Posjet Europskom sudu pravde
Delegacija članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, boravila je u radnom posjetu Europskom sudu pravde u Luxemburgu, u dane 17. i 18. listopada 2017. godine.

Članovi delegacije upoznati su sa ustrojstvom i načinom funkcioniranjem Suda te su prisustvovali javnim raspravama kojima su prethodili uvodni sastanci s pravnim savjetnicima suca izvjestitelja, a na kojima su izložena pravna i činjenična pitanja predmeta javne rasprave.
 
Tom prilikom sastali su se sa sucima Europskog suda:  Vesnom Tomljenović, sutkinjom Općeg suda  i sucem Sinišom Rodinom.  Na sastanku sa sutkinjom Tomljenović članovi su upoznatim s djelokrugom i načinom rada Općeg suda, dok su na sastanku sa sucem Rodinom upoznati i s određenim pravnim shvaćanjima iz područja javne nabave u postupku zahtjev za prethodnu ocjenu.
 
Detaljniji prikaz pravne prakse Europskog suda pravde iz područja javne nabave, nakon sastanka sa  sucem Rodinom, prezentirao je gdin.  Vallindas
 
Također, gđa. Patora prezentirala je način korištenja i pretraživanja akata knjižnog fonda putem interneta.