Sastanak administrativnih revizijskih tijela - Bruxelles

U organizaciji Europske Komisije, Opće uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP,  30. rujna 2015. godine, održan je u Bruxellesu Sastanak prvostupanjskih specijaliziranih administrativnih revizijskih tijela Zemalja članica radi ocjene učinkovitosti Direktive 2007/66/EC. Voditelj Uprave za javnu nabavu pri DG Grow-u, g. Joaquim Nunes de Almeida, pozvao je radi konzultacije sva prvostupanjska žalbena tijela za postupke javne nabave država članica koje takva tijela imaju: Dansku, Španjolsku, Poljsku, Slovačku, Sloveniju, Estoniju, Maltu, Cipar, Rumunjsku i Hrvatsku.

Istaknuta je uloga neovisnih prvostupanjskih specijaliziranih žalbenih tijela, koja su značajno razvila pravo javne nabave, osigurala brzo i učinkovito postupanje i koja su, i po stajalištu EK, pokazala manje slabosti od sistema u kojima postupak pravne zaštite vode sudovi. Iskustvo neovisnih tijela pravne zaštite za Europsku Komisiju je dragocjeno zbog pozitivne potvrde koncepta brže i efikasne "izvansudske"" zaštite prava u javnoj nabavi.
Konzultacije su zatražene radi periodičkog izvješća o provedbi Direktive, koje Komisija mora podnijeti Europskom parlamentu.
 
Konzultacije su obuhvatile pitanja :
  • trajanja postupka pravne zaštite u javnoj nabavi po zemljama članicama,
  • troškova postupka pravne zaštite s osvrtom na odvraćanje od pravne zaštite obijesnih parničara,
  • institucionalnog aspekta, regulatorna pravna zaštita vs. Sudska pravna zaštita,
Pitanja koja su predmetom konzultacije govore o učinkovitosti postojećeg sustava pravne zaštite utvrđenog Direktivom i kvalitativnom rezultatu. Sva ta pitanja bitno su uređena nacionalnim zakonodavstvom i to je istaknuto kao prepreka obzirom da su različite zemlje različito normirale ista pitanja.

U razmjeni informacija istaknuto je kako je naknada za vođenje postupka, kao dobar i od većine korišten instrument odvraćanja zlonamjernih parničara, pokazao dobre rezultate tamo gdje je dolazilo do velikog povećanja postupaka pravne zaštite. Istodobno je predstavljen i sustav u kojem se pravna zaštita ne opterećuje troškom i koji nema takvih problema (Španjolska).
Vrlo često isticano pitanje neovisnosti prvostupanjskih žalbenih tijela ukazalo je kako postoji nedovoljna normiranost statusa, organizacije, postupanja, financiranja koja ugrožava temeljnu funkciju, objektivnu primjenu prava u kontroli javne nabave. Istaknuti su razni primjeri utjecaja na organizacijsku, kadrovsku, personalnu i budžetsku neovisnost, kakva je uređena Direktivom 1999/65 EC. Ugrožavanje neovisnosti predstavlja i korupcijski rizik.
Predstavnici nekih država članica su predlagali Europskoj Komisiji preciznije urediti ova pitanja bilo direktivom ili pak Soft Law instrumentima na novoj Uniji.

Posebno je naglašena potreba povremenih susreta prvostupanjskih tijela zemalja članica u svrhu razmjene iskustava, te praćenja pojava primjene europskog zakonodavstva i pravne prakse. Europska Komisija će razmotriti uspostavu mreže za koordinaciju i razmjenu iskustava, što i sama drži dobrim instrumentom.
Državna komisija je najavila održavanje međunarodne konferencije o pravnoj zaštiti u javnoj nabavi, planirane za svibanj 2016. u Splitu.

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Goran Matešić, sudjelovao je u radu Sastanka, na poziv  gospodina Joaquima Nunes de Almeide, Direktora DG GROW.

Agenda