Regionalna konferencija u BeograduDana 29. i 30. studenog 2017. godine, u hotelu "Metropol Palace", u Beogradu, Republici Srbiji, održana je Regionalna konferencije „IZAZOVI I TENDENCIJE U JAVNIM NABAVKAMA - PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI“.
Prvog dana Konferencije profesorica Sue Arrowsmith održala je predavanje s osvrtom na recentnu praksu Europskog suda pravde, vezanu za javnu nabavu. Također, dala je i kritički osvrt i na Direktivu o koncesijama 2014/23/EU.
Drugog dana Konferencije održana su tri panela:

1. Sudska zaštita i odluke nezavisnih tijela za pravnu zaštitu u postupcima javne nabave,
2. Aktivna legitimacija u postupku pravne zaštite,
3. Posebna ovlaštenja nezavisnih tijela za pravnu zaštitu u javnoj nabavi u skladu s Direktivama EU.

U sklopu svakog od panela, predstavnici tijela nadležnih za postupanje po žalbama u postupcima javne nabave iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, iznijeli su presjek stanja u svojim zemljama.U radu panela, ispred Državne komisije, sudjelovali su predsjednik Državne komisije, Goran Matešić, zamjenik predsjednika, Anđelko Rukelj, te članica Državne komisije, Daria Duždević.