Načela javne nabave

Dostava više ponuda od istog ponuditelja - Načelo tržišnog natjecanja - Načelo jednakog tretmana - Ukupnost odredbi ZJN 2016- Članak 4. ZJN 2016
 

Tehnička i stručna sposobnost - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata - Naknadno uvođenje gospodarskog subjekta na kojeg se ponuditelj oslanja - Načelo jednakog tretmana