Pravodobnost

Isticanje žalbenih navoda u odnosu na činjenice koje su tužitelju bile ili su mu mogle biti poznate i u prethodnom žalbenom postupku
 
Žalba na izmjenu dokumentacije o nabavi - Obavijest o izmjeni dokumentacije - Početak roka - Članak 406. ZJN 2016
 
Žalba na odluku o odabiru - Zakašnjeli žalbeni navod - Očitovanje
 

Početak roka za žalbu - Dostava odluke o odabiru - Javna objava - Koncesije
Dostava žalbe naručitelju - Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
 
Dostava žalbe naručitelju