Regionalna konferencija žalbenih tijela u postupcima javnih nabava

U Hotelu Inex Gorica u Ohridu je u organizaciji SIGMA-e i Državne žalbene komisije u Skoplju, održana Regionalna konferencija za žalbenih tijela u postupcima javne nabave u zemljama proširenja Europske Unije (EU): Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu (u skladus a Rezolucijoim SB UN 1244/1999), Srbiji i Turskoj. 
Normativni okvir i institucionalno ustrojstvo za rješavanje žalbi u mnogome postoji u svih zemljama proširenja EU. Međutim, sustavi pravnih lijekova pate od nekoliko, uglavnom, sličnih nedostataka u ovim zemljama. U njih spadaju i nedostatak kapaciteta: tendencija da se težište stavlja na čisto formalne greške i propuste; nedostatak pravodobnog rješavanja žalbi i odsustvo ili nedovoljnost mehanizama jedinstvene primjene zakona. Žalbene komisije se susreću sa sveć većim brojem žalbi,što stvara sve veći izazov pred žalbenim komisijama.

Ciljevi konferencije su :
  • unaprijediti i obogatiti znanje o važnosti funkcionalnog sustava žalbi u postupcima javnih nabava,
  • razmijeniti praktična iskustva u funkcioniranju žalbenih sustava i
  • poticati lokalnu suradnju i dijeljenje znanje među institucijama.
Sudionici konferencije su Predsjednici žalbenih komisija i njihovi najvažniji suradnici.
Sudjelovanje obuhvaća i predstavnike Europske komisije, OECD/GOV  Odsjeka za integritet javnog sektora i više nacionalnih eksperata iz zemalja članica EU.
U potonjem svojstvu, u radu Konferencije, sudjelovao je i Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske, Goran Matešić, izlaganjem u dijelu (sesiji) koji se odnosi na organizaciju rada žalbenih tijela. Državna komisija je, izlaganjem o 12-godišnjem iskustvu rada u žalbenim postupcima, iskazala model organizacije koji je ocijenjen uspješnim, s različitih aspekata.
Skup je interaktivan i zasnovan na predstavljanju studija slučaja (gdje se izlažu i iskustva zemalja članica EU i zemalja obuhvaćenih proširenjem EU).
Različite sesije imaju za cilj razviti raspravu na temelju razvoja događaja i iskustva pojedinih zemalja a u svezi konretne teme sesije.