Pravo na pristup informacijama

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Goran Matešić, sa Zamjenicima predsjednika, Anđelkom Rukeljom i Nelicom Vidić, te članovima Državne komisije, Dariom Duždević, Alicom Brandt, Dragicom Markanović, Rožikom Gužvanj i Goranom Bukvićem, održao je radni sastanak s Povjerenicom za informiranje, dr.sc. Anamarijom Musom, u prostorijama Državne komisije, u Koturaškoj cesti 43, dana 3. listopada 2014. godine.
Tema susreta su bila pitanja koja se javljaju u radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kao i Povjerenice za informiranje, kao što su javnost i pravo na pristup informacijama, transparentnost u javnoj nabavi i u zaštiti prava. Također, prilikom susreta, raspravljalo se i o statusu revizijskih tijela.