Mreža Prvostupanjskih revizijskih tijela
Prvi sastanak EU mreže Prvostupanjskih revizijskih tijela u javnoj nabavi, održan je 6. ožujka 2017. godine u Bruxellesu. Pred prvostupanjskim tijelima za reviziju, gospodarski subjekti mogu preispitivati dodjelu ugovora o nabavi od strane javnih naručitelja.

Od travnja 2016. nova regulativa o javnoj nabavi modernizirala je način na koji tijela javne vlasti EU provode veliki dio koji ulazi u državne proračune javnih nabava, koji se kreće godišnje od 1,9 bilijuna eura.

Nova legislativa također ima utjecaja na rad nacionalnih tijela za kontrolu, koji se temelje na minimalnim standardima EU-a za postupke revizije, kao što je obvezno razdoblje mirovanja od najmanje deset dana između odluke o dodjeli i potpisivanja javnog ugovora kao i sankcije za neučinkovitost zbog nelegalne dodjele ugovora.

Nova mreža - predviđena Strategijom jedinstvenog tržišta - uspostavljena je kao odgovor na Izvješće o djelotvornosti Direktiva o pravnim lijekovima, iz siječnja 2017. godine.
Zaključeno je da su Direktive općenito doprinijele poboljšanju pravednosti, transparentnosti, otvorenosti i učinkovitosti u procesima nabave u EU.

No, procjena je također ukazala da je potrebno riješiti određene nedostatke u funkcioniranju Direktiva o pravnim lijekovima.

Na primjer, procjena je preporučila uspostavljanje nove mreže za raspravu i usmjeravanje aktivnosti praćenja na evaluaciju, posebice lakšu razmjenu između članova mreže, u cilju promocije optimalnih modela rješenja, kako bi se identificirale potrebe, povezali iskustvo i stručnost, te razvile različite aktivnosti podrške. Mreža bi također:

  1. Izradila tabelu s mjerilima za pravne lijekove u svrhu promicanja prikupljanja podataka o slučajevima revizije na strukturiran način i postizanja veće transparentnosti u radu sustava revizije. The first edition should be published in 2018 based on indicators developed in cooperation with EU countries. Prvo izdanje trebalo bi biti objavljeno 2018. godine, na temelju pokazatelja razvijenih u suradnji s državama EU.
  2. Raspravila o dokumentima koji olakšavaju praktičnu provedbu Direktiva o pravnim sredstvima.

Govornici Komisije naglasili su da pravni  lijekovi dokazuju da zakonodavstvo EU može jamčiti pravičan pristup poduzetnicima iz svih zemalja EU, kako bi sudjelovali u postupcima javne nabave.
Očuvanje nacionalnih specifičnosti i pravnih razlika, tijela za pravnu zaštitu i sudova, najvažniji su doprinos učinkovitosti zakonodavstva EU o javnoj nabavi.
Oni osiguravaju da ugovore dobiju tvrtke koje su iskazale najbolju ponudu.

Pozadina

Prvi sastanak mreže okupio je delegate iz 24 zemlje EU, zajedno s Norveškom i Švicarskom. 
Mreža će se sastajati dva puta godišnje, a sljedeći sastanak zakazan je za rujan 2017. godine.

15 zemalja EU su uspostavile prvostupanjska tijela za pravnu zaštitu u javnoj nabavi. U preostalim zemljama Europske unije, za kontrolu postupaka javne nabave nadležni su postojeći sudovi. . Pred tim tijelima, tvrtke mogu preispitivati dodjelu ugovora o nabavi od strane javnih naručitelja.
Osim obveznog mirovanja i sankcija neučinkovitosti za nezakonitu dodjelu ugovora o javnoj nabavi, Direktive o pravnim sredstvima obvezuju javne naručitelje da obrazlože razloge svojih odluka i odgovore zašto su ponude drugih ponuditelja odbačene.

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O DJELOTVORNOSTI DIREKTIVE 89/665/EEZ I DIREKTIVE 92/13/EEZ, KAKO SU IZMIJENJENE DIREKTIVOM 2007/66/EZ, U POGLEDU POSTUPAKA PRAVNE
ZAŠTITE U PODRUČJU JAVNE NABAVE