Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu


Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2016. godinu, prihvaćeno je na 5. sjednici Hrvatskog sabora, dana 6. listopada 2017. godine, sa 91 glasom "za"; 3 "protiv"; 2 "suzdržana".