Posjet delegacije iz Libanona

U sklopu Projekta javna nabava u Libanonu, delegacija iz LIbanona, sastavljena od predstavnika različitih institucija te zemlje, posjetila je hrvatske institucije u sustavu javne nabave, u dane 17. i 18. prosinca 2015. godine.
Planiran je posjet Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, te Elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodnih novina.
O navedenoj prigodi  je i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, na čelu s Predsjednikom Državne komisije, Goranom Matešićem, te članovima DKOM-a, Goranom Bukvićem i Alice Brandt i predstavnicima stručnih službi DKOM-a, održala radni sastanak s članovima delegacije dana 17. prosinca 2015. u prostorijama DKOM-a.
Posjetitelji su iskazali veliko zanimanje za način funkcioniranja sustava pravne zaštite u javnoj nabavi Republike Hrvatske. S pozornošću i osobitim zanimanjem popraćen je transparentan rad Državne komisije, a i za postupanje koje je u žalbenim predmetima, vezana za kratke rokove. Članovi delegacije iskazali su zanimanje i za statistiku riješenosti žalbenih predmeta, kao i ishode u upravnim sporovima, pokrenutim pred nadležnim upravnim sudovima.