Konferencija u Beogradu

Delegacija Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, na čelu s Predsjednikom Državne komisije, Goranom Matešićem, sudjelovala je u radu Konferencije "Unaprjeđenje regionalne suradnje i razmjena dobre prakse u području zaštite prava u javnoj nabavi". Konferencija se održala u Beogradu, od 16.-17. listopada 2014. godine, a na kojoj je osim Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republike Srbije, kao domaćina, sudjelovala i Državna revizijska komisija za reviziju postupaka javnih nabavki Republike Slovenije. Završnog dana konferencije, potpisan je Memorandum o suradnji.
U radu Konferencije dotaknuta su određena pitanja od pojedinačnog i zajedničkog interesa, raspravljalo se o različitim iskustvima i pojedinim pitanjima u praksi.
Zaključeno je o potrebi razvijanja vidljivosti rada revizijskih tijela i poticanju rasprava o pojedinim stručnim pitanjima u javnoj nabavi te koristi ovakovih komunikacija, bilo kroz zajedničku organizaciju ili učešće u međunarodnoj konferenciji, bilo kroz izradu baze podataka komparativne prakse.Program
Memorandum o suradnji