Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2015. godinu

Hrvatski sabor je na 2. sjednici, 2. prosinca 2016. godine, prihvatio Godišnje Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2015. godinu, sa 125 glasova "za",  2  "suzdržana".
Izvješć sadrži statističke podatke i ocjenu stanja u javnoj nabavi.