Učinak odluke Državne komisije 
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda- Teret dokazivanja- Činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe- Pravo na žalbu- Članak 403. ZJN 2016- Članak 404. ZJN 2016
 
ponovni pregled i ocjena ponuda – pregovaranje – postupanje sukladno izreci odluke Državne komisije - članak 425. stavak 6. ZJN 2016