Okrugli stol – koruptivni rizici

Članica Državne komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Daria Duždević, sudjelovala je u radu Okruglog stola u organizaciji Ministarstva pravosuđa u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, u sklopu procesa izrade Nacrta Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-2020. godine, na temu: "Identifikacija koruptivnih rizika u poslovanju tijela javne vlasti u odnosu na privatni sekotr u području javne nabave i gospodarstva".  Učinkovito i trajno sprječavanje rizika korupcije u sustavu javne nabave i sektoru gospodarstva jedan je od važnih elemenata nacionalne Strategije suzbijanja korupcije. Sustav javne nabave predstavlja područje visokog rizika od korupcije, a riječ je o području koje je neraskidivo povezano s javnom službom, te je, kao takvo, jedno od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti s obzirom na gospodarske rizike. Područje javne nabave zahtijeva konstantne napore na uvođenju i podizanju preventivnih politika i standarda u suzbijanju korupcije.
Uvodno izlaganje u temu Okruglog stola - izrada Strategije suzbijanja korupcije 2015.-2020., održao je ministar pravosuđa, Orsat Miljenić, koji je, zajedno s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i HUP-a, te članicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, sudjelovao i u Panel diskusiji.