Seminar "Umrežimo se - protiv korupcije"

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Goran Matešić, te Daria Duždević, članica Državne komisije, sudjelovali su u radu Seminara: "Umrežimo se – protiv korupcije!", kao dijelu projekta koji se provodi u partnerstvu UDD – Udruge za demokratsko društvo, Pravnog fakulteta Split, Udruge Dobra i Centra za održivi razvoj.
Seminar se održao dana 12. lipnja 2015. godine, u hotelu Panorama.
Projekt se provodi s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave, osobito na lokalnoj razini, jačanje kapaciteta novinara u području transparentnosti, osobito vezano uz javnu nabavu, te podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog vladanja.
Europska unija financira projekt kroz program IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“, a sufinanciran je i od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Program