Odluka o poništenju postupka javne nabave

Novonastale okolnosti - Članak 298. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 - Rok za donošenje odluke o poništenju postupka- Instruktivan rok- Članak 303. ZJN 2016