Konferencija: Zaštita prava u postupcima javne nabave

Članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, sudjelovali su u radu dvodnevne regionalne konferencije: ”Zaštita prava u postupcima javne nabave”, koja se održala od 4-5 prosinca 2014. godine, u Hotelu Moskva u Beogradu, Republika Srbija. Konferencija je osim domaćina, predstavnika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republike Srbije, okupila članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske, kao i predstavnike Državne revizijske komisije za reviziju postupaka javnih nabave Republike Slovenije, te predstavnike tijela za zaštitu prava iz javne nabave Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Mađarske.
U radu skupa, koji je organiziran uz podršku UNDP-a, raspravljane su dvije teme: najčešće utvrđene nepravilnosti koje su utvrdila tijela nadležna za zaštitu prava u javnoj nabavi - s naglaskom na sukob interesa te postupak sankcija) kao i  ovlaštenje na podnošenje ponude; (primjena kriterija ENP-a).