UsII-32/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 18/942

UsII-32/19 od 7. ožujka 2019.
 
Tehnička i stručna sposobnost- Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata- Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojojeg se ponuditelj oslanja-Načelo jednakog tretmana
 
Uvođenje novog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt naknadno, nakon predaje ponude, nije zahtjev za dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostavu nužnih informacija ili dokumentacije u smislu odredbi članka 293. stavaka 1. ZJN 2016.
 
Naknadno oslanjanje ponuditelja na drugi gospodarski subjekt radi dokazivanja uvjeta za sudjelovanje u postupku javne nabave nije dopušteno kroz institut upotpunjavanja i pojašnjavanja ponuda.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu