Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/808
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., provedba operativnog plana i programa verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u HE Zakučac Usluge 25.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/807
Ministarstvo poljoprivrede C.I.A.K. Auto d.o.o. usluga održavanja voznog parka Usluge 25.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/806
Grad Nova Gradiška DOLN d.o.o. obnova pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 5 na kč.br. 2551 k.o. Nova Gradiška Radovi 24.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/805
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Artakom d.o.o. računala i računalna oprema Roba 24.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/804
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Eurokod Pisačić d.o.o. oprema za obradu dokumenata i profesionalni sustavi za masovni ispis dokumenata (grupa 1.) Roba 24.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/803
Komunalac d.o.o. Came Adriatic d.o.o. nabava financijskog leasinga za nabavu parkirnih automata Usluge 24.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/802
Varaždinska županija Media d.o.o. nabava medicinsko-dijagnostičke opreme (grupa 7.) Roba 24.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/801
Grad Zagreb Eko-flor plus d.o.o. čišćenje kanala, propusta i slivnika koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje na području Grada Zagreba (grupa 1.) Usluge 21.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/800
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije Auto centar Bošković d.o.o. usluge servisa i tekućeg održavanja voznog parka (grupa 7.2) Usluge 21.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/799
Grad Vrbovec Parona-Dugo Selo d.o.o. usluga prijevoza učenika osnovnih škola Usluge 21.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/798
Grad Zagreb Cepelin-vl. Anamarija Matić održavanje i popravak autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom (grupa 2.) Usluge 21.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/797
Istarska županija Partner elektrik GE d.o.o. nabava i ugradnja sustava video nadzora i sustava protuprovale sa kontrolom pristupa Roba 20.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/796
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o monterski alat Roba 20.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/795
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Jelen Professional d.o.o. zaštitna obuća Roba 19.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/794
Grad Zagreb Unicredit Leasing Croatia d.o.o. vozila i strojevi putem operativnog leasinga Roba 18.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/793
Opća bolnica Zadar Kormedix d.o.o. klasična DDR snimaonica - Odjel za radiologiju kom. 1 Roba 18.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/792
Komunalac Davor d.o.o. Promet građenje d.o.o. nabava usluga cestovnog prijevoza miješanog komunalnog otpada Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/791
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Panon trade d.o.o. bolesnički kreveti Roba 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/790
Grad Zagreb Semafor d.o.o. preprogramiranje elektroničkih signalnih uređaja EC-1 i EC-2, MSKE 60 i SRTC-6, Siemens, FAN-2000 i Traf signal T-1 Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/789
Hrvatske vode ZP Innecto d.o.o., Sinj i Cetina d.d., Sinj regulacija vodotoka Goručica u Sinju-građenje-radovi na izgradnji hidrograđevnih objekata Radovi 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/788
Grad Zagreb Peek Promet d.o.o. izvođenje radova na dopuni semaforizacije raskrižja Aleja Bologne-Susedgradski Vidikovec i Aleja Bologne-Seljačke bune Radovi 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/787
Klinička bolnica Merkur Krokoteks d.o.o. usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/786
Usluga d.o.o. Vizura Plus d.o.o. izrada projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/785
Agencija za elektroničke medije AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. usluge analize, nadzora i praćenja gledanosti televizijskih kanala (po grupama) Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/784
HEP-Proizvodnja d.o.o. Industrooprema d.o.o alati, uređaji i strojevi Roba 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/783
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ZP Tridea d.o.o., Zagreb, U.M. Universal McCann d.o.o., Zagreb i Welcome Production d.o.o., Zagreb usluge promocije projekata financiranih iz EU fondova Usluge 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/782
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Phoenix farmacija d.o.o. dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija KBC Sestre milosrdnice (grupa 7.) Roba 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/781
Jadrolinija Croatia osiguranje d.d. usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije Usluge 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/780
Hrvatske autoceste d.o.o. Poduzeće za ceste Split d.d. dogradnja čvora Dugopolje-1. Faza na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik Radovi 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/779
Grad Split As-eko d.o.o. usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina Usluge 13.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/778
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. kabeli, vodiči i užad Roba 13.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/777
Grad Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o. i Dornier-Consulting International GmbH, Berlin, Njemačka izrada II faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije Usluge 13.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/776
Hrvatske autoceste d.o.o. ZG-Projekt d.o.o. izrada projektne dokumentacije za racionalizaciju rasvjete i povećanje energetske učinkovitosti uvođenjem led rasvjete za sve dionice i tunele u nadležnosti Hrvatskih autocesta Usluge 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/775
Državni hidrometeorološki zavod Durocool d.o.o. meteorološki baloni za provedbu radiosondažnih mjerenja Roba 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/774
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., dobava opreme i radovi za TS 110/20 kV Rab- rekonstrukcija Mjeąovita nabava 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/773
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Arcitec Ivšić d.o.o. usluga tima stručnjaka za podršku u provedbi projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) Usluge 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/772
INA - Industrija nafte d.d. Duplico d.o.o. isporuka, ugradnja i puštanje u rad sustava linearnih pogona dubinskih sisaljki s klipnim šipkama i telemetrija za deset bušotina Mjeąovita nabava 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/771
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. osigurači i postolja osigurača Roba 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/770
HP-Hrvatska pošta d.d. Logomatika d.o.o. nabava skladišne opreme za Novi sortirni centar (NSC) Hrvatske pošte-faza I Roba 11.09.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/769
Zračna luka Zadar d.o.o. Trames Consultants d.o.o. stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima rekonstrukcije i dogradnje glavne stajanke, 1. faza Usluge 11.09.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/768
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. dobava robe i radovi za TS 110/20kV Rab-rekonstrukcija Mjeąovita nabava 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/767
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Shimadzu d.o.o. nabava mamografskog aparata Roba 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/766
Međimurske vode d.o.o. Vodoskok d.d. izgradnja sustava odvodnje u okviru Projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava-izgradnja sustava odvodnje Radovi 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/765
Rijeka 2020 d.o.o. Projekt jednako razvoj d.o.o. monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Usluge 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/764
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Porsche leasing d.o.o. motorna vozila putem financijskog leasinga (grupa 2., 3. i 4.) Roba 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/763
Grad Zagreb Capital ing d.o.o. izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Stomatološke poliklinike Zagreb Usluge 10.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/762
Lučka uprava Split Trames Consultants d.o.o. izrada projektne dokumentacije za izgradnju ribarske luke u Komiži Usluge 10.09.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/761
Opća bolnica Pula Siemens Healthcare d.o.o. angiografski uređaj za dijagnostičku i intervencijsku koronarografiju za DB i JDK Opće bolnice Pula Roba 10.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/760
Hrvatski zavod za javno zdravstvo GlaxoSmithKline d.o.o. cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano Roba 07.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/759
Opća bolnica Bjelovar Finera d.o.o. mamograf sa tomosintezom Roba 06.09.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/758
Baranjski vodovod d.o.o. Izgradnja VVK d.o.o. izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Branjin vrh-Šećerana Radovi 06.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/757
Grad Zagreb SIGA PRO d.o.o. osobna zaštitna sredstva-zaštita tijela Roba 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/756
Hrvatske ceste d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za DC 12: Čvorište Vrbovec 2 (D10)-Bjelovar-Virovitica-G.P. Terezino Polje (Gr. R. Mađarske), dionica: Bjelovar-Virovitica-G.P. Terezino Polje (Gr. R. Mađarske), duljine približno 60 km Usluge 05.09.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/755
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. dobava i montaža energetskih transformatora 110 20 kV, 40 MVA u TS 110 10(20) kV Zamet Mjeąovita nabava 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/754
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka distributivnih suhih transformatora za TS 10(20)0,4 kV Max Stoja Roba 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/753
Ministarstvo znanosti i obrazovanja WYG savjetovanje d.o.o. vanjske stručne usluge Projektne jedinice za provedbu projekta Znanstveno i tehnoligijsko predviđanje Usluge 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/752
Nasadi d.o.o. GPT Đurasek d.o.o. nabava pogrebne opreme Roba 04.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/751
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. isporuka i ugradnja elektro opreme u TS 35/10(20)kV Budimci Mjeąovita nabava 03.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/750
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije Plankos d.o.o. nabava numeričko upravljanih alatnih strojeva i poluautomatske dvostupne tračne pile (po grupama) Roba 03.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/749
Općina Marina ZP Experta grupa d.o.o., Požega, Led rasvjeta d.o.o., Požega i Veritas Esco d.o.o., Split usluga poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete područja Općine Marina Usluge 03.09.2018.