Izvješće o učincima primjene ZJN 2016 i upravnosudskoj zaštiti u postupcima javne nabave

Državna komisija, kao samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva, o svom radu podnosi Izvješće o radu Hrvatskom saboru, a javnost je dužna izvješćivati o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima. 

1. siječnja 2017. godine na snagu je stupio ZJN 2016, koji je donio određene novine, kako u postupcima javne nabave tako i u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom, odnosno upravnosudskoj zaštiti u postupcima javne nabave.
 
Prepoznajući interes javnosti vezano uz primjenu ZJN 2016 i uvažavajući prijedloge saborskih zastupnika, prilikom rasprave u Hrvatskom saboru o Izvješće o radu za 2016. godinu, Državna komisija je samoinicijativno izradila Izvješće o učincima primjene ZJN 2016 i upravnosudskoj zaštiti u postupcima javne nabave.
 
Budući da je zadaća Državne komisije primjenjivati odredbe ZJN 2016 u konkretnim žalbenim predmetima, ali i davati ocjenu stanja u pravnoj zaštiti i javnoj nabavi općenito, ovo Izvješće sadrži ocjenu učinaka primjene ZJN 2016, potkrijepljenu statističkim podacima o praksi Državne komisije, te statističke podatke o upravnosudskoj zaštiti u postupcima javne nabave u 2017. godini.
 
Izvješće o učincima primjene ZJN 2016 i upravnosudskoj zaštiti u postupcima javne nabave