Okrugli stol - Izazovi i mogućnosti ponovne uporabe informacija u Republici Hrvatskoj

Službenica za informiranje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, sudjelovala je u radu Okruglog stola o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Okrugli stol održan je u organizaciji Povjerenice za informiranje i Ministarstva uprave u suradnji s ePSI Platformom Europske komisije. O izazovima i mogućnostima ponovne uporabe informacija u Republici Hrvatskoj, raspravljalo se u prostorijama Ministarstva uprave, u Zagrebu. U okviru Europske unije informacije javnog sektora postale su zamašnjak razvoja poduzetničke aktivnosti, poput informatičke industrije i poslovne djelatnosti općenito, kao i razvoja nekomercijalnih aktivnosti, poput znanstveno-istraživačke djelatnosti, nadzora nad djelatnošću javnog sektora i sl., s velikim društveno-gospodarskim potencijalom.
Inicijativa EU, usmjerena na razvoj informacijskog društva i digitalne agende koja predviđa i ponovnu uporabu informacija javnog sektora u svrhu iskorištavanja njihovog gospodarskog i društvenog potencijala, dovela je do donošenja zakonodavnog okvira za ponovnu uporabu informacija javnog sektora (Direktiva 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora i njezine izmjene 2013/37/EU), kao i do razvoja inicijative usmjerene prema izradi središnjih portala namijenjenih pristupu javnim informacijama u državama članicama, s namjerom njihovog povezivanja u paneuropske portale (npr. Europeana).
Na okruglom stolu prezentirane su trenutne aktivnosti, koje se provode u Republici Hrvatskoj u području ponovne uporabe podataka i pristupa informacijama u smislu otvorenih podataka, o čemu su izlagali Povjerenica za informiranje, predstavnici Partnerstva za otvorenu vlast, Ministarstva uprave te Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda Vlade Republike Hrvatske, dok je prezentaciju o zahtjevima Europske unije te s najboljom praksom država članica, održao g. Martin Alvarez-Espinar, koordinator Savjetodavnog odbora ePSI Platforme.