"Daljnji koraci za jačanje integriteta u Hrvatskoj"Ministarstvo uprave zajedno s Državnim institutom za javnu upravu Republike Finske (HAUS) i Visokom školom za javnu upravu Republike Francuske (ENA) u veljači 2017. godine pokrenulo je Twinning projekt pod nazivom „Jačanje integriteta javnog sektora“ . 

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Goran Matešić, sa suradnicima, sudjelovao je u radu Međunarodne konferencije.
 
Svrha projekta je poboljšanje standarda etičnog ponašanja zaposlenika što će u konačnosti pridonijeti većem zadovoljstvu građana radom javnog sektora. 

Otvarajući konferenciju, ministar uprave Lovro Kuščević istaknuo je kako je tema međunarodne konferencije podizanje svijesti zaposlenika javnog sektora, ali i građana o potrebi poštivanja načela etičnog ponašanja i postupanja, posebice zbog sprječavanja sukoba interesa i korupcije.

Ministar uprave naglasio je kako je istraživanje Ministarstva uprave pokazalo da je 1000 ispitanika ocijenilo odnos službenika sa građanima s ocjenom 3,6 što je vrlo dobro.

Ministarstvo uprave aktivno radi na zadanim procesima i ciljevima, gdje je jedan od najboljih načina prevencije informatizacija i digitalizacija. Republika Hrvatska pokrenula je veliki projekt pod nazivom CDU (Centar dijeljenih usluga) koji ima za cilj veliki dio informacija svih tijela javnih vlasti objediniti na jedno mjesto te omogućiti pristup svim službenicima i namještenicima.

Na taj način izbjegava se mogućnost subjektivnog utjecaja službenika na dokumente i traženje protuusluga za učinjeno što bio prvi korak koji bi doprinio transparentnosti, brzini i učinkovitosti, a sasvim sigurno i smanjenju korupcije.

Na panel raspravi na temu integriteta u javnom sektoru sudjelovale su gđa. Sanda Kulić Makar, pomoćnica ministra pravosuđa, gđa. Dalija Orešković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, gđa. Marie-Françoise Brulé iz  Ministarstva gospodarstva i financija Republike Francuske, gđa. Ann-Marie Nyroos iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Finske te gđa. Gordana Marčetić, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.