvojna agencija Porin , Rijeka Voxeljet AG , Friedberg, Njemačka opremanje proizvodnog parka Torpedo (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0020159
Roba 29.07.2019. 30.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/704
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Plokata j.d.o.o. , Korčula izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik
Broj: 2019/S 0F5-0023786
Usluge 29.07.2019. 30.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/703
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana zamjena postojećih 35 kV kabela TS 110 35 10 kV Osijek 2-TS 35 10 kV Donji Grad-TS 35 10 kV Centar
Broj: 2019/S 0F5-0028489
Radovi 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/702
HEP-Telekomunikacije d.o.o. , Zagreb F.M.C. Adria d.o.o. , Zagreb oprema i usluge za proširenje i revitalizaciju transmisijskog telekomunikacijskog sustava
Broj: 2019/S 0F5-0028263
Mjeąovita nabava 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/701
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Tapess d.o.o. , Kastav nabava strojeva i uređaja za čišćenje
Broj: 2019/S 0F5-0013835
Roba 29.07.2019. 01.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/700
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Grundfos Sales Croatia d.o.o. , Zagreb izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka   Radovi 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/699
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj
Broj: 2019/S 0F5-0023762
Usluge 29.07.2019. 31.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/698
Pravosudna akademija , Zagreb Škola stranih jezika-Žiger , Varaždin organizacija nastave stranih jezika pravne struke (grupa 9.)
Broj: 2019/S 0F2-0014269
Usluge 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/697
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije-Knin, željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split
Broj: 2019/S 0F5-0023651
Usluge 29.07.2019. 31.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/696
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Aries energetika d.o.o. , Zagreb zamjena relejne zaštite u 4TS 22 Ksaver, Grad Zagreb
Broj: 2019/S 0F5-0028761
Radovi 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/695
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin-Split željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split, željezničke pruge M606 Knin-Zadar i M607 Perković-Šibenik
Broj: 2019/S 0F5-0023786
Usluge 29.07.2019. 30.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/694
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar ZP Um i UM d.o.o., Zagreb, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb usluga izrade Masterplana prometnog sustava (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0025885
Usluge 29.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/693
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete nabava i isporuka uredskog materijala (grupe 1. i 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0029486
Roba 26.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/692
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Strabag d.o.o. , Zagreb nabava pripremnih i građevinskih radova, radova na izgradnji dizalice topline na izgradnji dnevne bolnice i dnevne kirurgije i izgradnji OHBP te sustava odvajanja otpada na izgradnji OHBP-a
Broj: 2019/S 0F2-0028443
Radovi 26.07.2019. 30.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/691
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Durocool d.o.o. , Vukovar nabava i instalacija meteoroloških radara, sustava za prikupljanje, obradu, konverziju i distribuciju radarskih mjerenja
Broj: 2019/S 0F2-0027940
Roba 26.07.2019. 14.08.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/690
Hrvatska narodna banka , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb nabava i održavanje sustava za obradu novčanica
Broj: 2019/S 0F2-0022394
Roba 26.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/689
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja od odgovornosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe
Broj: 2019/S 0F2-0029146
Usluge 25.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/688
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić ZP Kless stil d.o.o., Sesvete i Kless d.o.o., Sesvete nabava klesarskih radova na tržnici i groblju
Broj: 2019/S 0F2-0025262
Radovi 25.07.2019. 31.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/687
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb EndoPro implants d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-sprave za prijelome, vijci i pločice (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0023395
Roba 25.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/686
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. , Zaprešić IKOM d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera s opremom za daljinsko očitavanje
Broj: 2019/S 0F5-0028146
Roba 25.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/685
Jadrolinija , Rijeka Plattner Croatia d.o.o. , Zagreb nabava brodskih ulja i maziva za potrebe brodova međunarodne flote Jadrolinije
Broj: 2017/S 0F2-0024187
Roba 25.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/684
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb nabava uređaja za državnu mrežu za praćenje kvalitete zraka I Faza (grupa 2. i 6.)
Broj: 2018/S 0F2-0020277
Roba 25.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/683
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije , Pula Cib Commerce d.o.o. , Buzet nabava medicinskih automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe
Broj: 2019/S 0F2-0014996
Roba 24.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/682
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana srednjenaponski metalooksidni odvodnici prenapona klase 1 i klase 2. (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F5-0019093
Roba 24.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/681
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana srednjenaponski metalooksidni odvodnici prenapona klase 1 i klase 2. (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F5-0019093
Roba 24.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/680
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana srednjenaponski metalooksidni odvodnici prenapona klase 1 i klase 2. (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F5-0019093
Roba 24.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/679
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana srednjenaponski metalooksidni odvodnici prenapona klase 1 i klase 2. (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F5-0019093
Roba 24.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/678
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja i širenja IAS (grupa 16)
Broj: 2018/S 0F2-0028422
Usluge 24.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/677
Pravosudna akademija , Zagreb Učilište VIRTUS , Split organizacija nastave stranih jezika pravne struke (grupa 6.)
Broj: 2019/S 0F2-0014269
Usluge 23.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/676
Pravosudna akademija , Zagreb Učilište VIRTUS , Split organizacija nastave stranih jezika pravne struke (grupa 5.)
Broj: 2019/S 0F2-0014269
Usluge 23.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/675
Grad Split , Split as-eko d.o.o. , Šibenik usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina
Broj: 2018/S 0F2-0021713
Usluge 23.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/674
Osnovna škola Rovišće , Rovišće Građevinarstvo Stipić d.o.o. , Sveti Ivan Zelina energetska obnova zgrade Područne škole Kraljevac na adresi Kraljevac 71, Osnovna škola Rovišće   Radovi 23.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/673
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. , Zagreb osiguranje osoba, odgovornosti, plovila i helikoptera
Broj: 2019/S 0F2-0027161
Usluge 23.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/672
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete uredski materijal (grupe 1. i 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0029486
Roba 23.07.2019. 26.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/671
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Zagreb toneri
Broj: 2019/S 0F5-0021256
Roba 22.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/670
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja kabelskog priključka 2x110 kV za TS 110/10 (20) kV Zamet
Broj: 2019/S 0F5-0003213
Radovi 22.07.2019. Postupak u tijeku