Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/45
Klinika za ortopediju Lovran B.Braun Adria d.o.o. kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 3 (grupa 15.) Roba 18.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/44
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Vik-dental d.o.o. oprema za Kabinet kliničkih vještina dentalne medicine Roba 18.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/43
Klinički bolnički centar Split Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH oprema za dnevne bolnice KBC-a Split Roba 18.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/42
Hrvatske vode Project 4 you d.o.o. nadzor nad sanacijom/rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava odvodnje-mreža Fužine Mjeąovita nabava 18.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/41
Hrvatske vode Project 4 you d.o.o. nadzor nad izgradnjom, sanacijom/rekonstrukcijom sustava odvodnje i vodoopskrbe, mreža-faza 3-Delnice Usluge 17.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/40
Grad Split Point-Split d.o.o. izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice Radovi 17.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/39
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava Radovi 16.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/38
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. kontejnersko postrojenje međutransformacije Roba 16.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/37
HEP-Proizvodnja d.o.o. Voith Hydro GmbH&Co KG, Glavna Podružnica Split za proizvodnju i trgovinu strojevima usluge remonta turbina u hidroelektranama Usluge 16.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/36
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Medical Intertrade d.o.o. reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij Roba 15.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/35
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Dinarid d.o.o. toneri, tinte i potrošni materijal za pisače za potrebe HZMO-a (grupe 1. i 2.) Roba 15.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/34
Grad Jastrebarsko Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o. usluge sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja Usluge 14.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/33
Grad Velika Gorica Omnidata d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice Usluge 14.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/32
Grad Velika Gorica HEP-ESCO d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice Usluge 14.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/31
Opća bolnica Gospić Medial d.o.o. C-luk interoperacijski RTG uređaj za djelatnost operacija Roba 14.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/30
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.) Roba 14.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/29
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Medical Intertrade d.o.o. lijekovi Roba 14.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/28
Hrvatske ceste d.o.o. Trames d.o.o. izrada svih vrsta glavnih proj., provedba geod. i geoteh. istr. radova, ishođenje GD za BC Varaždin Usluge 11.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/27
Hrvatske ceste d.o.o. Buić TDG d.o.o. denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, duljine cca 1,1 km Radovi 11.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/26
Grad Zagreb Eko-flor plus d.o.o. preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 15 01 02 (plastična ambalaža), KB 20 01 10 (odjeća) i KB 20 01 11 (tekstili) postupcima oporabe R1-R12 (po grupama) Usluge 11.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/25
HP-Hrvatska pošta d.d. Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. službena zimska odjeća Roba 11.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/24
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb i Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb usluge srednjoročnog vrednovanja napretka u provedbi Sporazuma o partnerstvu Usluge 11.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/23
Bjelovarsko-bilogorska županija Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. opskrba prirodnim plinom Roba 10.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/22
Klinički bolnički centar Split Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH oprema za dnevne bolnice KBC-a Split Roba 10.01.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/21
KD Autotrolej d.o.o. Solaris Bus&Coach S.A. autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (grupa 2.) Roba 10.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/20
Hrvatske ceste d.o.o. Novi Val d.o.o. izgradnja dijela obilaznice Omiša, Dionica DC70-most Cetina-Omiš Istok Radovi 10.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/19
Financijska agencija ZP Birodom d.o.o., Lučko i Osječka trgovina papirom d.o.o., Osijek fotokopirni papir Roba 09.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/18
HEP-Proizvodnja d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje GHE Senj Radovi 09.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/17
Istarska županija Insepo d.o.o. nabava tonera Roba 09.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/16
HP-Hrvatska pošta d.d. Allianz Zagreb d.d. usluga osiguranja od javne odgovornosti Usluge 08.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/15
Vodovod grada Vukovara d.o.o. ZP IDT d.o.o., Osijek, Prongrad Biro d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek i Vododer d.o.o., Zagreb program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Grada Vukovara Usluge 07.01.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/14
Grad Zagreb M.B. Auto d.o.o. rezervni dijelovi za vozila marke MAN-autobusni program (po grupama) Roba 07.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/13
Hrvatski zavod za hitnu medicinu TID d.o.o. usluga smještaja i prehrane za polaznike i instruktore tečajeva te najma dvorana za održavanje tečajeva Usluge 07.01.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/12
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Autotaksi Mile, obrt za usluge nabava usluge posebnog prijevoza učenika s intelektualnim i tjelesnim teškoćama u 2019. godini (grupa 6.) Usluge 07.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/11
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m Lima O.I. d.o.o. nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupa V) Roba 07.01.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/10
Grad Dubrovnik Proklima-tim d.o.o. nabava izrade štandova za Lazarete u okviru projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika KK.06.1.1.01.075 Usluge 07.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/9
Grad Zagreb Schwarzl d.o.o. kameni agregati (po grupama) Roba 07.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/8
Hrvatske šume d.o.o. Optimus trgovina d.o.o. ispis i održavanje Usluge 04.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/7
Hrvatske autoceste d.o.o. Euro-Asfalt d.o.o., Sarajevo Podružnica Zagreb sanacija asfaltnog zastora kolnika prioritet B (L=50,35 km) i čvorovi Varaždin, Ludbreg i Čakovec, Autocesta A4 Zagreb-Goričan, dionica granica Goričan-čvor Varaždin Radovi 04.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/6
Komunalno d.o.o.Vrgorac ZP Hidro-expert d.o.o., Rijeka, Hidrotech d.o.o., Rijeka i Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o., Rijeka koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja Komunalno d.o.o. Usluge 03.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/5
Varkom d.d. Ludwig Pfeiffer Hoch und -Tiefbau GmbH&CoKG sustav odvodnje i pričišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin, Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda-UPOV Varaždin Radovi 03.01.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/4
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Caput 88 j.d.o.o. izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac Usluge 03.01.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/3
Grad Karlovac Mobilita Evolva d.o.o. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC 3/011 od DC1 stacionaža 0+000 do stacionaže 1+622,00 km Roba 03.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/2
Varkom d.d. ZP WTE Wassertechnik GmbH, Essen i GIS Agua Austria GmbH, Amstetten, Austrija sustav odvodnje i pričišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin, Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda-UPOV Varaždin Radovi 02.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/1
Opća bolnica Pula Norman Grupa d.o.o. nabava i montaža operacijske opreme, te integracija centralnog operacijskog bloka,sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji Roba 02.01.2019.
UP/II-034-02
/18-01/1151
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Medical Intertrade d.o.o. laboratorijski reagensi i laboratorijski i hematološki potrošni materijal. Roba 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1150
Javna ustanova Nacionalni park Krka Marina studio d.o.o. 2 turistička putnička broda na električni pogon za plovidbu na području NP Krka Roba 31.12.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/1149
Institut za fiziku Odvjetnik Dominik Nizić vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIF (grupa 2.) Usluge 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1148
Grad Rovinj - Rovigno Titan constructa d.o.o. izgradnja područnog odjeljenja Rovinjsko Selo, predškolske ustanove dječji vrtić i jaslice Neven Radovi 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1147
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., dobava opreme i radovi za TS 110/20 kV Rab- rekonstrukcija Mjeąovita nabava 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1146
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije DiaHem d.o.o. dijagnostička sredstva za 2019. godinu (grupa 5.) Roba 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1145
Hrvatska radiotelevizija Tapess d.o.o. higijenski papir i pribor Roba 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1144
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. Narodne novine d.d. papiri, obrasci, repromaterijal, ostali potrošni materijal (grupa 1.) Roba 31.12.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/1143
Gračac vodovod i odvodnja d.o.o. Duplico d.o.o. sustav upravljanja gubicima-izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka Usluge 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1142
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Geodetski zavod d.d., Split i Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka geodetski radovi na snimanju kolnika autoceste za potrebe sanacije kolnika (grupa I) Radovi 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1141
Opća bolnica Pula Shimadzu d.o.o. nabava mobilnog RTG uređaja, 2 kpl. Roba 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1140
Dvorac d.o.o. ZP Hidroing d.o.o., Osijek, Exstructa d.o.o., Zagreb i Safege d.o.o., Zagreb nador radova za Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće Usluge 31.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1139
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero Vevrca d.o.o. adrenalinski park Radovi 28.12.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/1138
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Betamed d.o.o. laboratorijski testovi (grupa 18) Roba 28.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1137
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o monterski alat Roba 28.12.2018.