Primjena sustava e-Žalbi u javnoj nabavi

Dana 02. ožujka 2018. godine, u organizaciji Američke gospodarske komore u Republici Hrvatskoj (AmCham), održan je Poslovni doručak " Primjena sustava e-Žalbi u javnoj nabavi" u hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Događanje je okupilo više od 50 uvaženih sudionika iz privatnog i javnog sektora, kao i predstavnike medija, koji su zanimanjem pozdravili izlaganje.Počevši od 1. siječnja 2018. godine, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave moguće je izjaviti žalbu putem međusobno povezanih informatičkih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (sustav e-Žalba). Mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe predviđena je ZJN 2016, dok je oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije detaljnije uređen Pravilnikom o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.).

Nakon javne objave nadmetanja i dostave ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije, elektronička žalba predstavlja daljnji korak do potpune digitalizacije postupka javne nabave.
 
S obzirom na mogućnost izjavljivanja elektroničke žalbe, i pred Državnom komisijom je izazov i zadatak koji podrazumijeva žalbeni postupak, u cijelosti bez papira.   
 
Uzimajući u obzir značaj koji uvođenje elektroničke žalbe ima za gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupcima javne nabave, cilj radionice je što bolja obaviještenost gospodarskih subjekata o mogućnosti i načinu izjavljivanja e-Žalbe. Predavači:
 
  • Goran Matešić, predsjednik DKOM-a – Prvi (uvodni) dio
  • Anđelko Rukelj, zamjenik predsjednika DKOM-a – Drugi dio
  • Ostap Graljuk, voditelj Uredništva multimedijskih izdanja, Narodne novine – Treći