Posjet Državne komisije nadležnim tijelima za javnu nabavu Mađarske

Po pozivu gospodina Csaba Balázs Rigó, Predsjednika  Közbeszerzési Hatóság - mađarskog državnog tijela za politike javne nabave, Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Goran Matešić sa suradnicima, posjetio je 21. rujna 2017. godine, Közbeszerzési Döntőbizottság – mađarsko državno tijelo za reviziju u postupcima javne nabave gdje su se upoznali s radom tog državnog tijela i prisustvovali usmenoj raspravi u konkretnom žalbenom predmetu.
Predstavnici Državne komisije sudjelovali su, također po pozivu predsjednika Csaba Balázs Rigó i na radnom sastanku Višegradske skupine V4 Plus. Na susretu su, osim predstavnika članica V4 skupine, Češke, Mađarske, Slovačke i Poljske sudjelovali i predstavnici Hrvatske, Makedonije te Srbije.
Predsjednik mađarskog državnog tijela za politike javne nabave, gdin Csaba Balázs Rigó, istakao je značaj formiranja zajedničkog stava po pitanjima kontrole korištenja sredstava EU fondova, koji se može postići kroz zajedničku suradnju, u cilju otklanjanja razlika prilikom ocjene postupanja, kao i razmjenu iskustava u području kontrole postupaka javne nabave.
Posebice je naglašena važnost jedne od novijih nadležnosti državnog tijela za javnu nabavu, kontrole primjene ugovora. Prema riječima predsjednika Csaba Balázs Rigó, ova nadležnost uspostavljena je jedino u Mađarskoj i u praksi je naišla na odličnu primjenu, nakon njezinog uvođenja unatrag dvije godine.
Istom prigodom potpisan je Sporazum o razumijevanju i suradnji, kojim ugovorne strane prepoznaju važnost jačanja međusobne suradnje i poticanja razmjene informacija i iskustva.